Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
eBIP :: Centralny Rejestr Plików

wyszukiwarka zaawansowana


Pliki:
Nazwa Powiązania Rozmiar  
1. 58.04 KB
2. 61.72 KB
3. 164.64 KB
4. 58.88 KB
5. 120.66 KB
6. 65.98 KB
7. 75.50 KB
8. 59.38 KB
9. 59.17 KB
10. 95.84 KB
11. 93.00 KB
12. 75.50 KB
13. 018_zmiany fragmentu mpzp_Leśnica.pdf Uchwały - kadencja VI 62.09 KB
14. 020_budżet Gminy Brenna na 2011 r.pdf Uchwały - kadencja VI 2.47 MB
15. 069_zmiany w budżecie na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 369.57 KB
16. 070_zmiany_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 66.86 KB
17. 078_dotacje dla żłobków.pdf Uchwały - kadencja VI 493.58 KB
18. 081_zasady umieszczania reklamy.pdf Uchwały - kadencja VI 491.39 KB
19. 082_zmiany w budżecie na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 932.74 KB
20. 083_zmiany w wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 479.08 KB
21. 094_uchylenie uchw.56_nagrody sportowe.pdf Uchwały - kadencja VI 475.48 KB
22. 096_zmiana planu Górki Wielkie.pdf Uchwały - kadencja VI 478.29 KB
23. 098_zmiana uchw.45_przedszkola.pdf Uchwały - kadencja VI 478.17 KB
24. 099_zmiany w budżecie.pdf Uchwały - kadencja VI 1.09 MB
25. 1 1.88 MB
26. 1 1.71 MB
27. 1 1.57 MB
28. 1 1.62 MB
29. 1 1.58 MB
30. 1 1.47 MB
31. 1 30.74 MB
32. 1 60.83 KB
33. 1 1.66 MB
34. 100_uchylenie Regulaminu PBOŚ 91.83 KB
35. 100_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 479.14 KB
36. 100_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 479.14 KB
37. 101_odpłatność za usługi opiekuńcze 109.35 KB
38. 102_nabycie nieruchomości_lokal mieszkalny 91.89 KB
39. 102_opłata za psa.pdf Uchwały - kadencja VI 478.15 KB
40. 102_opłata za psa.pdf Uchwały - kadencja VI 478.15 KB
41. 103_opłata miejscowa.pdf Uchwały - kadencja VI 478.06 KB
42. 103_opłata miejscowa.pdf Uchwały - kadencja VI 478.06 KB
43. 103_uchwała budżetowa.doc Uchwały - kadencja V 49.00 KB
44. 103_załączniki nr 14 do uchwały budżetowej 2007.xls Uchwały - kadencja V 112.00 KB
45. 103_załącznik nr 10 dotacje przedmiotowe.doc Uchwały - kadencja V 27.00 KB
46. 103_załącznik nr 11 dotacje podmiotowe.doc Uchwały - kadencja V 27.50 KB
47. 103_załącznik nr 12 dotacje celowe.doc Uchwały - kadencja V 28.50 KB
48. 103_załącznik nr 13 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.doc Uchwały - kadencja V 29.00 KB
49. 103_załącznik nr 15 Giminny program profilaktyki alkohol, narkomania.doc Uchwały - kadencja V 27.50 KB
50. 103_załącznik nr 1 dochody budżetu gminy.doc Uchwały - kadencja V 111.50 KB
51. 103_załącznik nr 2 wydatki budżetu gminy na 2008 rok.doc Uchwały - kadencja V 154.50 KB
52. 103_załącznik nr 3a Zadania inwestycyjne 2008.doc Uchwały - kadencja V 96.00 KB
53. 103_załącznik nr 3 wieloletni program inwestycyjny.doc Uchwały - kadencja V 83.00 KB
54. 103_załącznik nr 4 zestawienia dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu.doc Uchwały - kadencja V 32.50 KB
55. 103_załącznik nr 5 przychody i rozchody budżetu.doc Uchwały - kadencja V 39.00 KB
56. 103_załącznik nr 6 zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.doc Uchwały - kadencja V 42.50 KB
57. 103_załącznik nr 7 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.doc Uchwały - kadencja V 35.00 KB
58. 103_załącznik nr 8 dochody i wydatki na podstawie porozumień.doc Uchwały - kadencja V 36.00 KB
59. 103_załącznik nr 9 plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.doc Uchwały - kadencja V 32.50 KB
60. 103_zmiana składu lokalu nr 8_Hercówka 95.95 KB
61. 104_pomoc rzeczowa dla powiatu_chodnik 92.64 KB
62. 104_stawki_podatek od nieruchomości.pdf Uchwały - kadencja VI 479.69 KB
63. 104_stawki_podatek od nieruchomości.pdf Uchwały - kadencja VI 479.69 KB
64. 105_zmiany w budżecie gminy 579.98 KB
65. 105_zwolnienia_podatek od nieruchomości.pdf Uchwały - kadencja VI 477.88 KB
66. 105_zwolnienia_podatek od nieruchomości.pdf Uchwały - kadencja VI 477.88 KB
67. 106_stawki_opłata targowa.pdf Uchwały - kadencja VI 479.11 KB
68. 106_stawki_opłata targowa.pdf Uchwały - kadencja VI 479.11 KB
69. 106_zmiany wpf 661.32 KB
70. 107_plan pracy K.Rewizyjnej na 2016 170.87 KB
71. 107_swietlice środowiskowe.doc Uchwały - kadencja V 27.00 KB
72. 107_wzory deklaracji podatkowych.pdf Uchwały - kadencja VI 480.22 KB
73. 107_wzory deklaracji podatkowych.pdf Uchwały - kadencja VI 480.22 KB
74. 107_zał.1.pdf Uchwały - kadencja VI 62.94 KB
75. 107_zał.1.pdf Uchwały - kadencja VI 62.94 KB
76. 107_zał.2.pdf Uchwały - kadencja VI 65.69 KB
77. 107_zał.2.pdf Uchwały - kadencja VI 65.69 KB
78. 107_zał.3.pdf Uchwały - kadencja VI 66.87 KB
79. 107_zał.3.pdf Uchwały - kadencja VI 66.87 KB
80. 107_zał.4.pdf Uchwały - kadencja VI 56.60 KB
81. 107_zał.4.pdf Uchwały - kadencja VI 56.60 KB
82. 108_dotacje dla przedszkola niepublicznego.pdf Uchwały - kadencja VI 491.92 KB
83. 108_dotacje dla przedszkola niepublicznego.pdf Uchwały - kadencja VI 491.92 KB
84. 108_przyjęcie darowizny_ul. Ogrodowa 91.72 KB
85. 108_zał.1.pdf Uchwały - kadencja VI 24.28 KB
86. 108_zał.1.pdf Uchwały - kadencja VI 24.28 KB
87. 108_zał.2.pdf Uchwały - kadencja VI 43.09 KB
88. 108_zał.2.pdf Uchwały - kadencja VI 43.09 KB
89. 108_zał.3.pdf Uchwały - kadencja VI 33.23 KB
90. 108_zał.3.pdf Uchwały - kadencja VI 33.23 KB
91. 109_przedszkola zmiana.doc Uchwały - kadencja V 36.00 KB
92. 109_sprzedaż w trybie przetargowym 94.94 KB
93. 10. projekt umowy klocki 205.95 KB
94. 10_zmiany w budżecie na 2014 574.67 KB
95. 110_powołanie Komisji Statutowej 96.78 KB
96. 110_uchylenie uchwały o posiłkach.doc Uchwały - kadencja V 27.50 KB
97. 111_zmiana Program współpracy z org.pozarządowymi na 2016 rok 102.32 KB
98. 112_aktualizacja PONE.pdf Uchwały - kadencja VI 475.23 KB
99. 112_aktualizacja PONE.pdf Uchwały - kadencja VI 475.23 KB
100. 112_nabycie nieruchomości_A. Bojda 89.58 KB
101. 113_przyjęcie darowizny_ul. Żurówka 89.94 KB
102. 113 - wysokość opłaty za odpady komunalne na 2020 102.29 KB
103. 113_zmiany w budżecie.doc Uchwały - kadencja V 81.00 KB
104. 114_przyjęcie darowizny_ul. Żurówka 89.42 KB
105. 115_przyjęcie darowizny_ul. Żurówka 91.93 KB
106. 115_wzór deklaracji dot. odpadów 387.23 KB
107. 115_zmiany w budżecie.pdf Uchwały - kadencja VI 972.62 KB
108. 115_zmiany w budżecie.pdf Uchwały - kadencja VI 972.62 KB
109. 116_przedłużenie umowy najmu_apteka_Ośrodek Zdrowia Górki 92.51 KB
110. 116_terminy opłat za odpady 103.09 KB
111. 116_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 479.11 KB
112. 116_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 479.11 KB
113. 117_nadanie nazwy ulicy Zielone Wzgórze 1.17 MB
114. 117_zmiana 49_budowa wodociagu Gorki.pdf 478.07 KB
115. 118_nadanie nazwy ulicy Buczyna 1.24 MB
116. 118_podatek od srodkow transportowych na 2012.pdf 484.50 KB
117. 118_podatek od środków transportowych na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 484.50 KB
118. 118_podatek od środków transportowych na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 484.50 KB
119. 118_Regulamin utrzymania czystości i porządku 230.88 KB
120. 119_nadanie nazwy ulicy Wrzosowa 1.23 MB
121. 119_stawki za smieci i scieki.pdf 478.52 KB
122. 119_stawki za śmieci i ścieki.pdf Uchwały - kadencja VI 478.52 KB
123. 119_stawki za śmieci i ścieki.pdf Uchwały - kadencja VI 478.52 KB
124. 119_szczegółowy sposób_odbieranie odpadów 112.17 KB
125. 11_zmiany wpf 994.95 KB
126. 11_zmiany w uchwale budżetowej na 2010.pdf Uchwały - kadencja VI 1,018.85 KB
127. 11_zmiany w uchwale budżetowej na 2010.pdf Uchwały - kadencja VI 1,018.85 KB
128. 120_absolutorium dla Wójta.doc Uchwały - kadencja V 26.00 KB
129. 120_dodatkowe usługi_odbieranie odpadów 105.47 KB
130. 120_doplata do ceny wody i sciekow.pdf 477.63 KB
131. 120_dopłata do ceny wody i ścieków.pdf Uchwały - kadencja VI 477.63 KB
132. 120_dopłata do ceny wody i ścieków.pdf Uchwały - kadencja VI 477.63 KB
133. 120_Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 4.24 MB
134. 121_dotacje dla Zakladu Budzetowego na 2012.pdf 475.46 KB
135. 121_dotacje dla Zakładu Budżetowego na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 475.46 KB
136. 121_dotacje dla Zakładu Budżetowego na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 475.46 KB
137. 121_STATUT GOPS 187.72 KB
138. 122_taryfa woda, scieki na 2012.pdf 477.33 KB
139. 122_taryfa woda, ścieki na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 477.33 KB
140. 122_taryfa woda, ścieki na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 477.33 KB
141. 122_zmiany w budżecie gminy 403.76 KB
142. 123_stypendia, nagrody sportowe.pdf Uchwały - kadencja VI 484.26 KB
143. 123_stypendia, nagrody sportowe.pdf Uchwały - kadencja VI 484.26 KB
144. 123_stypendia, nagrody sportowe.pdf 484.26 KB
145. 123_zmiany wpf 658.43 KB
146. 124_finansowanie sportu.pdf Uchwały - kadencja VI 489.68 KB
147. 124_finansowanie sportu.pdf Uchwały - kadencja VI 489.68 KB
148. 124_finansowanie sportu.pdf 489.68 KB
149. 124_sporządz.miejsc.planu zagospod.przestrz..doc Uchwały - kadencja V 27.00 KB
150. 124_załącznik_ do uchw..PDF Uchwały - kadencja V 198.57 KB
151. 124_zatwierdzenie sprawozdań za 2015 89.41 KB
152. 125_absolutorium za 2015 90.20 KB
153. 125_pelnomocnictwo_Nasze dzieci.pdf 479.97 KB
154. 125_załącznik_1 do uchw..pdf Uchwały - kadencja V 467.98 KB
155. 125_załącznik_2 do uchw..PDF Uchwały - kadencja V 157.32 KB
156. 125_zmiana miejsc.planu zagosp.przestrz..doc Uchwały - kadencja V 30.00 KB
157. 126_nadanie nazwy_ulica Kalinowa 1.13 MB
158. 126_program wspolpracy na 2012.pdf 496.22 KB
159. 126_program współpracy na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 496.22 KB
160. 126_program współpracy na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 496.22 KB
161. 126_załącznik_1 do uchw..doc Uchwały - kadencja V 94.50 KB
162. 126_załącznik_2 do uchw..doc Uchwały - kadencja V 111.00 KB
163. 126_załącznik_3 do uchw..doc Uchwały - kadencja V 33.50 KB
164. 126_załącznik_4 do uchw..doc Uchwały - kadencja V 29.00 KB
165. 126_zmiany w uchwale budżetowej.doc Uchwały - kadencja V 111.50 KB
166. 127_Gminny Progr.Profil.i Rozw.Problemow Alkoholowych.pdf 475.53 KB
167. 127_nadanie nazwy_ulica Miarki 1.39 MB
168. 128_gminny progr.przeciwdzial.narkomanii.pdf 475.27 KB
169. 128_sposób i zakres odbioru odpadów komunalnych 102.48 KB
170. 129_Regulamin utrzymania czystości 296.05 KB
171. 129_statut GOPS.pdf 494.44 KB
172. 12_diety radnych, Przwewodniczący, Wiceprzewodniczący i podróże służbowe 94.83 KB
173. 12_taryfa za wodę i ścieki.pdf Uchwały - kadencja VI 58.74 KB
174. 12_taryfa za wodę i ścieki.pdf Uchwały - kadencja VI 58.74 KB
175. 130_Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020 8.98 MB
176. 130_Statut ZBGK.pdf 475.46 KB
177. 130_ Strategia Rozwoju.doc Uchwały - kadencja V 64.50 KB
178. 130_zał.Nr 1 do uchw.Strategia Rozwoju.doc Uchwały - kadencja V 960.50 KB
179. 131_inkasent oplaty miejscowej.pdf 475.07 KB
180. 131_inkasent opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 475.07 KB
181. 131_inkasent opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 475.07 KB
182. 131_połączenie szkół_Zespół Szkół w Brennej 301.06 KB
183. 132_zaciagniecie kredytu.pdf 475.32 KB
184. 132_zmiana Statutu Gminy Brenna 93.29 KB
185. 133_2014 119.14 KB
186. 133_punkty gastronom..doc Uchwały - kadencja V 52.50 KB
187. 133_zmiana Statutu GOPS 189.42 KB
