Uwaga:

1. Zmiany w § 16, § 22, § 66, § 104. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędu, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 2, pozycja 45.

2. Zmiana w § 83. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 23 stycznia 2007 r. o sprostowaniu błędu, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 16, pozycja 330.

3. Zmiana § 61. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2008 r. o sprostowaniu błędu, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 67, pozycja 1497.

4. Zmiana w § 50. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 29 maja 2008 r. o sprostowaniu błędu, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 104, pozycja 2179.

5. Zmiana § 49 zatwierdzona uchwałą nr XXXVIII/339/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/198/04 z dnia 16 września 2004 r. poprzez sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 205, pozycja 3092.

Powyższa uchwała jest dostępna pod adresem: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2010/205/3092/

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Beata Zając 2013-10-14
Opublikował w BIP: Beata Zając 2013-10-14 14:15:00
Liczba wyświetleń: 21479