Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 17 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna zwołuje V sesję VIII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.


Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 169.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2019-03-18
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-03-18 17:34
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-03-18 17:35

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektów MPZP - rejon góry Kotarz w Brennej

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłLidia Jaworska - Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i gosp. nieruchomościami2019-03-12
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-03-15 09:22
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-03-15 09:22

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Zawiadomiamy o posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Brenna w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2019-03-12
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-03-12 16:09

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 listopada 2019 r.


Oferty  należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 nie później niż do dnia 22 marca 2019 roku do godziny 14:30.


Szczegóły konkursu w załączonym ogłoszeniu.

Załączniki:

Oferta Plik doc 271.50 KB
wzór umowy Plik doc 165.00 KB
Sprawozdanie Plik doc 191.50 KB
Ogłoszenie Plik pdf 329.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2019-02-27
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-02-27 13:12
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-02-27 14:20

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku.
Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu następuje poprzez:
  • organizację szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,
  • organizację zajęć treningowych,
  • organizację zawodów sportowych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2019 roku wynosi 120.000,- zł.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięciu zysku, które na terenie Gminy Brenna prowadzą działalność sportową.
Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 15 kwietnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wniosku zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2019 roku do godziny 16:30  w zamkniętej kopercie w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres podmiotu składającego wniosek oraz nazwę zadania.   

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2019-02-25
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-02-25 16:18
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-02-25 16:18

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomość do sprzedaży

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłHenryka Paszek - Inspektor ds. gospodarki gruntami2019-01-24
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-02-01 11:44
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-02-01 11:45

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wójt Gminy Brenna zawiadamia o wyborze oferty na artykuły biurowe.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty Plik pdf 187.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłAneta Gołda - Podinspektor ds. obsługi sekretariatu2019-01-22
Publikujący Aneta Gołda - Podinspektor 2019-01-22 13:43
Modyfikacja Aneta Gołda - Podinspektor 2019-01-23 14:53

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu dwóch projektów MPZP - ul. Leśnica i Górecka w Brennej

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla dz. nr 1720/4, 1720/5, 1720/6, 1720/8, 1720/9, 1755/2 położonych w Brennej przy ul. Leśnica oraz dla obszaru Brenna Pinkas przy ul. Góreckiej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2019-01-15
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-01-18 10:39
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-01-24 09:07

Zaproszenie do składania propozycji cenowej na artykuły biurowe

Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania propozycji cenowych na artykuły biurowe.

Szcegóły w załączniku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłAneta Gołda - Podinspektor ds. obsługi sekretariatu2019-01-10
Publikujący Aneta Gołda - Podinspektor 2019-01-10 14:19
Modyfikacja Aneta Gołda - Podinspektor 2019-01-10 14:20

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Finansów Gminy Brenna oraz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Brenna w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2018-12-07
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2018-12-07 15:38

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna zwołuje III sesję VIII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Porządek obrad.

Transmisja na żywo.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2018-12-07
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2018-12-07 15:13
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-12-13 08:48

Zaproszenie do składania ofert - wycinka drzew

Wójt Gminy Brenna zaprasza do złożenia oferty na zabezpieczenie terneu, wycinkę drzew, zrębkowanie gałęzi, ułożenie stosu oraz uporządkowanie terenu.

Szczegóły oraz formularz ofertowy w załącznikach.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłDariusz Jakubiec - Zastępca Wójta Gminy Brenna2018-12-06
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-12-06 13:04
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-12-14 12:34

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej postanawia zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Brenna na dzień 22 listopada 2018 roku, na godzinę 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77.

W załączeniu postanowienie Komisarza Wyborczego wraz z porządkiem obrad.

Transmisja na żywo

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 215.44 KB
Klauzula informacyjna RODO Plik pdf 278.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2018-11-19
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2018-11-19 17:14
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-11-21 11:02

Konsultacje projektu uchwały

Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach 05.11. – 19.11.2018 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy  gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów oraz form współpracy finansowej i pozafinansowej w zakresie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

Przedmiotem konsultacji jest uzgodnienie założeń zawartych w projekcie "Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.”

Uwagi dotyczące projektu uchwały należy składać do dnia 19 listopada 2018 r. w formie pisemnej drogą pocztową na adres Urzędu Gminy, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, pocztą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej.

W załączeniu projekt uchwały.

Załączniki:

Projekt uchwały Plik pdf 224.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2018-11-05
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2018-11-05 17:39
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2018-11-05 17:39

Ogłoszenie Wójta Gminy - nieruchomość do oddania w najem

W załączniku Zarządzenie Nr 213/2018 Wójta Gminy Brenna w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
 

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 213/2018 Plik pdf 501.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2018-10-23
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2018-10-29 10:11
Modyfikacja Aneta Gołda - Podinspektor 2018-11-19 14:38

Ogłoszenie - sprzedaż samochodu marki HONDA

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że posiada na sprzedaż samochód osobowy marki HONDA CR-V 2.0 RVI 4WD.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłDariusz Jakubiec - Zastępca Wójta Gminy Brenna2018-10-26
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-26 15:32
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-11-05 14:35

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXIV sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2018-10-12
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2018-10-12 14:21

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy informuje o posiedzeniu Komisji Rozwoju i Finansów Gminy Brenna w dniu 11 października 2018 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2018-10-10
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2018-10-10 11:26

Informacja Wójta Gminy Brenna - spisy wyborców

W załączniku informacja Wójta Gminy Brenna z dnia 28 września 2018 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytroialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2018-09-28
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-03 14:11
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-03 14:14

Obwieszczenie TKW - kandydaci na wójta

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Brenna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2018-10-03
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-03 13:36
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-03 13:37

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej - wybory wójta - 1 kandydat

W załączniku uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 3 października 2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Brenna.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2018-10-03
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-03 13:34
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-03 13:34

Obwieszczenie TKW - okręg nr 4

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Brenna bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4.

Załączniki:

Obwieszczenie - okręg nr 4 Plik pdf 71.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2018-10-02
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-03 08:04
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-03 08:04

Obwieszczenie TKW - okręg nr 3

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Brenna bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3.

Załączniki:

Obwieszczenie - okręg nr 3 Plik pdf 71.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2018-10-02
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-03 08:03
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-03 08:03

Obwieszczenie TKW - okręg nr 2

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Brenna bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2.

Załączniki:

Obwieszczenie - okręg nr 2 Plik pdf 71.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2018-10-02
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-03 08:01
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-03 08:02

Obwieszczenie TKW - lista kandydatów do Rady Gminy Brenna

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach  kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Brenna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2018-10-02
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-03 07:59
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-03 07:59

Obwieszczenie TKW - numery list dla kandydatów na radnych

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Brenna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2018-10-02
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-03 07:57
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-03 07:58

Komunikat - losowanie numerów list kandydatów na radnych

W załączniku komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej o terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Brenna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2018-10-01
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-01 11:37
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-01 11:38

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II

W załaczniku obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II w przyznania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2018-09-28
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-01 08:18
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-10-01 08:19

Obwieszczenie TKW - dodatkowe zgłoszenia kandydatów na wójta

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2018-09-27
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-09-27 18:41
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-09-27 18:43

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomości do dzierżawy

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2018-09-19
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-09-21 08:40
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-09-21 08:42
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
PISMO.pdf Plik pdf 281.24 KB
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 22 marca 2019r. 09:09:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.