188. 133_zmiany w budzecie na 2011.pdf 896.29 KB
189. 133_zmiany w budżecie na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 896.29 KB
190. 133_zmiany w budżecie na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 896.29 KB
191. 134_2014 257.62 KB
192. 134_zmiany w budżecie 319.56 KB
193. 134_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 479.09 KB
194. 134_zmiany wpf.pdf 479.09 KB
195. 134_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 479.09 KB
196. 135_2014 342.51 KB
197. 135_aplikowanie o srodki_infrastruktura turystyczna.pdf 478.20 KB
198. 135_zmiany wpf 656.99 KB
199. 136_2014 270.22 KB
200. 136_plan pracy Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2016 171.53 KB
201. 136_uslugi telekomunikacyjne.pdf 479.45 KB
202. 136_usługi telekomunikacyjne.pdf Uchwały - kadencja VI 479.45 KB
203. 136_usługi telekomunikacyjne.pdf Uchwały - kadencja VI 479.45 KB
204. 137_2014 78.72 KB
205. 137_rozpatrzenie skargi 174.08 KB
206. 137_zmiany_budzetu.pdf 496.03 KB
207. 137_zmiany_budżetu.pdf Uchwały - kadencja VI 496.03 KB
208. 137_zmiany_budżetu.pdf Uchwały - kadencja VI 496.03 KB
209. 138_2014 72.62 KB
210. 138_realizacja z Powiatem Cieszyńskim zadania inwestycyjnego 93.54 KB
211. 138_ zał.1 63.69 KB
212. 138_ zał.2 39.88 KB
213. 138_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 643.94 KB
214. 138_zmiany wpf.pdf 643.94 KB
215. 138_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 643.94 KB
216. 139_2014 87.50 KB
217. 139_dotacja Powiat_remont Leśnica 95.65 KB
218. 139_zaciagniecie kredytu.pdf 487.18 KB
219. 13_Wieloletnia prognoza finansowa 896.01 KB
220. 140_sprzedaż w trybie bezprzetargowym_ul. Elektryków 93.78 KB
221. 140_wpf na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 684.12 KB
222. 140_wpf na 2012.pdf 684.12 KB
223. 140_wpf na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 684.12 KB
224. 140_zał.1 60.96 KB
225. 140_zał.1_Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf Uchwały - kadencja VI 60.96 KB
226. 140_zał.1_Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf Uchwały - kadencja VI 60.96 KB
227. 140_zał.2 35.58 KB
228. 140_zał.2_Objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości.pdf Uchwały - kadencja VI 35.37 KB
229. 140_zał.2_Objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości.pdf Uchwały - kadencja VI 35.37 KB
230. 140_zał.3 44.76 KB
231. 140_zał.3_Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015.pdf Uchwały - kadencja VI 44.58 KB
232. 140_zał.3_Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015.pdf Uchwały - kadencja VI 44.58 KB
233. 141_budzet na 2012 r.pdf 943.69 KB
234. 141_budżet na 2012 r.pdf Uchwały - kadencja VI 943.69 KB
235. 141_budżet na 2012 r.pdf Uchwały - kadencja VI 943.69 KB
236. 141_nabycie nieruchomości_przepompownia Górki 90.75 KB
237. 141_uchw.budżetowa_zmiany.doc Uchwały - kadencja V 52.50 KB
238. 141_zał.2_Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna.pdf Uchwały - kadencja VI 39.58 KB
239. 141_zał.2_Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna.pdf Uchwały - kadencja VI 39.58 KB
240. 141_załącznik_1 do uchw..doc Uchwały - kadencja V 91.00 KB
241. 141_załącznik_2 do uchw..doc Uchwały - kadencja V 122.50 KB
242. 141_załącznik_3 do uchw..doc Uchwały - kadencja V 33.00 KB
243. 142_inkasenci oplaty miejscowej.pdf 489.31 KB
244. 142_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 489.31 KB
245. 142_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 489.31 KB
246. 142_nabycie nieruchomości_ul. Malinka 89.99 KB
247. 143_liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 176.61 KB
248. 143_porozumienie Bielsko.pdf 488.55 KB
249. 144_zmiana_inkasenci opłaty miejscowej 94.91 KB
250. 144_zmiana uchwaly132_kredyt.pdf 487.75 KB
251. 145_poparcie działań_Śląski Instytut Onkologii 170.44 KB
252. 145_zmiana uchwaly325_pozyczka PROW.pdf 488.04 KB
253. 145_zmiany uchw._opłata parkingowa.doc Uchwały - kadencja V 26.00 KB
254. 146_zał.1 48.26 KB
255. 146_zał.2 12.39 KB
256. 146_zał.3 17.71 KB
257. 146_zmiana 104_pomoc rzeczowa dla Powiatu_chodnik Jatny-Markówka 93.50 KB
258. 146_zmiana budzetu_2011.pdf 760.75 KB
259. 146_zmiana budżetu_2011.pdf Uchwały - kadencja VI 760.75 KB
260. 146_zmiana budżetu_2011.pdf Uchwały - kadencja VI 760.75 KB
261. 147_zał.1 63.23 KB
262. 147_zał.2 37.88 KB
263. 147_zmiany w budżecie 502.29 KB
264. 147_zmiany wpf 820.85 KB
265. 147_zmiany_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 820.85 KB
266. 147_zmiany_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 820.85 KB
267. 148_zmiany wpf 663.86 KB
268. 149_nadanie nazwy_ulica Liszki 1.20 MB
269. 14_budżet na 2015 1.80 MB
270. 150_deklaracja wkładu własnego_Powiat ul. Z. Kossak 97.13 KB
271. 150_uchw.budżet. 2008_zmiany.doc Uchwały - kadencja V 156.50 KB
272. 150_zał. Nr 1 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 91.00 KB
273. 150_zał. Nr 2 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 127.00 KB
274. 150_zał. Nr 3 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 33.50 KB
275. 150_zał. Nr 4 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 28.00 KB
276. 150_zał. Nr 5 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 34.00 KB
277. 151_nabycie nieruchomości_Pangalos 89.66 KB
278. 152.2.2019 sposób rozpatrzenia 199.68 KB
279. 152.3.2019 sposób rozpatrzenia 190.01 KB
280. 152_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 58.88 KB
281. 152_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 58.88 KB
282. 152_wystąpienie do wojewody o przekazanie nieruchomości 93.17 KB
283. 153_dodatkowe usługi_odbiór odpadów komunalnych 96.53 KB
284. 153_zał.nr 1 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 91.50 KB
285. 153_zał.nr 2 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 132.00 KB
286. 153_zał.nr 3 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 33.50 KB
287. 153_zał.nr 4 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 38.50 KB
288. 153_zał.nr 5 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 35.50 KB
289. 153_zał.nr 6 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 38.00 KB
290. 153__zmiany budżetu 2008.doc Uchwały - kadencja V 158.50 KB
291. 153_zmiany budżetu na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 164.64 KB
292. 153_zmiany budżetu na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 164.64 KB
293. 154_podatek od nieruchomości na 2017 96.58 KB
294. 154_zał.1 327.55 KB
295. 154_zał.2 47.00 KB
296. 154_zał.3 118.00 KB
297. 154_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 95.84 KB
298. 154_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 95.84 KB
299. 155_zmiany w budżecie 429.51 KB
300. 156_dotacja OSP Górki 60.63 KB
301. 156_zmiana nazwy ul.Agrestowej.doc Uchwały - kadencja V 37.50 KB
302. 156_zmiany wpf 663.37 KB
303. 157_program opieki nad zwierzętami 161.81 KB
304. 157_Srebrna Cieszynianka 2016 89.57 KB
305. 157_zał.1 112.36 KB
306. 158_inkasenci opłaty miejscowej 63.74 KB
307. 158_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 63.74 KB
308. 158_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 63.74 KB
309. 158_statut Gminy Brenna.doc Uchwały - kadencja V 115.00 KB
310. 158_terminy opłaty za gospodarowanie odpadami 92.70 KB
311. 158_zał.nr 1 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 408.00 KB
312. 158_zał.nr 2 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 24.00 KB
313. 158_zał.nr 3 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 95.00 KB
314. 158_zał.nr 4 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 133.50 KB
315. 159_darowizna nieruchomości na drogę 57.70 KB
316. 159_dotacje przedmiotowe dla ZBGK na 2017 95.70 KB
317. 159_uchylenie_Komisja Statutowa.PDF 68.21 KB
318. 15_pożyczka_przydomowe oczyszczalnie ścieków 93.37 KB
319. 15_zmiany w budżecie.doc Uchwały - kadencja V 130.50 KB
320. 160_taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprow.ścieków na 2017.Kopia 320.47 KB
321. 160_uchylenie_Komisja Doraźna.PDF 61.53 KB
322. 160_zmiany_w_budżecie 140.85 KB
323. 160_zmiany_w_budżecie.pdf Uchwały - kadencja VI 140.85 KB
324. 160_zmiany_w_budżecie.pdf Uchwały - kadencja VI 140.85 KB
325. 161_opłata za ścieki w stacji zlewnej 93.26 KB
326. 161_zał.1 58.31 KB
327. 161_załącznik Nr 1.PDF 276.67 KB
328. 161_załącznik Nr 1.PDF Uchwały - kadencja V 276.67 KB
329. 161_załącznik Nr 2.PDF 465.65 KB
330. 161_załącznik Nr 2.PDF Uchwały - kadencja V 465.65 KB
331. 161_załącznik Nr 3.PDF 69.83 KB
332. 161_załącznik Nr 3.PDF Uchwały - kadencja V 69.83 KB
333. 161_załącznik Nr 4.PDF 88.51 KB
334. 161_załącznik Nr 4.PDF Uchwały - kadencja V 88.51 KB
335. 161_załącznik Nr 5.PDF 53.69 KB
336. 161_załącznik Nr 5.PDF Uchwały - kadencja V 53.69 KB
337. 161_zmiany w uchw.budżet..PDF 505.15 KB
338. 161_zmiany w uchw.budżet..PDF Uchwały - kadencja V 505.15 KB
339. 161_zmiay_wpf 141.71 KB
340. 161_zmiay_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 141.71 KB
341. 161_zmiay_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 141.71 KB
342. 162_dot.zwolnienia z opłaty_wpis do ew..doc 32.50 KB
343. 162_dot.zwolnienia z opłaty_wpis do ew..doc Uchwały - kadencja V 32.50 KB
344. 162_GPPiRPA na 2017 272.26 KB
345. 162_zatwierdzenie sprawozdań za 2011 57.59 KB
346. 163_absolutorium za 2011 59.80 KB
347. 163_dot.podat.od psów.doc 28.50 KB
348. 163_dot.podat.od psów.doc Uchwały - kadencja V 28.50 KB
349. 163_GPPN na 2017 210.47 KB
350. 164_karta płatnicza 61.45 KB
351. 164_karta płatnicza.pdf Uchwały - kadencja VI 61.45 KB
352. 164_karta płatnicza.pdf Uchwały - kadencja VI 61.45 KB
353. 164_miejscowości_opłata m..PDF 94.60 KB
354. 164_miejscowości_opłata m..PDF Uchwały - kadencja V 94.60 KB
355. 164_Program współpracy z org.pozarządowymi na 2017 220.71 KB
356. 165_dot.opłata miejscowa.doc Uchwały - kadencja V 29.50 KB
357. 165_dot.opłata miejscowa.doc 29.50 KB
358. 165_tablica na Błatniej 65.37 KB
359. 165_zmiana_Regulamin wynagradzania nauczycieli 95.60 KB
360. 166_dot.podat.od nieruchom..doc 40.00 KB
361. 166_Wojewoda przekazanie nieruchomości 62.03 KB
362. 166_zmiany w budżecie 602.57 KB
363. 167_opłata_odpady komunal..PDF 131.12 KB
364. 167_program opieki_zwierzęta bezdomne 2012 170.94 KB
365. 167_program opieki_zwierzęta bezdomne 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 170.94 KB
366. 167_program opieki_zwierzęta bezdomne 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 170.94 KB
367. 167_zmiany w wpf 668.92 KB
368. 168_dot.podat.od środk.transport..doc 77.00 KB
369. 168_inkasenci opłaty miejscowej 58.47 KB
370. 168_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 58.47 KB
371. 168_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 58.47 KB
372. 168_Statut Gminy Brenna 908.78 KB
373. 169_mpzp_Sportowa, Malinowa 2.10 MB
374. 169_mpzp_Sportowa, Malinowa.pdf Uchwały - kadencja VI 2.10 MB
375. 169_mpzp_Sportowa, Malinowa.pdf Uchwały - kadencja VI 2.10 MB
376. 169_Wieloletnia Prognoza Finansowa 664.53 KB
377. 169_wzory formularzy podatk..PDF 105.75 KB
378. 169_zał.Nr 1 145.00 KB
379. 169_zał.Nr 1.doc 142.50 KB
380. 169_zał.Nr 2 120.50 KB
381. 169_zał.Nr 2.doc 118.00 KB
382. 169_zał.Nr 3 202.00 KB
383. 169_zał.Nr 3.doc 199.00 KB
384. 169_zał.Nr 4 88.00 KB
385. 169_zał.Nr 4.doc 85.50 KB
386. 16_Aktualizacja Planu Gospod.Odpadami.pdf Uchwały - kadencja VI 60.22 KB
