UCHWAŁA NR XVIII/200/12
RADY GMINY BRENNA
z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Brenna, ustalenia
terminu ich płatności, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso w 2013 roku

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Joanna Macura 2012-09-13
Opublikował w BIP: Joanna Macura 2012-10-05 10:04:02
Liczba wyświetleń: 1426