TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Wójt Gminy Brenna przypomina, że 30 września 2012 roku mija termin wpłaty III raty za sprzedaż napoi alkoholowych.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), nie dokonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych w wymaganym ustawowo terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Grażyna Cholewa 2012-09-13
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2012-09-13 14:43:22
Liczba wyświetleń: 25804