387. 16_Aktualizacja Planu Gospod.Odpadami.pdf Uchwały - kadencja VI 60.22 KB
388. 16_dotacja dla OPPA Bielsko Biała 90.63 KB
389. 170_Budżet Gminy Brenna na 2017 rok 1.78 MB
390. 170_mpzp_Harcerska, Osiedlowa 3.52 MB
391. 170_mpzp_Harcerska, Osiedlowa.pdf Uchwały - kadencja VI 3.52 MB
392. 170_mpzp_Harcerska, Osiedlowa.pdf Uchwały - kadencja VI 3.52 MB
393. 170_punkty katechetyczne.PDF 90.31 KB
394. 171_mpzp_Górecka 625.68 KB
395. 171_mpzp_Górecka.pdf Uchwały - kadencja VI 625.68 KB
396. 171_mpzp_Górecka.pdf Uchwały - kadencja VI 625.68 KB
397. 171_odpłatność_przedszkola.PDF 88.93 KB
398. 171_odpłatność_przedszkola.PDF Uchwały - kadencja V 88.93 KB
399. 171_przyjęcie rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego 86.74 KB
400. 172_Akademia Pedagoga 119.95 KB
401. 172_regul.wynagradz.nauczyc.PDF 90.21 KB
402. 172_regul.wynagradz.nauczyc..PDF Uchwały - kadencja V 90.21 KB
403. 172_wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości 92.15 KB
404. 173_patrole policji 61.98 KB
405. 173_wynagrodz.zasadn.prac..PDF 101.06 KB
406. 173_wynagrodz.zasadn.prac..PDF Uchwały - kadencja V 101.06 KB
407. 173_zmiana uchwały_chodnik Jatny-Markówka 94.38 KB
408. 174_dotacja dla gminy Bielsko-Biała 64.30 KB
409. 174_program usuwania azbestu.PDF Uchwały - kadencja V 78.49 KB
410. 174_program usuwania azbestu.PDF 78.49 KB
411. 174_udzielanie dotacji_niepubliczne przedszkola 375.74 KB
412. 175_okręgi wyborcze 953.02 KB
413. 175_okręgi wyborcze.pdf Uchwały - kadencja VI 953.02 KB
414. 175_okręgi wyborcze.pdf Uchwały - kadencja VI 953.02 KB
415. 175_wysokość ekwiwalentu OSP.PDF 86.00 KB
416. 175_wysokość ekwiwalentu OSP.PDF Uchwały - kadencja V 86.00 KB
417. 175_zmiana uchwały_Statut GOPS 94.38 KB
418. 176_Statut Zakładu Budżetowego 192.67 KB
419. 176_uchylenie uchw.XXIII_204_96.PDF 62.93 KB
420. 176_zmiany budżetu na 2012 860.37 KB
421. 176_zmiany budżetu na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 860.37 KB
422. 176_zmiany budżetu na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 860.37 KB
423. 177_rozpatrzenie skargi.PDF 145.86 KB
424. 177_wymagania w zakresie opróżniania zbiorników 101.92 KB
425. 177_zmiana wpf 246.31 KB
426. 177_zmiana wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 246.31 KB
427. 177_zmiana wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 246.31 KB
428. 178_pożyczka wyposażenie amfiteatr 65.44 KB
429. 178_rozpatrzenie skargi.PDF 151.38 KB
430. 178_utworzenie stałych Komisji Rady Gminy 100.63 KB
431. 179_pełnomocnictwo_projekt_w rytmie walca 120.72 KB
432. 179_sprzedaż lokalu.PDF 93.05 KB
433. 179_wybór Przewodniczących Komisji Rady Gminy 92.94 KB
434. 17_dotacja dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia_przemoc w rodzinie 92.28 KB
435. 180_diety radnych_ryczałt 96.04 KB
436. 180_pełnomocnictwo_projekt_przygoda z teatrem 119.40 KB
437. 180_przyjęcie darowizny.PDF 89.67 KB
438. 181_odpłatność za usł.opiekuńcze.PDF Uchwały - kadencja V 275.22 KB
439. 181_odpłatność za usł.opiekuńcze.PDF 275.22 KB
440. 181_pełnomocnictwo_projekt_odkrywam 119.61 KB
441. 181_zmiana uchwały_wynagrodzenie Wójta 93.14 KB
442. 182_dotacje dla zakł.budżet..PDF Uchwały - kadencja V 84.38 KB
443. 182_dotacje dla zakł.budżet..PDF 84.38 KB
444. 182_opłata_przedszkola publiczne 92.65 KB
445. 182_pełnomocnictwo_projekt_chcę mówić po angielsku 121.51 KB
446. 183_Program Współpracy z OP.PDF 873.67 KB
447. 183_zmiana budżetu na 2016 92.97 KB
448. 183_zniesienie pomnika przyrody 64.06 KB
449. 184_dotacja_ośrodek wsparcia Cieszyn 94.75 KB
450. 184_nabycie nieruchomości_K.Heller 61.43 KB
451. 184_zał.1.PDF 357.76 KB
452. 184_zał.1.PDF Uchwały - kadencja V 357.76 KB
453. 184_zał.2.PDF 544.62 KB
454. 184_zał.2.PDF Uchwały - kadencja V 544.62 KB
455. 184_zał.3.PDF 99.67 KB
456. 184_zał.3.PDF Uchwały - kadencja V 99.67 KB
457. 184_zał.4.PDF 104.19 KB
458. 184_zał.4.PDF Uchwały - kadencja V 104.19 KB
459. 184_zał.5.PDF 85.99 KB
460. 184_zał.5.PDF Uchwały - kadencja V 85.99 KB
461. 184_zmiany w uchwale budżet..PDF 451.33 KB
462. 184_zmiany w uchwale budżet..PDF Uchwały - kadencja V 451.33 KB
463. 185_dotacja_OPPA Bielsko Biała 92.50 KB
464. 185_obwody wyborcze 479.84 KB
465. 186 38.50 KB
466. 186_dotacja_Bielsko Biała_izba wytrzeźwień 64.07 KB
467. 186_stawki opłat za usunięcie drzew 91.01 KB
468. 187 27.50 KB
469. 187_POM_Górki Wielkie.doc Uchwały - kadencja V 27.50 KB
470. 187_Program opieki nad zwierzętami na 2017 535.62 KB
471. 187_zał.1 681.50 KB
472. 187_zał._Plan Odnowy Miejscowości Górki W..doc Uchwały - kadencja V 681.50 KB
473. 187_zmiany_budżetu 840.38 KB
474. 187_zmiany_budżetu.pdf Uchwały - kadencja VI 840.38 KB
475. 187_zmiany_budżetu.pdf Uchwały - kadencja VI 840.38 KB
476. 188 28.50 KB
477. 188_POM_Górki Małe.doc Uchwały - kadencja V 28.50 KB
478. 188_wymagania w zakresie opróżniania zbiorników 100.95 KB
479. 188_zał 637.50 KB
480. 188_zał._Plan Odnowy Miejscowości Górki M..doc Uchwały - kadencja V 637.50 KB
481. 188_zmiany_wpf 211.90 KB
482. 188_zmiany_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 211.90 KB
483. 188_zmiany_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 211.90 KB
484. 189 28.00 KB
485. 189_POM_Brenna.doc Uchwały - kadencja V 28.00 KB
486. 189_regulamin dotacji do wymiany pieca 752.95 KB
487. 189_zał 692.50 KB
488. 189_zał._Plan Odnowy Miejscowości Brenna.doc Uchwały - kadencja V 692.50 KB
489. 189_zmiana uchwały_pożyczka_termomodernizacja Ośr.Zdr 69.83 KB
490. 18_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2015 522.73 KB
491. 18_zmiany fragmentu mpzp_Leśnica.pdf Uchwały - kadencja VI 62.09 KB
492. 190 27.00 KB
493. 190_inkasenci opłaty miejscowej 60.66 KB
494. 190_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 60.66 KB
495. 190_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 60.66 KB
496. 190_zmiana 101_odpłatność za usługi opiekuńcze 95.02 KB
497. 191 32.50 KB
498. 191_nabycienieruchomości_Raszka 89.14 KB
499. 191_zał 29.50 KB
500. 191_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej 62.07 KB
501. 191_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 62.07 KB
502. 191_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 62.07 KB
503. 192 27.50 KB
504. 192_przyjęcie darowizny ul. Żurówka 93.60 KB
505. 192_zmiana 142_inkasenci opłaty miejscowej 63.38 KB
506. 192_zmiana 142_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 63.38 KB
507. 192_zmiana 142_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 63.38 KB
508. 193 77.00 KB
509. 193_dotacja_OSP Górki 66.67 KB
510. 193_przyjęcie darowizny ul. Zurówka 96.99 KB
511. 193_zał.1 135.00 KB
512. 193_zał.1_inwestycje.doc Uchwały - kadencja V 135.00 KB
513. 193_zał. 2 36.50 KB
514. 193_zał.2_finansowanie deficytu.doc Uchwały - kadencja V 36.50 KB
515. 193_zmiany budżetu 2008.doc Uchwały - kadencja V 77.00 KB
516. 194 27.00 KB
517. 194_wola nabycia nieruchomości 60.53 KB
518. 194_wystąpienie do wojewody_ul. Kobyla 93.28 KB
519. 195 26.50 KB
520. 195_nabycie nieruchomości 60.61 KB
521. 195_zgoda na zbycie nieruchomości_cmentarz 94.26 KB
522. 196 27.50 KB
523. 196_1 143.50 KB
524. 196_wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości_cmentarz 92.24 KB
525. 196_zmiana uchwały 155_termomodernizacja GOPS 68.62 KB
526. 197 27.00 KB
527. 197_projekt dostosowania sieci szkół 376.29 KB
528. 197_stawki_podatek od nieruchomości na 2013 155.25 KB
529. 197_stawki_podatek od nieruchomości na 2013.pdf Uchwały - kadencja VI 155.25 KB
530. 197_stawki_podatek od nieruchomości na 2013.pdf Uchwały - kadencja VI 155.25 KB
531. 197_zał. 1 60.50 KB
532. 198 29.00 KB
533. 198_ekwiwalent OSP.doc Uchwały - kadencja V 29.00 KB
534. 198_opłata od psa na 2013 63.26 KB
535. 198_opłata od psa na 2013.pdf Uchwały - kadencja VI 63.26 KB
536. 198_opłata od psa na 2013.pdf Uchwały - kadencja VI 63.26 KB
537. 198_plan sieci przedszkoli publicznych 94.54 KB
538. 199 62.50 KB
539. 199_1 116.50 KB
540. 199_10 28.50 KB
541. 199_11 28.50 KB
542. 199_12 32.00 KB
543. 199_13 43.50 KB
544. 199_14 37.50 KB
545. 199_15 32.00 KB
546. 199_16 32.00 KB
547. 199_17 28.50 KB
548. 199_2 181.00 KB
549. 199_3 33.50 KB
550. 199_4 39.50 KB
551. 199_5 126.50 KB
552. 199_6 99.00 KB
553. 199_7 47.00 KB
554. 199_8 33.50 KB
555. 199_9 30.00 KB
556. 199_kryteria rekrutacyjne do I klasy poza obwodem 96.03 KB
557. 199_opłata miejscowa na 2013 63.45 KB
558. 199_opłata miejscowa na 2013.pdf Uchwały - kadencja VI 63.45 KB
559. 199_opłata miejscowa na 2013.pdf Uchwały - kadencja VI 63.45 KB
560. 199_uchwała budżetowa.doc Uchwały - kadencja V 62.50 KB
561. 199_zał_10_dotacje przedmiotowe.doc Uchwały - kadencja V 28.50 KB
562. 199_zał_11_dotacje podmiotowe.doc Uchwały - kadencja V 28.50 KB
563. 199_zał_12_dotacje celowe.doc Uchwały - kadencja V 32.00 KB
564. 199_zał_13_zadania z zlecone.doc Uchwały - kadencja V 43.50 KB
565. 199_zał_14_dotacje na zadania własne.doc Uchwały - kadencja V 37.50 KB
566. 199_zał_15_dochody i wydatki na podstawie porozumień.doc Uchwały - kadencja V 32.00 KB
567. 199_zał_16_ porozumienia organ administracji rządowej.doc Uchwały - kadencja V 32.00 KB
568. 199_zał_17_giminny program profilaktyki alkohol, narkomania.doc Uchwały - kadencja V 28.50 KB
569. 199_zał_1.doc Uchwały - kadencja V 116.50 KB
570. 199_zał_2.doc Uchwały - kadencja V 181.00 KB
571. 199_zał_3.doc Uchwały - kadencja V 33.50 KB
572. 199_zał_4.doc Uchwały - kadencja V 39.50 KB
573. 199_zał_5.doc Uchwały - kadencja V 126.50 KB
574. 199_zał_6.doc Uchwały - kadencja V 99.00 KB
575. 199_zał_7_środki unijne.doc Uchwały - kadencja V 47.00 KB
576. 199_zał_8_plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.doc Uchwały - kadencja V 33.50 KB
577. 199_zał_9.doc Uchwały - kadencja V 30.00 KB
578. 19_Kryteria rekrutacji do przedszkoli publicznych 725.43 KB
579. 19_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 1.34 MB
580. 19_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 1.34 MB
581. 1. formularz ofertowy wraz z oświadczeniami 18.31 KB
582. 1 formularz zgłoszenia do komisji_pp2017_eko 34.50 KB
583. 1 Projekt.nabycie od Pana Krzysztof Zając 96.66 KB
584. 1 Projekt.nabycie od Pana Krzysztof Zając 96.66 KB
585. 1 Protokół z 16.12.2014 209.98 KB
586. 1 Protokół z 17.12.2014 141.43 KB
587. 1_Regulamin wyboru Przewodniczącego 180.36 KB
588. 1 strona Formularza Oferty 168.13 KB
589. 1-sze posiedzenie OKW - postanowienie Komisarza Wyborczego 381.59 KB
590. 2 2.00 MB
591. 2 172.50 KB
592. 2 1.74 MB
593. 2008-05 Protokół kontroli sanitarnej 2.30 MB
594. 2008-06 Protokół kontroli archiwum zakładowego 1.90 MB
595. 2008-06 Protokół kontroli sanitarnej 1.77 MB
596. 2008-08 ZUS - Protokół kontroli 5.36 MB
597. 2008-08 ZUS - Zastrzeżenia do kontroli 942.66 KB
598. 2008-12 - RIO - Protokół kontroli doraźnej 2.56 MB
599. 2009-01 RIO - Protokół kontroli 11.25 MB
600. 2009-04 RIO - Wystąpienia pokontrolne 2.47 MB
601. 2009-05 Informacje pokontrolne projektu Witaj w Klubie 4.59 MB
602. 2009-10 Uczeń na wsi PFRON 852.25 KB
603. 2009-11 kontrola problemowa EL i DO 316.36 KB
604. 2009-11 kontrola sprawdzająca EL i DO 1.48 MB
605. 2009-12 wystąpienie pokontrolne EL i DO 88.47 KB
606. 200_drugi etap_kryteria rekrutacji do przedszkoli 98.44 KB
607. 200_opłata_targowa 64.88 KB
608. 200_opłata_targowa.pdf Uchwały - kadencja VI 64.88 KB
609. 200_opłata_targowa.pdf Uchwały - kadencja VI 64.88 KB
610. 200.PDF Uchwały - kadencja V 94.52 KB
