Zarówno odmowa udostępnienia informacji publicznej jak i umorzenie postępowania o jej udostępnienie, następuje w formie decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Oznacza to, że od ww. decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu który decyzję wydał.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Maciej Owczarzy 2012-11-07
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2012-11-07 14:08:43
Liczba wyświetleń: 2747