Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Wójt Gminy Brenna zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy,  realizujące zadania z zakresu sportu do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Celem konsultacji jest zapoznanie organizacji pozarządowych z treścią projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

Projekt uchwały umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.

Propozycje i uwagi należy zgłaszać od dnia 24 października 2011 r. do dnia 7 listopada 2011 r. w formie pisemnej drogą pocztową lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2011-10-24
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2011-10-24 13:34:18
Liczba wyświetleń: 3383