611. 2010-04 Kontrola SANEPID-u 446.69 KB
612. 2010-07 Wystąpienie pokontrolne EL i DO 416.08 KB
613. 2010-10 Zarządzanie kryzysowe 177.34 KB
614. 2010-12 Termomodernizacja Gimnazjum Brenna 1.63 MB
615. 2011-09-12 ewidencja ludności i dowody osobiste 543.33 KB
616. 2011-10-10 PROW 2011 648.39 KB
617. 2011-12-09 Urząd Stanu Cywilnego 401.75 KB
618. 2012-01 Kanalizacja Centrum-Bukowa 1.37 MB
619. 2012-03 Budowa kładki 1.35 MB
620. 2012-03 Kompleks gastronomiczny 741.42 KB
621. 2012-05 Remont Żagana 1.26 MB
622. 2012-06 Sanepid boisko centrum 412.07 KB
623. 2012-06 Sanepid parking centrum 410.93 KB
624. 2012-09 RIO 1.86 MB
625. 2012-10 Nasze dzieci-Nasza przyszłość 1.43 MB
626. 2012-10 UM Projekty UE 2.52 MB
627. 2012-10 WFOŚiGW 480.69 KB
628. 2012-12 Archiwum Państwowe 407.64 KB
629. 2012-12 WFOŚiGW 400.33 KB
630. 2012 - Deklaracja na podatek od środków transportowych Podatki i Opłaty Lokalne 178.16 KB
631. 2013-06 Sanepid boisko sportowe 318.72 KB
632. 2013-07 Sanepid parking w centrum 473.26 KB
633. 2013-10 WFOŚiGW 324.69 KB
634. 2013-11 ZUS 598.53 KB
635. 2013-12 WFOŚiGW 539.29 KB
636. 2014-03 Iluminacje świąteczne 1.26 MB
637. 2014-04 Kontrola UM 1.05 MB
638. 2014-04 teren przy przedszkolu w Górkach Małych 1.57 MB
639. 2014-05 Kompleks gastronomiczny 491.15 KB
640. 2014-06 Ochrona konserwatorska drzew 402.52 KB
641. 2014-06 Sanepid parking Górki Małe 350.49 KB
642. 2016 - Deklaracja na podatek leśny Podatki i Opłaty Lokalne 251.07 KB
643. 2016 - Deklaracja na podatek leśny DOCX Podatki i Opłaty Lokalne 51.60 KB
644. 2016 - Deklaracja na podatek od nieruchomości Podatki i Opłaty Lokalne 286.87 KB
645. 2016 - Deklaracja na podatek od nieruchomości DOCX Podatki i Opłaty Lokalne 65.50 KB
646. 2016 - Deklaracja na podatek rolny Podatki i Opłaty Lokalne 448.63 KB
647. 2016 - Deklaracja na podatek rolny DOCX Podatki i Opłaty Lokalne 115.16 KB
648. 2016 - Informacja w sprawie podatku leśnego Podatki i Opłaty Lokalne 253.59 KB
649. 2016 - Informacja w sprawie podatku leśnego DOCX Podatki i Opłaty Lokalne 34.56 KB
650. 2016 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Podatki i Opłaty Lokalne 279.27 KB
651. 2016 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości DOCX Podatki i Opłaty Lokalne 49.44 KB
652. 2016 - Informacja w sprawie podatku rolnego Podatki i Opłaty Lokalne 290.79 KB
653. 2016 - Informacja w sprawie podatku rolnego DOCX Podatki i Opłaty Lokalne 52.63 KB
654. 2018-09-19 obwieszczenie_TKW_dodatkowy termin 96.12 KB
655. 2018-09-27 obwieszczenie_TKW_dodatkowy termin wójt 195.90 KB
656. 2019-04-29_informacja_o_losowaniach 131.05 KB
657. 2019_Bożena Cyganik Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Brenna 484.75 KB
658. 2019_Danuta Dłucik Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Brenna 399.75 KB
659. 2019_Dariusz Jakubiec Pracownicy Urzędu Gminy w Brennej 467.46 KB
660. 2019_Halina Gabzdyl-Pilch Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Brenna 620.06 KB
661. 2019_Izabela_Heller Pracownicy Urzędu Gminy w Brennej 482.68 KB
662. 2019_Janina Herzyk Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Brenna 632.70 KB
663. 2019_Jerzy Pilch Pracownicy Urzędu Gminy w Brennej 1.12 MB
664. 2019_Joanna Macura Pracownicy Urzędu Gminy w Brennej 485.23 KB
665. 2019_Katarzyna Bobola Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Brenna 583.00 KB
666. 2019_Katarzyna Macura Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Brenna 575.17 KB
667. 2019_Katarzyna Szweblik Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Brenna 467.05 KB
668. 2019_Marcin Janasik Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Brenna 678.33 KB
669. 2019_Monika Waszut Pracownicy Urzędu Gminy w Brennej 611.12 KB
670. 2019_Robert Rymorz Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Brenna 598.34 KB
671. 2019_Tomasz Kawa Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Brenna 445.09 KB
672. 201.PDF Uchwały - kadencja V 94.54 KB
673. 201_ustalenie opłaty za świadczenia w przedszkolach 92.29 KB
674. 201_zmiany budżetu 727.52 KB
675. 201_zmiany budżetu.pdf Uchwały - kadencja VI 727.52 KB
676. 201_zmiany budżetu.pdf Uchwały - kadencja VI 727.52 KB
677. 2020_Monika_Holeksa Pracownicy Urzędu Gminy w Brennej 560.70 KB
678. 202_zmiany w budżecie 179.18 KB
679. 202_zmiany_wpf 210.25 KB
680. 202_zmiany_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 210.25 KB
681. 202_zmiany_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 210.25 KB
682. 203_Apel do Ministra Zdrowia dot.Szpitala Reumatologicznego 208.58 KB
683. 203_dotacja_powiat_remont drogi Bukowa 154.83 KB
684. 203.PDF Uchwały - kadencja V 102.27 KB
685. 204_nabycie nieruchomości 151.47 KB
686. 204_plan pracy K.Rewizyjnej na 2017 169.07 KB
687. 205.PDF Uchwały - kadencja V 199.04 KB
688. 205_plan pracy K.Oświaty i Spraw Społecznych na 2017 177.73 KB
689. 205_zał.1.PDF Uchwały - kadencja V 74.20 KB
690. 205_zał.2.PDF Uchwały - kadencja V 358.33 KB
691. 205_zał.3.PDF Uchwały - kadencja V 81.08 KB
692. 205_zmiana uchwały 158 157.50 KB
693. 206_plan pracy K.Rozwoju i Finansów na 2017 173.15 KB
694. 206_Srebrna Cieszynianka 2012 150.94 KB
695. 207_09_zał.1.PDF Uchwały - kadencja V 971.54 KB
696. 207.PDF Uchwały - kadencja V 91.37 KB
697. 207_uchylenie uchwały nr VI 46 11 92.89 KB
698. 207_zmiana_budżetu na 2012 895.41 KB
699. 208_wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości 92.17 KB
700. 208_zmiany wpf 305.03 KB
701. 209_konsultacje społeczne 160.15 KB
702. 209_poparcie dla inicjatywy KCAW w Brennej 156.98 KB
703. 20_budżet Gminy Brenna na 2011 r.pdf Uchwały - kadencja VI 2.47 MB
704. 20_odprowadzanie sciekow.doc Uchwały - kadencja V 77.00 KB
705. 20_powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej 90.71 KB
706. 210_podatek od środków transportowych na 2013 160.61 KB
707. 210_zmiana uchwały 193_darowizna nieruchomości_ul. Żurówka 90.16 KB
708. 211_dotacja przedmiotowa dla ZBGK 153.32 KB
709. 211.PDF Uchwały - kadencja V 225.35 KB
710. 211_zał.1.PDF Uchwały - kadencja V 71.38 KB
711. 211_zał.2.PDF Uchwały - kadencja V 400.65 KB
712. 211_zał.3.PDF Uchwały - kadencja V 375.41 KB
713. 211_zmiany_inksenci opłaty miejscowej 94.03 KB
714. 212_nabycie nieruchomości 90.94 KB
715. 212_taryfa za wodę i ścieki 165.06 KB
716. 213_dopłata do ceny wody i ścieków 153.78 KB
717. 213_ustanowienie służebności przesyłu 624.89 KB
718. 214_dostosowanie sieci szkół 280.00 KB
719. 214_górne stawki opłat_śmieci, ścieki 156.71 KB
720. 215_plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 194.35 KB
721. 215_zmiana statutu GOPS 181.75 KB
722. 216_program współpracy na 2013 174.67 KB
723. 216_zmiany budżetu 498.42 KB
724. 217_Gminny Prog.Prof.i Rozw.Probl.Alkoh.na 2013 217.46 KB
725. 217_zmiany wpf 769.59 KB
726. 218_Gminny Prog.Przeciwdz.Narkomanii na 2013 160.83 KB
727. 218_przystąpienie do mpzp w rejonie Kotarz 689.72 KB
728. 219_zatwierdzenie sprawozdań za 2016 86.76 KB
729. 219_zmiana 142_inkasenci opłaty miejscowej 153.51 KB
730. 21_Jaskinia Wiślańska 879.66 KB
731. 21_uchwała budżetowa na 2007.doc Uchwały - kadencja V 65.50 KB
732. 21_zmiany 366_podatek nieruchomości.pdf Uchwały - kadencja VI 61.05 KB
733. 21_zmiany 366_podatek nieruchomości.pdf Uchwały - kadencja VI 61.05 KB
734. 220_absolutorium za 2016 88.83 KB
735. 220_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej 156.66 KB
736. 221_kryteria rekrutacji do klasy pierwszej 96.42 KB
737. 221_Regulamin czystości i porządku 219.91 KB
738. 222_kryteria rekrutacji do przedszkola 96.86 KB
739. 222.PDF Uchwały - kadencja V 244.58 KB
740. 222_wysokość opłaty za gospodarowanie 152.70 KB
741. 222_zał.1.PDF Uchwały - kadencja V 70.93 KB
742. 222_zał.2.PDF Uchwały - kadencja V 394.85 KB
743. 222_zał.3.PDF Uchwały - kadencja V 372.45 KB
744. 222_zał.4.PDF Uchwały - kadencja V 86.86 KB
745. 223_metoda ustalenia opłaty za odpady 151.39 KB
746. 223_metoda ustalenia opłaty za odpady 151.39 KB
747. 223.PDF Uchwały - kadencja V 74.11 KB
748. 223_przystąpienie do mpzp_działka przy ul. Leśnica 1.38 MB
749. 224_deklaracja_opłata za gospodarowanie odpadami 181.85 KB
750. 224_nadanie nazw ulic w rejonie ulicy Cisowej 2.01 MB
751. 224.PDF Uchwały - kadencja V 94.29 KB
752. 224_zał..PDF Uchwały - kadencja V 183.40 KB
753. 225_Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-2021 585.27 KB
754. 225_szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług_odbiór odpadów 159.85 KB
755. 226_Gminny Program Wspierania Rodziny 2017-2019 394.90 KB
756. 226.PDF Uchwały - kadencja V 90.22 KB
757. 226_termin i częstotliwość opłaty za odpady 154.52 KB
758. 227_zmiany_budżetu 654.97 KB
759. 227_zmiany w budżecie 398.88 KB
760. 228_zmiany wpf 3.91 MB
761. 228_zmiany_wpf 309.30 KB
762. 229_wieloletnia prognoza finansowa 316.44 KB
763. 229_zmiany w budżecie na 2017 408.54 KB
764. 22_opłata targowa.pdf Uchwały - kadencja VI 62.73 KB
765. 22_opłata targowa.pdf Uchwały - kadencja VI 62.73 KB
766. 22_porozumienie z Urzędem Skarbowym_egzekucja opłaty za śmieci 91.31 KB
767. 230_budżet Gminy Brenna na 2013 1.75 MB
768. 230.PDF Uchwały - kadencja V 89.41 KB
769. 230_zmiany wpf 3.91 MB
770. 231_dotacja dla powiatu cieszyńskiego_ul. Leśnica 93.46 KB
771. 231.PDF Uchwały - kadencja V 293.55 KB
772. 231_uchylenie 219_inkasenci_opłata miejscowa 151.91 KB
773. 231_zał.1.PDF Uchwały - kadencja V 75.89 KB
774. 231_zał.2.PDF Uchwały - kadencja V 97.47 KB
775. 231_zał.3.PDF Uchwały - kadencja V 432.73 KB
776. 231_zał.4.PDF Uchwały - kadencja V 414.11 KB
777. 231_zał.5.PDF Uchwały - kadencja V 133.88 KB
778. 231_zał.6.PDF Uchwały - kadencja V 94.53 KB
779. 232_dotacja dla powiatu cieszyńskiego_ul. Bukowa 94.85 KB
780. 232_zmiana 142_ inkasenci_opłata miejscowa 152.04 KB
781. 233_dotacja dla powiatu bielskiego_BCN 94.08 KB
782. 233_dotacja_powiat.ośrodek wsparcia 91.18 KB
783. 233.PDF Uchwały - kadencja V 84.30 KB
784. 233_zał..PDF Uchwały - kadencja V 92.10 KB
785. 234_dotacja dla OPPA w Bielku-B. 90.57 KB
786. 234.PDF Uchwały - kadencja V 85.40 KB
787. 234_umowa dzierżawy_Gajda 92.85 KB
788. 234_zał..PDF Uchwały - kadencja V 84.39 KB
789. 235_nabycie prawa użytkowania wieczystego_Kółko Rolnicze 91.71 KB
790. 235.PDF Uchwały - kadencja V 424.62 KB
791. 235_zał.1.PDF Uchwały - kadencja V 73.05 KB
792. 235_zał.2.PDF Uchwały - kadencja V 444.10 KB
793. 235_zał.3.PDF Uchwały - kadencja V 409.34 KB
794. 235_zmiana 142_inkasenci opłaty miejscowej 93.07 KB
795. 236_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej 95.48 KB
796. 236_zmiana_inkasenci opłaty miejscowej 94.03 KB
797. 237_STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 59.02 MB
798. 237_zmiana 190_inkasenci opłaty miejscowej 91.32 KB
799. 238_nabycie nieruchomości 89.92 KB
800. 238.PDF Uchwały - kadencja V 76.08 KB
801. 238_Program usuwania azbestu na lata 2017-2032 1.82 MB
802. 239_pożyczka_kanalizacja Górki 98.90 KB
803. 239_zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku 93.96 KB
804. 23_zmiana 142_inkasenci opłaty miejscowej 93.11 KB
805. 240.PDF Uchwały - kadencja V 408.41 KB
806. 240_pożyczka_parking Górki przy przedszkolu 95.57 KB
807. 240_zał.1.PDF Uchwały - kadencja V 72.02 KB
808. 240_zał.2.PDF Uchwały - kadencja V 411.79 KB
809. 240_zał.3.PDF Uchwały - kadencja V 366.43 KB
810. 240_zał.4.PDF Uchwały - kadencja V 167.74 KB
811. 240_zał.5.PDF Uchwały - kadencja V 54.31 KB
