Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Niepubliczne przedszkola

EWIDENCJA  PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH PROWADZONA  PRZEZ  GMINĘ BRENNA

 Na podstawie art. 168 ust. 16 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
Lp. Nazwa, typ lub rodzaj szkoły lub placówki Miejsce prowadzenia placówki niepublicznej
1. Przedszkole Niepubliczne „CHICHOPOTAM” ul. Zofii Kosska 92
43-436 Górki Wielkie
2. Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu” z oddziałami integracyjnymi w Górkach Małych ul. Breńska 74,  Górki Małe,
 43-436 Górki Wielkie

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłOlga Kowalik - Inspektor ds. oświaty2019-09-19
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-19 12:05
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-19 12:07

Wykaz dziennych opiekunów na terenie gminy Brenna

WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
NA TERENIE GMINY BRENNA
 
na podstawie art. 46 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.)
 
I.
Typ instytucji: Dzienny opiekun
 
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna - nazwa:
Spółdzielnia Socjalna OKO PRZYSZŁOŚCI
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna - adres:
ul. Wyzwolenia 26 lok. 1, 43-438 Brenna
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna -  telefon/email:
530222332; spoldzielniasocjalna@onet.pl
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna - NIP: 5482661718
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna - REGON: 243113629


Imię i nazwisko dziennego opiekuna: Jolanta Wojaczek
Miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna:
 43-436  Górki Wielkie, ul. Zofii Kossak 96
Informacja o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów:
brak informacji o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów       
Liczba dzieci powierzonych opiece: 3
Opłata miesięczna - podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka (bez zniżek i bez wyżywienia): 800,00
Opłata za wyżywienie - miesięczna: 200,00
Zniżki: Brak
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 06:45-14:45
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 07:45-15:45
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 08:30-16:30


II.
Typ instytucji: Dzienny opiekun
 
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna - nazwa:
Spółdzielnia Socjalna OKO PRZYSZŁOŚCI
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna - adres:
ul. Wyzwolenia 26 lok. 1, 43-438 Brenna
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna -  telefon/email:
530222332; spoldzielniasocjalna@onet.pl
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna - NIP: 5482661718
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna - REGON: 243113629


Imię i nazwisko dziennego opiekuna: Karolina Janikowska
Miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna:
 43-436  Górki Wielkie, ul. Zofii Kossak 96
Informacja o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów:
brak informacji o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów       
Liczba dzieci powierzonych opiece: 5
Opłata miesięczna - podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka (bez zniżek i bez wyżywienia): 800,00
Opłata za wyżywienie - miesięczna: 200,00
Zniżki: Brak
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 06:45-14:45
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 07:45-15:45
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 08:30-16:30

 
III.
Typ instytucji: Dzienny opiekun
 
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna - nazwa:
Spółdzielnia Socjalna OKO PRZYSZŁOŚCI
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna - adres:
ul. Wyzwolenia 26 lok. 1, 43-438 Brenna
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna -  telefon/email:
530222332; spoldzielniasocjalna@onet.pl
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna - NIP: 5482661718
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna - REGON: 243113629


Imię i nazwisko dziennego opiekuna: Katarzyna Gołębiewska
Miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna:
 43-436  Górki Wielkie, ul. Zofii Kossak 96
Informacja o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów:
brak informacji o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów       
Liczba dzieci powierzonych opiece: 5
Opłata miesięczna - podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka (bez zniżek i bez wyżywienia): 800,00
Opłata za wyżywienie - miesięczna: 200,00
Zniżki: Brak
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 06:00-14.45
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 07:45-15.45
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 08:30-16.30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłOlga Kowalik - Inspektor ds. oświaty2019-02-05
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-02-05 12:05
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2020-11-09 11:48

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Karta Informacyjna

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

I. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368);
 • Uchwała Nr  VII/66/11   Rady Gminy Brenna z dnia 12 maja 2011 r.  roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

II. Wymagane dokumenty

 • wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i NIP
 • oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku osoby fizycznej)

III. Wymagane załączniki

 • 1. wypełniony wniosek i oświadczenia,
  2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu,
  3. kopia dowodu dokonania opłaty rejestrowej.

IV. Dokumenty do wglądu

 • - dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka,
  - w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

V. Opłaty*

 • opłata 500 zł za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - na konto Urzędu Gminy Brenna  Bank PEKAO S.A. 87 1240 4142 1111 0010 4292 4237
  tytuł wpłaty: "Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

VI. Termin załatwienia sprawy

 • 7 dni od złożenia wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy

 • Ewidencja Działalności Gospodarczej pokój nr 106

IX. Tryb odwoławczy

 • Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Brenna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

1. wniosek

2. oświadczenie  o niekaralności

3.oświadczenie dotyczące NIP i REGON

4. oświadczenie dotyczące warunków lokalowych

5.rozporządzenie MPIPS w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych

6.uchwała Nr VII/66/11 Rady Gminy Brenna

 

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłGrażyna Cholewa - Ewidencja działalności gospodarczej2012-12-05
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2012-12-05 10:10
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2012-12-05 10:15
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 14 kwietnia 2021r. 19:48:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.