812. 240_zmiana_odbiór odpadów komunalnych 95.36 KB
813. 241_pożyczka_iluminacje świąteczne 94.79 KB
814. 241_rodzaje dodatkowych usług_odbiór odpadów komunalnych 91.55 KB
815. 242_zmiana 178_pożyczka wyposażenie amfiteatru 97.25 KB
816. 242_zmiana regulaminu_ dotacje piece 96.12 KB
817. 243_regulamin_dodatek mieszkaniowy 96.20 KB
818. 243_zmiany w budżecie 503.94 KB
819. 244_regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli 100.59 KB
820. 244_zmiany wpf 321.80 KB
821. 245_plan pracy K.Rewizyjnej na 2013 163.88 KB
822. 245_tygodniowy wymiar godzin dla nauczycieli specjalistów 100.82 KB
823. 246_odpłatność za usługi opiekuńcze 111.22 KB
824. 246_przekształcenie ZSP w Górkach Wielkich 90.45 KB
825. 247_kredyt długoterminowy 89.57 KB
826. 247_przekształcenie ZS w Brennej 89.05 KB
827. 248_pożyczka_kanalizacja Górki 96.83 KB
828. 248_uchwała.PDF Uchwały - kadencja V 78.84 KB
829. 248_zmiana Statutu OPKIS 93.08 KB
830. 249_fundusz wsparcia PSP 93.18 KB
831. 249_uchwała.PDF Uchwały - kadencja V 98.68 KB
832. 249_zmiana nazwy ulicy Józefa Szewczyka 595.30 KB
833. 24_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej 92.98 KB
834. 250_mpzp_stacja narciarska Świniorka Brenna 2.01 MB
835. 250_program opieki_zwierzęta bezdomne 517.11 KB
836. 250_uchwała.PDF Uchwały - kadencja V 104.27 KB
837. 251_program_przydomowe oczyszczalnie ścieków 1.56 MB
838. 251_zmiany w budżecie 493.29 KB
839. 252_zmiany budżetu 396.12 KB
840. 252_zmiany wpf 3.90 MB
841. 253_dodatkowe usługi_odbieranie odpadów 91.93 KB
842. 253_przyjęcie darowizny ul. Kamionka 89.24 KB
843. 254_przyjęcie darowizny ul. Kamionka 90.31 KB
844. 254_współdziałanie samorządów_zakup energii 92.89 KB
845. 255_sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Tauron 94.81 KB
846. 255_zatwierdzenie sprawozdań za 2012 86.72 KB
847. 256_absolutorium za 2012 89.69 KB
848. 256_zmiana 46_inkasenci opłaty miejscowej 89.51 KB
849. 257_przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa 90.68 KB
850. 257_umowa najmu lokalu_Hadent 93.74 KB
851. 258_nabycie nieruchomości Górki M 88.80 KB
852. 258_zmiana uchwały X_108_11 dotacje dla niepublicznego przedszkola 94.09 KB
853. 259_przystapienie do zmiany mpzp_Leśnica_usługi 1.06 MB
854. 259_zmiana uchwały VI_45_11_opłaty przedszkola publ. 95.80 KB
855. 25_plan pracy K.Rewizyjnej na 2015 163.60 KB
856. 260_przystąpienie do sporządzenia mpzp_Brenna ul. Górecka 1,021.98 KB
857. 260_uchylenie uchwały 254_zakup energii 95.32 KB
858. 261_nabycie nieruchomości_Cisowa 87.72 KB
859. 261_stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok 92.73 KB
860. 262_nabycie nieruchomości_Gawlas_lokal mieszk. 90.07 KB
861. 262_procedura budżetowa 90.44 KB
862. 262_uchwała.PDF Uchwały - kadencja V 456.47 KB
863. 262_zał. 1.PDF Uchwały - kadencja V 71.56 KB
864. 262_zał. 2.PDF Uchwały - kadencja V 440.21 KB
865. 262_zał. 3.PDF Uchwały - kadencja V 375.31 KB
866. 262_zał. 4.PDF Uchwały - kadencja V 197.76 KB
867. 262_zał. 5.PDF Uchwały - kadencja V 88.56 KB
868. 263_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2013 519.87 KB
869. 263_zmiany budżetu na 2017 400.57 KB
870. 264_raport z wykonania POŚ 708.23 KB
871. 264_zmiany wpf 3.90 MB
872. 265_Srebrna Cieszynianka 2017 309.17 KB
873. 265_zmiana POM Górki Wielkie 455.51 KB
874. 266_zmiana 46_inkasenci opłaty miejscowej 91.44 KB
875. 266_zmiana POM Górki Małe 421.90 KB
876. 267_wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości_Brenna 90.49 KB
877. 267_zmiana planu_zalesienia 602.18 KB
878. 268_stanowisko w sprawie połączenia drogowego z Wisłą 89.64 KB
879. 268_stawki dotacji_Zakład Budżetowy.pdf Uchwały - kadencja V 44.16 KB
880. 268_zmiana planu_ul. Leśnica 776.70 KB
881. 269_przekształcenie ZSP w Górkach Wielkich 94.79 KB
882. 269_zmiana mpzp_7 terenów 3.45 MB
883. 26_upoważnienie wójta do reprezentacji 86.98 KB
884. 270_przekształcenie ZS w Brennej 98.92 KB
885. 270_przystąpienie do zmiany planu_Sikora.pdf Uchwały - kadencja V 51.66 KB
886. 270_zmiany w budżecie na 2013 400.05 KB
887. 271_przekształcenie SP 2 w Brennej 94.75 KB
888. 271_Statut OPKIS 344.12 KB
889. 272_nieruchomości od Wojewody 90.82 KB
890. 272_zmiana uchwaly XIX_218_17 1.78 MB
891. 272_zmiany_budżetu.pdf Uchwały - kadencja V 62.10 KB
892. 273_nabycie nieruchomości_Ostafin 89.60 KB
893. 273_stawki podatku od środków transportowych 97.61 KB
894. 274_opłata za odpady komunalne 90.69 KB
895. 274_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej 67.28 KB
896. 274_zmiana uchwały Nr XXXI_247_09.pdf Uchwały - kadencja V 58.24 KB
897. 275_projekt ZIT 96.07 KB
898. 275_taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprow.ścieków na 2018 327.66 KB
899. 275_zmiana uchwały Nr XXXI_246_09.pdf Uchwały - kadencja V 59.89 KB
900. 276_konkurs wdrożenie standardów eup 93.60 KB
901. 276_opłata za ścieki w stacji zlewnej 91.51 KB
902. 277_przystapienie do projektu_Przyjazny e-urząd 96.30 KB
903. 277_zniesienie pomnika przyrody 92.33 KB
904. 278_Program współpracy z org.pozarządowymi na 2018 rok 215.65 KB
905. 278_zniesienie pomnika przyrody 92.82 KB
906. 279_GPPiRPA na 2018 385.30 KB
907. 279_POŚ 2013-2016 1.22 MB
908. 27_zaopiniowanie propozycji Aglomeracji Skoczów 87.84 KB
909. 27_zmiana w uchwale budżetowej.doc Uchwały - kadencja V 74.00 KB
910. 280_GPPN na 2018 rok 288.22 KB
911. 280_zmiana regulamin azbest 93.91 KB
912. 281_dotacje przedmiotowe dla ZBGK 93.74 KB
913. 281_zmiana planu Harcerska i Osiedlowa 2.62 MB
914. 282_projekt systemowy_GOPS 98.27 KB
915. 282_przyjęcie Raportu z POS za 2015-2016 821.83 KB
916. 283_długoterminowy kredyt 90.14 KB
917. 283_POŚ na 2017-2020 3.88 MB
918. 284_przystanki komunikacyjne 93.84 KB
919. 284_zmiana 46_inkasenci opłaty miejscowej 90.39 KB
920. 285_przyjęcie darowizny od Powiatu 91.77 KB
921. 285_taryfa woda i ścieki.pdf Uchwały - kadencja V 48.31 KB
922. 285_zmiany w budżecie 492.63 KB
923. 286_zmiany w budżecie na 2013 409.16 KB
924. 286_zmiany wpf 3.91 MB
925. 287_zmiana Statutu Gminy Brenna 96.02 KB
926. 287_zmiana wpf 840.51 KB
927. 288_pełnomocnictwo_Edukacja równych szans 180.78 KB
928. 288_ustalenie wynagrodzenia Wójta 88.67 KB
929. 288_zm.planu zag.przest.wyciąg narciarski_ ul.Sport.i Malin.pdf Uchwały - kadencja V 58.28 KB
930. 289_zmiany w budżecie 178.97 KB
931. 289_zmiany w budżecie 2017 177.66 KB
932. 28_zgoda na przystąpienie do ZIT 216.41 KB
933. 290_Wieloletnia Prognoza Finansowa 3.90 MB
934. 290_zmiana statutu ZBGK 106.50 KB
935. 291_Budżet Gminy na 2018 1.76 MB
936. 291_opłata za psa 92.72 KB
937. 292_plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 164.82 KB
938. 292_stawki podatku od nieruchomości w 2014 93.76 KB
939. 293_plan pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2018 171.90 KB
940. 293_stawka opłaty miejscowej na 2014 92.38 KB
941. 294_plan pracy Komisji Rozwoju i Finansów na 2018 168.27 KB
942. 294_wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych 904.85 KB
943. 294_zmiany_budżetu_2009.pdf Uchwały - kadencja V 78.90 KB
944. 295_inkasenci_opłata miejscowa.pdf Uchwały - kadencja V 45.36 KB
945. 295_przyznawanie nagród sportowych 284.37 KB
946. 295_uchylenie uchwały 96_przyst.do zmiany mpzp 90.05 KB
947. 296_Budżet Gminy Brenna na 2010 rok..pdf Uchwały - kadencja V 2.01 MB
948. 296_dotacje dla niepublicznych przedszkoli 103.67 KB
949. 296_przystąpienie do zmiany mpzp GW i M. 2.68 MB
950. 297_dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 189.94 KB
951. 297_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej 94.47 KB
952. 298_wystąpienie ze Śl. Zw. Gmin i Pow. 90.44 KB
953. 298_zmiana 101_odpłatność za usługi opiekuńcze 93.56 KB
954. 299_Program opieki nad zwierzętami w 2018 520.95 KB
955. 299_studium.pdf Uchwały - kadencja V 38.61 MB
956. 299_zmiany w budżecie 334.82 KB
957. 29_nabycie nieruchomości 89.02 KB
958. 29_Stawki.doc Uchwały - kadencja V 34.50 KB
959. 29_uchylenie uchwały 384_stypendia, nagrody sportowe.pdf Uchwały - kadencja VI 61.38 KB
960. 29_uchylenie uchwały 384_stypendia, nagrody sportowe.pdf Uchwały - kadencja VI 61.38 KB
961. 2 formularz zgłoszenia do komisji_pp2017_KiSz 34.50 KB
962. 2. Klocki Brenna - spis elementów 39.41 KB
963. 2 Protokół z 09.02.2015 311.80 KB
964. 2 Protokół z 10.02.2015 143.97 KB
965. 2 Uchwała.Projekt.RAPORT 2015 414.09 KB
966. 2 Uchwała.Projekt.RAPORT 2015 414.09 KB
967. 2_wybór Przewodniczącego Rady Gminy 87.23 KB
968. 2_Załącznik nr 1 - Projekt rysunku planu 2.68 MB
969. 2_Załącznik nr 1 - Projekt rysunku planu 1.51 MB
970. 3 61.52 KB
971. 300_zgoda na zawarcie umowy dzierżawy_Multimedial, M.Gawlas 94.12 KB
972. 300_zmiana miejsc.planu zagosp.przestrz..pdf Uchwały - kadencja V 192.95 KB
973. 300_zmiany wpf 795.37 KB
974. 301_POM Brenna.pdf Uchwały - kadencja V 477.13 KB
975. 301_Srebrna Cieszynianka 2013 88.88 KB
976. 301_wystąpienie do woj.o przekazanie nieruchomości_dz.2503 ul. Hołcyna 90.07 KB
977. 302_POM Górki Wielkie.pdf Uchwały - kadencja V 503.51 KB
978. 302_rozpatrzenie skargi_bdo 168.24 KB
979. 302_wystąpienie do woj.o przekazanie nieruchomości_dz.2620 ul. Hołcyna 89.59 KB
980. 303_dotacja Powiat_remont ul.Szpotawicka 95.13 KB
981. 303_POM Górki Małe.pdf Uchwały - kadencja V 469.75 KB
982. 303_zmiana279_GPPiRPA na 2018 98.20 KB
983. 304_dotacja_OPPA Bielsko Biała 90.00 KB
984. 304_drogi gminne.pdf Uchwały - kadencja V 1.39 MB
985. 304_zmmiana uchwały 292_podat.od nieruchom. 94.15 KB
986. 305_dotacja_ośrodek wsparcia Cieszyn 92.10 KB
987. 305_zwolnienia w podatku od nieruchomości 91.53 KB
988. 306_stawki i zwolnienia od środków transportowych na 2014 97.43 KB
989. 306_stawki podatku od środków transportowych 99.09 KB
990. 306_zmiany w budżecie na 2010 .pdf Uchwały - kadencja V 3.06 MB
991. 307_inkasenci opłaty miejsc.pdf Uchwały - kadencja V 86.76 KB
992. 307_opłata targowa na 2014 95.36 KB
993. 307_uchylenie 339_opłata przystanki komunikacyjne 91.35 KB
994. 308_Regulamin dotacji na usuwanie azbestu 387.66 KB
995. 308_Statut ZBGK 300.50 KB
996. 309_dotacja przedmiotowa dla ZBGK 94.45 KB
997. 309_wymiar godzin nauczycieli specjalistów 96.52 KB
998. 30_Raport POŚ 2013-2014 871.98 KB
999. 310_obniżki tygodniowego wymiaru zajęć dla dyr. i wicedyr. 96.49 KB
1000. 310_taryfa za wodę i ścieki 280.02 KB
1001. 311_dopłata do wody 91.52 KB
1002. 311_opłata za przedszkole 91.30 KB
1003. 312_rekomendacje do zadania XXIX Dożynki Ekumeniczne 91.24 KB
1004. 312_wzór deklaracji_śmieci 444.18 KB
1005. 313_aktualność Studium uwarunkowań.pdf Uchwały - kadencja V 104.23 KB
1006. 313_nadanie nazwy ul. Łączka 484.21 KB
1007. 313_wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 92.15 KB
1008. 314_przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań.pdf Uchwały - kadencja V 87.17 KB
1009. 314_umowa dzierżawy 93.33 KB
1010. 314_ustanowienie służebności gruntowej_TAURON 93.61 KB
1011. 315_nabycie nieruchomości_Kocjan 88.52 KB
1012. 315_umowa dzierżawy 95.38 KB
1013. 315_zał.Nr 1_RYSUNEK PLANU - TEREN B 1.jpg Uchwały - kadencja V 2.94 MB
1014. 315_zał.Nr 2_RYSUNEK PLANU - TEREN B 2.jpg Uchwały - kadencja V 3.59 MB
1015. 315_zał.Nr 3_RYSUNEK PLANU - TEREN B 3.jpg Uchwały - kadencja V 1.55 MB
1016. 315_zał.Nr 4_RYSUNEK PLANU - TEREN B 4.jpg Uchwały - kadencja V 1.74 MB
1017. 315_zmiana planu zagospodarowania_plan B.pdf Uchwały - kadencja V 7.23 MB
1018. 316_program współpracy na 2014 340.43 KB
1019. 316_przedłużenie umowy dzierżawy_Sablik 93.57 KB
1020. 316_zał.Nr 1_Plan C.jpg Uchwały - kadencja V 1.28 MB
1021. 316_zał.Nr 2_Plan C.jpg Uchwały - kadencja V 2.10 MB
1022. 316_zmiana planu zagospodarowania_plan C.pdf Uchwały - kadencja V 3.31 MB
1023. 317_przyjęcie GPPiRPA na 2014 r. 321.65 KB
1024. 317_przystąpienie do mpzp_zbiornik Polczany 1,001.62 KB
1025. 317_zał.Nr 1_Plan D_mapa.jpg Uchwały - kadencja V 2.01 MB
1026. 317_zmiana planu zagospodarowania_plan D.pdf Uchwały - kadencja V 2.10 MB
1027. 318_aktualności studium i miejscowych planów 19.56 MB
1028. 318_przyjęcie GPPN na 2014 298.13 KB
1029. 319_inkasent opłata miejscowa.pdf Uchwały - kadencja V 86.85 KB
1030. 319_podział gminy na okręgi wyborcze 1.64 MB
1031. 319_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej 94.68 KB
1032. 31_program osłonowy_dożywianie 2015-2020 165.28 KB
1033. 320_zmiana Statutu GOPS 111.59 KB
1034. 320_zmiany w budżecie 2018 396.22 KB
1035. 320_zmiany w uchwale budżetowej.pdf Uchwały - kadencja V 3.22 MB
1036. 321_dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych 799.88 KB
1037. 321_zmiany wpf 3.75 MB
1038. 322_absolutorium.pdf Uchwały - kadencja V 75.28 KB
1039. 322_przyjęcie darowizny_ul. Furmańska_R. Płonka 88.69 KB
1040. 322_zmiany w budżecie 471.67 KB
1041. 323_przyjęcie darownizny nieruchomości_ul. Furmańska 89.56 KB
1042. 323_zmiany w budżecie na 2013 680.25 KB
1043. 324_przyjęcie darowizny_ ul. Furmańska_S. Płonka 89.07 KB
1044. 324_zmiany wpf 946.50 KB
1045. 325_obwody głosowania 182.01 KB
1046. 325_WPF na 2014 943.14 KB
1047. 326_Budżet Gminy na 2014 1.75 MB
1048. 326_zmiana 270_przekształcenie ZS w Brennej 99.68 KB
1049. 327_Program opieki nad zwierzętami w 2014 466.11 KB
1050. 327_przyjęcie darowizny ul. Do Warszawy 89.36 KB
1051. 328_długoterminowa pożyczka_oświetlenie Nowy Świat 95.56 KB
1052. 328_przedłużeni dzierżawy z PCK 95.10 KB
1053. 329_dotacja_OPPA Bielsko Biała 90.82 KB
1054. 329_zal.Nr 1_zmiana fragmentów mpzp_Teren A1.jpg Uchwały - kadencja V 4.60 MB
1055. 329_zał.Nr 2_zmiana fragmentów mpzp_Teren A2.jpg Uchwały - kadencja V 2.44 MB
1056. 329_zał.Nr 3_zmiana fragmentów mpzp_Teren A3.JPG Uchwały - kadencja V 2.03 MB
1057. 329_zał.Nr 4_zmiana fragmentów mpzp_Teren A4.JPG Uchwały - kadencja V 1.55 MB
1058. 329_zał.Nr 5_zmiana fragmentów mpzp_Teren A5.JPG Uchwały - kadencja V 1.39 MB
1059. 329_zał.Nr 6_zmiana fragmentów mpzp_Teren A6.JPG Uchwały - kadencja V 1.61 MB
1060. 329_zmiana 46_inkasenci opłaty miejscowej 90.98 KB
1061. 329_zmiany fragmentów zagosp..pdf Uchwały - kadencja V 13.80 MB
1062. 32_elektroniczne deklaracje 176.71 KB
1063. 330_dotacja_ośrodek wsparcia Cieszyn 92.32 KB
1064. 330_zmiany w budżecie 402.53 KB
1065. 331_ustanowienie służebności gruntowej_Górki 93.25 KB
1066. 331_zmiany wpf 3.75 MB
1067. 332_nabycie nieruchomości_ul.Łęgowa Górki 87.81 KB
1068. 332_opinia_lasy ochronne 88.97 KB
1069. 333_dotacja powiat drogi_Grodziec, Nałęże 94.40 KB
1070. 333_nabycie nieruchomości_ul.Łęgowa Górki 88.63 KB
1071. 333_odwołanie inkasenta.pdf Uchwały - kadencja V 73.42 KB
1072. 334_dotacja_powiat_muzeum Z.Kossak 92.83 KB
1073. 334_upoważnienie do wydawania decyzji_GOPS 91.29 KB
1074. 334_zmiany_budżetu_2010.pdf Uchwały - kadencja V 864.72 KB
1075. 335_zaliczenie i przebieg dróg gminnych.pdf Uchwały - kadencja V 1.81 MB
1076. 335_zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90.41 KB
1077. 335_zmiana 246_usługi opiekuńcze 93.79 KB
1078. 336_aktualizacja progr.ochr.środ.pdf Uchwały - kadencja V 6.15 MB
1079. 336_regulamin pomocy materialnej dla uczniów 196.20 KB
1080. 336_zmiana 46_inkasenci opłaty miejscowej 90.70 KB
1081. 337_nabycie nieruchomości_ul.Cisowa 88.00 KB
1082. 337_zasady odpłatności w ośrodkach wsparcia 181.57 KB
1083. 338_Plan Gospodarki Niskoemisyjnej_aktualizacja 2.75 MB
1084. 338_projekt e-Urząd 96.56 KB
1085. 338_zmiany_budżetu.pdf Uchwały - kadencja V 903.09 KB
1086. 339_sprostowanie omyłki pisarskiej.pdf Uchwały - kadencja V 228.91 KB
1087. 339_stawki opłaty za korzystanie z przystanków 90.33 KB
1088. 339_zmiany uchwały budżetowej 175.35 KB
1089. 33_zmiany w budżecie 2015 479.56 KB
1090. 340_zmiana 175_okręgi wyborcze 96.32 KB
1091. 340_zmiany wpf 3.70 MB
1092. 341_wykaszanie poboczy_drogi powiatowe 89.76 KB
1093. 341_zmiana 185_obwody głosowania 95.09 KB
1094. 342_opinia_okręgi wyborcze powiatu cieszyńskiego 160.95 KB
1095. 342_Strategia Rozwoju Gminy do 2020 r 1.80 MB
1096. 342_tryb prac nad projektem budzetow..pdf Uchwały - kadencja V 73.40 KB
1097. 343_zatwierdzenie sprawozdań za 2017 85.89 KB
1098. 343_zmiany budżetu 307.42 KB
1099. 344_absolutorium za 2017 88.39 KB
1100. 344_przebieg wykonania budżetu.pdf Uchwały - kadencja V 69.48 KB
1101. 344_zmiana wpf 713.52 KB
1102. 345_plan pracy K. Rewizyjnej na 2014 161.23 KB
1103. 345_zmiana 319_okręgi wyborcze 169.87 KB
1104. 346_konsultacje pożytek publiczny.pdf Uchwały - kadencja V 63.74 KB
1105. 346_zatwierdzenie sprawozdań za 2013 87.28 KB
1106. 346_zmiana 325_obwody głosowania 170.22 KB
1107. 347_absolutorium za 2013 89.51 KB
1108. 347_inkasenci opłata miejscowa.pdf Uchwały - kadencja V 55.40 KB
1109. 347_zasady przyznawania nagród sportowych 99.12 KB
1110. 348_długoterminowy kredyt 88.67 KB
1111. 348_kryterium dochodowe_program pomoc Państwa_dożywianie 93.01 KB
1112. 348_ zmiany w budżecie.pdf Uchwały - kadencja V 904.09 KB
1113. 349_dotacja dla OSP Brenna Centrum 92.21 KB
1114. 349_powołanie Komisji Statutowej 93.53 KB
1115. 34_Lok.Progr.Rewitalizacji Gm.Brenna.pdf Uchwały - kadencja VI 58.46 KB
1116. 34_Lok.Progr.Rewitalizacji Gm.Brenna.pdf Uchwały - kadencja VI 58.46 KB
1117. 34_zmiany wpf 939.36 KB
1118. 350_Starategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2014-2020 1.16 MB
1119. 350_zmiany w budżecie 451.18 KB
1120. 351_zmiana 246_odpłatność za usługi opiekuńcze 102.07 KB
1121. 351_zmiana wpf 3.70 MB
1122. 352_odpłatność_ośrodki wsparcia 92.27 KB
1123. 352_porozumienie Bielsko.pdf Uchwały - kadencja V 61.39 KB
1124. 352_zmiana 281_dotacje przedmiotowe zakład budżetowy 96.78 KB
1125. 353_Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 1.07 MB
1126. 353_zmiana 197_dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju 100.84 KB
1127. 354_plan nadzoru_żłobki, kluby, dzienni opiekunowie 89.51 KB
1128. 354_przyjęcie i przekazanie projektu Regulaminu_woda i ścieki 230.87 KB
1129. 355_odpłatność za przedszkola 91.74 KB
1130. 355_wybór przewodniczącego Komisji Statutowej 91.76 KB
1131. 355_Zmiana w mpzp_7 poz.pdf Uchwały - kadencja V 363.62 KB
1132. 356_ustanowienie służebności przesyłu Omeganet 92.26 KB
1133. 356_zmiana 275_ZIT 99.93 KB
1134. 356_Zmiana w mpzp_2 poz.pdf Uchwały - kadencja V 217.04 KB
1135. 357_dodatkowe usługi_odpady budowlane 93.97 KB
1136. 357_POM Górki Wielkie.pdf Uchwały - kadencja V 196.79 KB
1137. 357_służebność gruntowa Górki Małe 93.81 KB
1138. 358_bezprzetargowa dzierżawa nieruchomości Brenna 90.99 KB
1139. 358_zmiany w budżecie na 2014 395.32 KB
1140. 359_bezprzetargowa dzierżawa nieruchomości Brenna 91.11 KB
1141. 359_zmiany_budżetu.pdf Uchwały - kadencja V 1,002.77 KB
1142. 359_zmiany wpf 925.26 KB
1143. 35_uchwała rady gminy w sprawie zmiany budżetu 2007.doc Uchwały - kadencja V 42.50 KB
1144. 35_zatwierdzenie sprawozdań za 2014 87.45 KB
1145. 360_dotacje dla spółek wodnych 102.12 KB
1146. 360_Program Gospodar.Mieszkaniowym Zasobem Gminy 2014-2019 218.94 KB
1147. 361_aktualizacja_program_budowa oczyszczalni ścieków 512.55 KB
1148. 361_zmiany w budżecie 313.50 KB
1149. 362_ocena aktualnosci studium i planów miejscowych 14.97 MB
1150. 362_zmiana 214_dostosowanie sieci szkół 100.79 KB
1151. 363_przyjęcie darowizny_Szołdra 89.30 KB
1152. 363_zmiany w budżecie na 2014 397.26 KB
1153. 364_opłata miejscowa.pdf Uchwały - kadencja V 61.47 KB
1154. 364_zgoda na zamianę nieruchomości_Madzia 90.60 KB
1155. 364_zmiana wpf 927.92 KB
1156. 365_opłata za psa.pdf Uchwały - kadencja V 62.36 KB
1157. 365_opłata za psa w 2015 roku 90.21 KB
1158. 365_opłata za psa w 2015 roku 90.21 KB
1159. 365_zmiana Statutu Gminy Brenna 106.99 KB
1160. 366_dofinansowanie przyłącza kanalizacja i wodociąg 337.15 KB
1161. 366_podatek od nieruchomości w 2015 roku 90.98 KB
1162. 367_stawka opłaty miejscowej na 2015 91.86 KB
1163. 367_stawka opłaty miejscowej na 2015 91.86 KB
1164. 367_zmiany budżetu 807.86 KB
1165. 367_zmiany w budżecie na 2010.pdf Uchwały - kadencja V 1.26 MB
1166. 368_opłata targowa na 2015 92.79 KB
1167. 368_opłata targowa na 2015 92.79 KB
1168. 368_opłata targowa na 2015 92.79 KB
1169. 368_zmiany wpf 3.70 MB
1170. 369_dotacja dla Powiatu_remont ul. Bielskiej 95.59 KB
1171. 36_absolutorium za 2014 89.25 KB
1172. 370_przystąpienie do realizacji zadania z Powiatem_przebudowa ul. Bielskiej 91.60 KB
1173. 370_zmiana uchwały 270 z 2017r._przekształcenie ZS w Brennej 99.77 KB
1174. 371_pomnik przyrody_Jaskinia w Trzech Kopcach 435.22 KB
1175. 371_zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli 93.90 KB
1176. 372_regulamin programu_przydomowe oczyszczalnie ścieków 580.86 KB
1177. 372_umowa najmu lokalu_Leśnica 8 88.95 KB
1178. 373_regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego 187.85 KB
1179. 373_służebność gruntowa 91.76 KB
1180. 374_obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 99.44 KB
1181. 374_zaciągnięcie długoterminowego kredytu 89.03 KB
1182. 375_zmiana mpzp_Stary Groń.pdf Uchwały - kadencja V 145.21 KB
1183. 375_zmiany w budżecie 576.23 KB
1184. 375_zmiany w uchwale budżetowej Gminy Brenna 581.96 KB
1185. 376_POM_BRENNA.pdf Uchwały - kadencja V 1.78 MB
1186. 376_zmiany wpf 3.71 MB
1187. 376_zmiany wpf 928.82 KB
1188. 377_POM_GM.pdf Uchwały - kadencja V 625.54 KB
1189. 377_Srebna Cieszynianka 2018r 162.95 KB
1190. 377_zmiana uchwały XXXIII_288_09 z 09.12.2009 r._ul. Sportowa i Malinowa 265.50 KB
1191. 378_POM_GW.pdf Uchwały - kadencja V 2.56 MB
1192. 378_przystąpienie do zmiany mpzp_stacja narciarska Świniorka 3.74 MB
1193. 378_zmiana 188 z 2017r._opróznianie zbiorników bezodpływowych 93.28 KB
1194. 379_zmiana uchwały 366_podatki 92.70 KB
1195. 37_zaciągnięcie długoterminowego kredytu 88.96 KB
1196. 380_długoterminowa pożyczka_kanalizacja Górki 97.33 KB
1197. 381_wzór deklaracji_odpady komunalne 444.90 KB
1198. 382_stawki dotacji przedmiotowych dla ZBGK na 2015 94.07 KB
1199. 382_zmiany w budżecie na 2010.pdf Uchwały - kadencja V 1.03 MB
1200. 383_taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprow.ścieków 324.79 KB
1201. 384_dopłata do dostarczanej wody 91.93 KB
1202. 385_opłata za ścieki w stacji zlewnej 90.34 KB
1203. 386_uchylenie uchwały 356 z 09.09.2010_zmiana mpzp ul. Miodowa 168.28 KB
1204. 387_Program współpracy z org.pozarządowymi na 2015 rok 322.01 KB
1205. 388_GPPiRPA na 2015 357.16 KB
1206. 389_GPPN na 2015 347.04 KB
1207. 38_dotacja_powiat_cieszyński ul. Leśnica 94.42 KB
1208. 390_dotacje_żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 802.22 KB
1209. 391_zmiana uchwały 108_dotacja dla niepublicznego 92.62 KB
1210. 392_dotacje dla niepublicznych przedszkoli 870.99 KB
1211. 393_zmiany budżetu na 2014 493.04 KB
1212. 394_zmiany wpf 956.74 KB
1213. 395_Srebrna Cieszynianka 2014 89.88 KB
1214. 39_nagrody sportowe 309.58 KB
1215. 39_Uchwała w sprawie wyłapywania berzdomnych zwierząt.doc Uchwały - kadencja V 68.50 KB
1216. 3 formularz zgłoszenia do komisji_pp2017_przeciwdziałanie ps 34.50 KB
1217. 3_Prognoza oddziaływania na środowisko - wyłożenie 3.13 MB
1218. 3_Prognoza oddziaływania na środowisko - wyłożenie 3.28 MB
1219. 3 Protokół z 20.04.2015 146.88 KB
1220. 3 Protokół z 21.04.2015 148.02 KB
1221. 3_Regulamin wyboru Wiceprzewodniczących 178.68 KB
1222. 3 uchwała-dożywianie 2015 170.03 KB
1223. 3 uchwała-dożywianie 2015 170.03 KB
1224. 3. wymiarowanie_klocki 1.98 MB
1225. 40_zaopiniowanie planu Aglomeracji Skoczów 89.05 KB
1226. 41_zmiana 330_regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 94.14 KB
1227. 42_nazwy ulic w Brennej.pdf Uchwały - kadencja VI 61.08 KB
1228. 42_nazwy ulic w Brennej.pdf Uchwały - kadencja VI 61.08 KB
1229. 42_wystąpienie z wnioskiem do Wojewody_ul. Graniczna 89.91 KB
1230. 42_zał.1 nadanie ulic Brenna.pdf Uchwały - kadencja VI 69.24 KB
1231. 42_zał.1 nadanie ulic Brenna.pdf Uchwały - kadencja VI 69.24 KB
1232. 42_zał.2 nadanie ulic Brenna.pdf Uchwały - kadencja VI 70.12 KB
1233. 42_zał.2 nadanie ulic Brenna.pdf Uchwały - kadencja VI 70.12 KB
1234. 43_absolutorium Wójta.doc Uchwały - kadencja V 20.00 KB
1235. 43_nabycie nieruchomości od A.Holeksa 89.17 KB
1236. 43_zmiany budżetu na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 509.17 KB
1237. 43_zmiany budżetu na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 509.17 KB
1238. 44_nabycie nieruchomości od I.Poloczek 88.92 KB
1239. 44_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 1.04 MB
1240. 44_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 1.04 MB
1241. 45_nabycie nieruchomości_GOK 89.78 KB
1242. 45_opłaty przdszkola.pdf Uchwały - kadencja VI 62.60 KB
1243. 45_opłaty przdszkola.pdf Uchwały - kadencja VI 62.60 KB
1244. 46_inkasenci opłaty miejscowej_wszyscy 166.44 KB
1245. 47a_Program Ograniczenia Niskiej Emisji Brenna ostatni.exe Uchwały - kadencja V 624.00 KB
1246. 47_zmiany w budżecie 314.88 KB
1247. 48_dotacja powiat cieszyński_ul. Bielska 93.82 KB
1248. 48_zm.w uchwale_Gospod.Odpadami .pdf Uchwały - kadencja VI 62.54 KB
1249. 48_zm.w uchwale_Gospod.Odpadami .pdf Uchwały - kadencja VI 62.54 KB
1250. 49_deklaracje elektroniczne_podatek, opłata śmieci 696.15 KB
1251. 49_stypendia.doc Uchwały - kadencja V 44.00 KB
1252. 4 Protokół z 10.06.2015 143.67 KB
1253. 4 Protokół z 15.06.2015 327.42 KB
1254. 4_Rysunek do prognozy 2017 1.27 MB
1255. 4_Rysunek do prognozy 2017 1.31 MB
1256. 4 uchwała.elektroniczne deklaracje 185.54 KB
1257. 4 uchwała.elektroniczne deklaracje 185.54 KB
1258. 4_wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy 88.59 KB
1259. 4. wymiarowanie_skrzynia 1.75 MB
1260. 50_deklaracja elektroniczna_podatek_transport 162.34 KB
1261. 50_uchwała rady gminy w sprawie zmiany budżetu 2007.doc Uchwały - kadencja V 68.00 KB
1262. 51_zasady umieszczania reklam 96.16 KB
1263. 51_zmiany w budżecie na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 286.52 KB
1264. 51_zmiany w budżecie na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 286.52 KB
1265. 52_zespół opiniujący_Ławnicy 92.31 KB
1266. 52_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 1.17 MB
1267. 52_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 1.17 MB
1268. 53_Uchwała nr XI_53_07.doc Uchwały - kadencja V 112.00 KB
1269. 53_zatwierdzenie sprawozdania za 2010.pdf Uchwały - kadencja VI 59.91 KB
1270. 53_zatwierdzenie sprawozdania za 2010.pdf Uchwały - kadencja VI 59.91 KB
1271. 53_zmiana 392 z 2014_dotacje dla przedszkoli niepublicznych 182.65 KB
1272. 54_przystąpienie do projektu_GOPS 95.36 KB
1273. 55.doc Uchwały - kadencja V 231.00 KB
1274. 55_Zał. nr 1.jpg Uchwały - kadencja V 860.63 KB
1275. 55_Zał. nr 2.jpg Uchwały - kadencja V 569.75 KB
1276. 55_Zał. nr 3.jpg Uchwały - kadencja V 566.85 KB
1277. 55_Zał. nr 4a.jpg Uchwały - kadencja V 457.75 KB
1278. 55_Zał. nr 4b.jpg Uchwały - kadencja V 608.60 KB
1279. 55_Zał. nr 4c.jpg Uchwały - kadencja V 730.92 KB
1280. 55_Zał. nr 4d.jpg Uchwały - kadencja V 1.25 MB
1281. 55_Zał. nr 4e.jpg Uchwały - kadencja V 3.49 MB
1282. 55_Zał. nr 4f.jpg Uchwały - kadencja V 4.24 MB
1283. 55_Zał. nr 4g.jpg Uchwały - kadencja V 1.40 MB
1284. 55_Zał. nr 5.jpg Uchwały - kadencja V 533.28 KB
1285. 55_Zał. nr 6.doc Uchwały - kadencja V 65.50 KB
1286. 55_Zał. nr 7.doc Uchwały - kadencja V 67.00 KB
1287. 55_zmiana uchwały 46_inkasenci opłaty miejscowej 92.67 KB
1288. 56_uchwała rady gminy w sprawie zmiany budżetu 2007.doc Uchwały - kadencja V 95.00 KB
1289. 56_zmiana Regulaminu Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków 94.86 KB
1290. 57_długoterminowa pożyczka_kanalizcja Górki 96.29 KB
1291. 57_odwołanie inkasenta_opł.targowa.pdf Uchwały - kadencja VI 59.02 KB
1292. 57_odwołanie inkasenta_opł.targowa.pdf Uchwały - kadencja VI 59.02 KB
1293. 58_zmiany w budżecie 2015 399.14 KB
1294. 59_zmiany wpf 726.17 KB
1295. 5a. rośliny 1 wizualizacja 2.86 MB
1296. 5b. rosliny wizualizacja 2 2.76 MB
1297. 5 projek zmiany w budżecie 465.64 KB
1298. 5 projek zmiany w budżecie 465.64 KB
1299. 5 Protokół z 02.09.2015 149.93 KB
1300. 5 Protokół z 27.08.2015 141.61 KB
1301. 5_utworzenie stałych Komisji Rady Gminy 95.52 KB
1302. 60_plan pracy Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2015 168.75 KB
1303. 61_podatek od nieruchomości na 2016 93.94 KB
1304. 62_zmiany w budżecie na 2015 315.12 KB
1305. 63_regulamin dotacji_azbest.pdf Uchwały - kadencja VI 66.59 KB
1306. 63_regulamin dotacji_azbest.pdf Uchwały - kadencja VI 66.59 KB
1307. 63_zmiany wpf 721.95 KB
1308. 64_Srebrna Cieszynianka 2015 89.26 KB
1309. 65_zmiana uchwały 61_podatek od nieruchomości 165.80 KB
1310. 66_opłata_wpis żłobka.pdf Uchwały - kadencja VI 60.56 KB
1311. 66_opłata_wpis żłobka.pdf Uchwały - kadencja VI 60.56 KB
1312. 66_podatek od środków transportowych 100.25 KB
1313. 67_opłata za psa 92.45 KB
1314. 67_opłata za psa w 2016 roku 92.45 KB
1315. 67_regulamin wyn nauczycieli.doc Uchwały - kadencja V 94.50 KB
1316. 68_opłata targowa 91.56 KB
1317. 68_opłata targowa 91.56 KB
1318. 69_2014 105.41 KB
1319. 69_opłata miejscowa 96.07 KB
1320. 69_stawka opłaty miejscowej na 2016 rok 96.07 KB
1321. 69_uchwała.doc Uchwały - kadencja V 17.00 KB
1322. 69_uchwała w sprawie opłaty miejscowej 96.07 KB
1323. 69_zmiany w budżecie na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 369.57 KB
1324. 6a. zwierzeta_1_wizualizacja 3.05 MB
1325. 6b. zwierzeta_2_wizualizacja 3.29 MB
1326. 6_liczba członków i składy osobowe Komisji Rady Gminy 93.93 KB
1327. 6 projekt uchwały_zmiana wpf 931.03 KB
1328. 6 projekt uchwały_zmiana wpf 931.03 KB
1329. 6 Protokół z 05.10.2015 144.12 KB
1330. 6 Protokół z 08.10.2015 146.76 KB
1331. 70_Usługi opiekuńcze.doc Uchwały - kadencja V 75.00 KB
1332. 70_zmiana uchwały 46_inkasenci opłaty miejscowej 93.23 KB
1333. 70_zmiany_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 66.86 KB
1334. 71_opłata za odpady komunalne 91.55 KB
1335. 71_sprawianie pogrzebu.pdf Uchwały - kadencja VI 70.95 KB
1336. 71_sprawianie pogrzebu.pdf Uchwały - kadencja VI 70.95 KB
1337. 72_wzór deklaracji_odpady komunalne 440.80 KB
1338. 72_zmiany budżetu 2007.doc Uchwały - kadencja V 95.00 KB
1339. 73_Uchwała.doc Uchwały - kadencja V 71.50 KB
1340. 73_wzory formularzy podatkowych 1.70 MB
1341. 74_dotacje przedmiotowe dla ZBGK na 2016 94.63 KB
1342. 74_uchylenie uchwały_opłaty parkingowe.pdf Uchwały - kadencja VI 487.43 KB
1343. 74_uchylenie uchwały_opłaty parkingowe.pdf Uchwały - kadencja VI 487.43 KB
1344. 75_taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprow.ścieków 310.73 KB
1345. 75_uchwała.doc Uchwały - kadencja V 25.00 KB
1346. 76_dopłata do dostarczanej wody 91.33 KB
1347. 77_zmiana 390_dotacje dla żłobków 93.91 KB
1348. 78_dotacje dla niepublicz.przedszkola 1.11 MB
1349. 78_dotacje dla żłobków.pdf Uchwały - kadencja VI 493.58 KB
1350. 79_GPPiRPA na 2016_podpisany 412.54 KB
1351. 79_Uchwała psy 2008.doc Uchwały - kadencja V 28.50 KB
1352. 7 Protokół z 18.11.2015 151.03 KB
1353. 7 Protokół z 19.11.2015 152.74 KB
1354. 7. skrzynia_wizualizacja 1.71 MB
1355. 7_wybór Przewodniczących Komisji Rady Gminy 90.96 KB
1356. 80_GPPN na 2016 338.90 KB
1357. 81_Program współpracy z org.pozarządowymi na 2016 rok 219.48 KB
1358. 81_zasady umieszczania reklamy.pdf Uchwały - kadencja VI 491.39 KB
1359. 82_przystąpienie do projektu Aktywny Powiat Cieszyński 95.53 KB
1360. 82_zmiany w budżecie na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 932.74 KB
1361. 83_uchwała, uzupelnienie-Kotarz.doc Uchwały - kadencja V 18.50 KB
1362. 83_zmiana Regulaminu PBOS 95.93 KB
1363. 83_zmiany w wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 479.08 KB
1364. 84_zmiany w budżecie na 2015 499.32 KB
1365. 85_zmiana wpf 729.14 KB
1366. 86_mpzp_ulica Sportowa, Malinowa 1.50 MB
1367. 87_przyjęcie darowizny_droga gminna 90.48 KB
1368. 88_sprzedaż w trybie bezprzetargowym_Klus 92.79 KB
1369. 88_zmiana uchwały 7307.doc Uchwały - kadencja V 30.00 KB
1370. 89_opłata za ścieki w stacji zlewnej 93.81 KB
1371. 8. element dekoracyjny skrzyni 632.42 KB
1372. 8 Protokół z 10.12.2015 142.10 KB
1373. 8 Protokół z 14.12.2015 139.21 KB
1374. 8_wynagrodzenie Wójta 88.42 KB
1375. 90_uchylenie uchwały 270 z 2009 r_zmiana mpzp ul. Górecka 165.39 KB
1376. 9.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC BUDOWLANA 1.69 MB
1377. 91_wspólna realizcja z powiatem_ul. Skoczowska 92.80 KB
1378. 9.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE WEWNETRZNE I SIECI ZEWNETRZNE 361.92 KB
1379. 92_ustanowienie służebności przesyłu_D. Kłósko 95.74 KB
1380. 9.3 Specyfikacja techniczna - branża elektryczna 139.75 KB
1381. 93_wieloletnia prognoza finansowa 655.93 KB
1382. 94_Budżet na 2016 rok 1.77 MB
1383. 9.4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC DROGOWA 314.34 KB
1384. 94_uchylenie uchw.56_nagrody sportowe.pdf Uchwały - kadencja VI 475.48 KB
1385. 95_rozpatrzenie skargi_GOPS 177.19 KB
1386. 96_dotacja dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia_przemoc w rodzinie_2016 93.58 KB
1387. 96_zmiana planu Górki Wielkie.pdf Uchwały - kadencja VI 478.29 KB
1388. 97_dotacja dla OPPA Bielsko Biała 2016 92.65 KB
1389. 98_kryteria naboru_szkoła podst.i gimnazjum 95.34 KB
1390. 98_uchwała.doc Uchwały - kadencja V 133.50 KB
1391. 98_zmiana uchw.45_przedszkola.pdf Uchwały - kadencja VI 478.17 KB
1392. 99_Program opieki na 2016_zwierzęta bezdomne 530.64 KB
1393. 99_zmiany w budżecie.pdf Uchwały - kadencja VI 1.09 MB
1394. 9_długoterminowa pożyczka_kanalizacja Górki 96.11 KB
1395. 9 Protokół z 18.02.2016 161.52 KB
1396. 9 Protokół z 19.02.2016 172.09 KB
1397. 9. tablica projektowa na skrzynię 918.81 KB
1398. 9. ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 23.50 KB
1399. Adam Bojda Radni Rady Gminy 364.16 KB
1400. ADAM BOJDA 473.03 KB
1401. Adam Chujeba Radni Rady Gminy 360.81 KB
1402. ADAM CHUJEBA 522.51 KB
1403. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1.05 MB
1404. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brenna za rok 2013 Gospodarka odpadami 225.70 KB
1405. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brenna za rok 2014 Gospodarka odpadami 192.12 KB
1406. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brenna za rok 2015 Gospodarka odpadami 423.26 KB
1407. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brenna za rok 2016 Gospodarka odpadami 659.77 KB
1408. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brenna za rok 2017 Gospodarka odpadami 413.59 KB
1409. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brenna za rok 2018 Gospodarka odpadami 417.97 KB
1410. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brenna za rok 2019 Gospodarka odpadami 345.40 KB
1411. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brenna za rok 2019 (korekta) Gospodarka odpadami 332.25 KB
1412. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brenna za rok 2020 Gospodarka odpadami 334.18 KB
1413. Andrzej Cieślar Radni Rady Gminy 398.00 KB
1414. ANDRZEJ CIEŚLAR 444.67 KB
1415. Ankieta 35.50 KB
1416. Ankieta 133.60 KB
1417. Ankieta 160.06 KB
1418. Ankieta 285.77 KB
1419. Ankieta 286.87 KB
1420. Ankieta 38.50 KB
1421. ankieta_do_konsultacji 35.00 KB
1422. Ankieta edyt. 36.00 KB
1423. Ankieta edyt. 36.00 KB
1424. ANULOWANIE OGŁOSZENIA - ZAPROSZENIA 121.13 KB
1425. ARCHIWUM 20.00 KB
1426. ARCHIWUM 19.00 KB
1427. ARCHWUM 20.00 KB
1428. Autopoprawka_ zmiany w uchw.budżet. 190.23 KB
1429. Autopoprawki do uchwały budżetowej 144.00 KB
1430. autopoprawki do uchwały wpf 614.08 KB
1431. autopoprawki do uchwały zmiany w budżecie 137.48 KB
1432. Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020r 1.36 MB
1433. Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019r 1.35 MB
1434. Bilans jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r 647.00 KB
1435. Bojda A. ośw.maj.kon.kad..PDF Radni Rady Gminy 484.36 KB
1436. Br.152.1.2019_1 676.45 KB
1437. Br.152.1.2019_2 836.27 KB
1438. Br.152.1.2019_3 782.34 KB
1439. Br.152.1.2019_4 165.01 KB
1440. Br.152.1.2019_5 215.42 KB
1441. Brachaczek Dawid Radni Rady Gminy 2.81 MB
1442. brenna - przedszkole - przedmiar robót.pdf 392.54 KB
1443. Cennik odbioru odpadów ZBGK 125.78 KB
1444. Cennik - śmieci - 2012 116.82 KB
1445. Chujeba A. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 455.75 KB
1446. Cieslar J. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 460.64 KB
1447. Co zaliczamy do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Oświata 12.97 KB
1448. Część 10 - Załączniki nr 1j,2j,3b,5j,6,7j do SIWZ 2.01 MB
1449. Część 11 - Załączniki nr 1k,2k,3b,5k,6,7k do SIWZ 2.40 MB
1450. CZęść 1 - SSTWiOR, Przedmiar, Projekt 10.58 MB
1451. Część 1 - Załączniki nr 1a,2a,3,4,5a,6, do SIWZ 997.61 KB
1452. Część 1 - Zał. nr 1a,2a,3a,4,5a,6,7a do SIWZ 205.56 MB
1453. Część 2 - SSTWiOR, Przedmiar, Projekt 55.10 MB
1454. Część 2 - Załączniki nr 1b,2b,3,5b,6, do SIWZ 997.78 KB
1455. Część 2 - Załączniki nr 1b,2b,3b,5b,6,7b do SIWZ 2.14 MB
1456. Część 3 - SSTWiOR, Przedmiar, Projekt 19.42 MB
1457. Część 3 - Załączniki nr 1c,2c,3,5c,6 do SIWZ 997.48 KB
1458. Część 3 - Załączniki nr 1c,2c,3b,5c,6,7cdo SIWZ 2.55 MB
1459. Część 4 - SSTWiOR, Przedmiar, Projekt 25.42 MB
1460. Część 4 - Załączniki nr 1d,2d,3,5d,6 do SIWZ 997.65 KB
1461. Część 4 - Załączniki nr 1d,2d,3b,5d,6,7d do SIWZ 2.38 MB
1462. Część 5 - Załączniki nr 1e,2e,3b,5e,6,7e do SIWZ 3.84 MB
1463. Część 6 - Załączniki nr 1f,2f,3a,5f,6,7f do SIWZ 2.34 MB
1464. Część 7 - Załączniki nr 1g,2g,3b,5g,6,7g do SIWZ 2.16 MB
1465. Część 8 - Załączniki nr 1h,2h,3b,5h,6,7h do SIWZ 2.01 MB
1466. Część 9 - Załączniki nr 1i,2i,3b,5i,6,7i do SIWZ 2.01 MB
1467. część_A_Załaczniki 1 i 2 do zaproszenia do pp 92.50 KB
1468. część_B_Załaczniki 1 i 2 do zaproszenia do pp 93.00 KB
1469. część_C_Załaczniki 1 i 2 do zaproszenia do pp 93.00 KB
1470. część_D_Załaczniki 1 i 2 do zaproszenia do pp 93.00 KB
1471. część_E_Załaczniki 1 i 2 do zaproszenia do pp 93.50 KB
1472. część_F_Załaczniki 1 i 2 do zaproszenia do pp 92.50 KB
1473. część_G_Załaczniki 1 i 2 do zaproszenia do pp 93.00 KB
1474. część_H_Załaczniki 1 i 2 do zaproszenia do pp 92.50 KB
1475. Część I oraz Część II - zał.1a-1b,2a-2b,3,4a-4b,5 do SIWZ 114.36 KB
1476. Część od I do III- zał.1a-1c,2a-2c,3,4a-4c,5 do SIWZ 165.62 KB
1477. Część od I do III- zał.1a-1c,2a-2c,3,4a-4c,5 do SIWZ 145.44 KB
1478. Część od I do III- zał.1a-1c,2a-2c,3,4a-4c,5 do SIWZ 167.80 KB
1479. Część od I do IV- zał.1a-1d,2a-2d,3,4a-4d,5 do SIWZ 201.49 KB
1480. Część od I do IV - zał. 1a - 1d, 2a - 2d, 3,4a - 4d,5 do SIWZ 205.37 KB
1481. Czesław Dziadek Radni Rady Gminy 392.85 KB
1482. CZESŁAW DZIADEK 447.99 KB
1483. Damian Nowak Radni Rady Gminy 384.01 KB
1484. DAMIAN NOWAK 425.15 KB
1485. Decyzja 1.22 MB
1486. Deklaracja 111.00 KB
1487. Deklaracja 132.00 KB
1488. Deklaracja 170.00 KB
1489. Deklaracja DT-1 od środków transportowych 109.08 KB
1490. Deklaracja DT-1 od środków transportowych 178.16 KB
1491. Deklaracja inkasenta osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.pdf 53.83 KB
1492. deklaracja inkasenta osoba fizyczna nieprowadząca działaności gpspodarczej 53.83 KB
1493. deklaracja inkasenta prowadzącego działalność gospodarczą 38.77 KB
1494. Deklaracja inkasenta prowadzącego działalność.pdf 38.77 KB
1495. deklaracja_lesny_2005-2008.pdf 99.06 KB
1496. deklaracja_lesny_2009.pdf 116.18 KB
1497. deklaracja_lesny_2012_2013 56.60 KB
1498. deklaracja_lesny_2012_2013_edytowalna 77.50 KB
1499. deklaracja_lesny_2014 216.89 KB
1500. Deklaracja - leśny - DOCX Rok 2019 - do 30 czerwca 57.16 KB
1501. Deklaracja - leśny - PDF Rok 2019 - do 30 czerwca 251.45 KB
1502. Deklaracja na odpady komunalne - wzór na 2014 rok Gospodarka odpadami 333.70 KB
1503. Deklaracja na odpady komunalne - wzór na 2015 rok Gospodarka odpadami 348.67 KB
1504. Deklaracja na odpady komunalne - wzór na 2016 rok Gospodarka odpadami 343.57 KB
1505. Deklaracja na odpady komunalne - wzór na 2016 rok DOCX Gospodarka odpadami 91.00 KB
1506. Deklaracja na podatek leśny DL-1 57.86 KB
1507. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 80.10 KB
1508. Deklaracja na podatek od środków transportowych 2019 787.66 KB
1509. Deklaracja na podatek rolny DR-1 70.14 KB
1510. Deklaracja - nieruchomość - DOCX Rok 2019 - do 30 czerwca 75.33 KB
1511. deklaracja_nieruchomosci_2005-2008.pdf 104.56 KB
1512. deklaracja_nieruchomosci_2009.pdf 121.44 KB
1513. deklaracja_nieruchomości_2012_2013 65.69 KB
1514. deklaracja_nieruchomości_2012_2013_edytowalna 103.50 KB
1515. deklaracja_nieruchomości_2014 257.85 KB
1516. Deklaracja - nieruchomość - PDF Rok 2019 - do 30 czerwca 285.84 KB
1517. Deklaracja obowiazująca od 01.01.2009 r. 88.00 KB
1518. Deklaracja obowiazująca od 01.01.2009 r. 202.00 KB
1519. Deklaracja obowiazująca od 01.01.2009 r. 120.50 KB
1520. Deklaracja - odpady - DOCX Rok 2019 93.00 KB
1521. Deklaracja - odpady komunalne 343.47 KB
1522. Deklaracja - odpady - PDF Rok 2019 343.38 KB
1523. deklaracja_rolny_2005-2008.pdf 110.24 KB
1524. deklaracja_rolny_2009.pdf 126.91 KB
1525. deklaracja_rolny_2012_2013 66.87 KB
1526. deklaracja_rolny_2012_2013_edytowalna 152.00 KB
1527. deklaracja_rolny_2014 317.05 KB
1528. Deklaracja - rolny - DOCX Rok 2019 - do 30 czerwca 128.59 KB
1529. Deklaracja - rolny - PDF Rok 2019 - do 30 czerwca 433.79 KB
1530. Deklaracja w sprawie podatku leśnego - wzór 251.07 KB
1531. Deklaracja w sprawie podatku leśnego - wzór DOCX 51.60 KB
1532. Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości - wzór 286.87 KB
1533. Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości - wzór DOCX 65.50 KB
1534. Deklaracja w sprawie podatku rolnego - wzór 448.63 KB
1535. Deklaracja w sprawie podatku rolnego - wzór DOCX 115.16 KB
1536. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 r 4.57 MB
1537. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2019 10.62 MB
1538. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2020r. 2.55 MB
1539. Dokument 3.24 MB
1540. Dokument 2.82 MB
1541. Dokument 3.24 MB
1542. Dokument 2.82 MB
1543. Dokumentacja formalno - prawna - cz.1 45.51 MB
1544. Dokumentacja formalno - prawna - cz.2 57.88 MB
1545. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 13.96 MB
1546. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 13.96 MB
1547. Dokumentacja przetargowa - architektura 16.20 MB
1548. Dokumentacja przetargowa - instalacja elektryczna 3.85 MB
1549. Dokumentacja przetargowa - konstrukcja 3.26 MB
1550. Dokumentacja przetargowa - przedmiar 1,010.52 KB
1551. Dokumentacja przetargowa - sanitarna cz. 1 15.55 MB
1552. Dokumentacja przetargowa - sanitarna cz. 2 21.15 MB
1553. Dokumentacja przetargowa - specyfikacja techniczna 1.38 MB
1554. Dokumentacja techniczna 2.54 MB
1555. Dokumentacja Zdjęciowa 6.48 MB
1556. Dokumentacja Zdjęciowa 20.95 MB
1557. dotacje 26.50 KB
1558. dotacje 41.50 KB
1559. dotacje 26.50 KB
1560. dotacje 41.50 KB
1561. dotacje 35.00 KB
1562. DOTACJE CELOWE 28.50 KB
1563. DOTACJE CELOWE 28.50 KB
1564. dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 41.00 KB
1565. dotacje rudzielone i otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku 28.00 KB
1566. Dziadek C. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 479.95 KB
1567. Elżbieta Hubczyk Radni Rady Gminy 374.53 KB
1568. ELŻBIETA HUBCZYK 476.60 KB
1569. FERFECKI J 3.21 MB
1570. Ferfecki Józef Radni Rady Gminy 4.21 MB
1571. FERFECKI Józef Radni Rady Gminy - koniec kadencji VII 783.24 KB
1572. FERFECKI Józef Radni Rady Gminy 3.53 MB
1573. FERFECKI JÓZEF 1.08 MB
1574. FERFECKI JÓZEF Radni Rady Gminy 824.97 KB
1575. FERFECKI JÓZEF Radni Rady Gminy 369.54 KB
1576. FERFECKI Józef korekta 378.56 KB
1577. FERFECKI Józef korekta 378.56 KB
1578. FERFECKI JÓZEF korekta Radni Rady Gminy - koniec kadencji VII 281.88 KB
1579. Formularz 34.50 KB
1580. Formularz 31.50 KB
1581. Formularz 43.50 KB
1582. Formularz 118.12 KB
1583. Formularz 289.10 KB
1584. Formularz 126.85 KB
1585. Formularz 126.37 KB
1586. Formularz 32.50 KB
1587. Formularz 148.82 KB
1588. Formularz 30.50 KB
1589. Formularz 31.50 KB
1590. Formularz 30.00 KB
1591. Formularz 32.50 KB
1592. Formularz 118.34 KB
1593. Formularz 35.00 KB
1594. Formularz dla kandydata. 15.59 KB
1595. formularze 629.30 KB
1596. Formularze oferty- zał. od nr 1.1 do nr 1.5 - do edycji 144.07 KB
1597. FORMULARZ INFORMACJI Oświata 146.26 KB
1598. Formularz konsultacyjny 128.40 KB
1599. Formularz konsultacyjny 15.15 KB
1600. Formularz konsultacyjny 38.50 KB
1601. Formularz konsultacyjny 275.65 KB
1602. Formularz konsultacyjny 275.93 KB
1603. Formularz konsultacyjny 275.93 KB
1604. Formularz konsultacyjny 275.65 KB
1605. Formularz konsultacyjny 279.93 KB
1606. Formularz konsultacyjny 15.04 KB
1607. Formularz konsultacyjny 15.02 KB
1608. Formularz konsultacyjny 14.90 KB
1609. Formularz konsultacyjny 233. 15.26 KB
1610. Formularz konsultacyjny dodatkowe. 15.29 KB
1611. Formularz konsultacyjny Regulamin. 15.22 KB
1612. formularz ofertowy 104.49 KB
1613. formularz ofertowy 95.21 KB
1614. formularz ofertowy 645.12 KB
1615. Formularz ofertowy 32.00 KB
1616. Formularz ofertowy 57.31 KB
1617. Formularz ofertowy 49.50 KB
1618. Formularz ofertowy DROGOWSKAZY. 18.43 KB
1619. Formularz ofertowy FOLDER REKLAMOWY. 72.93 KB
1620. Formularz ofertowy - konstrukcje nośne 122.66 KB
1621. Formularz ofertowy - mapy, tablice 122.82 KB
1622. formularz ofertowy + oświadczenia Kampania. 18.73 KB
1623. Formularz ofertowy - rower, GPS 69.20 KB
1624. Formularz ofertowy TABLICA GRAWEROWANA. 72.85 KB
1625. formularz ofertowy - ulotka, baner 12.24 KB
1626. Formularz ofertowy - ulotka, folder, baner-3 12.76 KB
1627. Formularz ofertowy - ulotki 121.77 KB
1628. formularz ofertowy wraz z oświadczeniami puzzle 18.47 KB
1629. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami puzzle 18.40 KB
1630. Formularz ofertowy - wytyczenie tras 121.44 KB
1631. Formularz ofertowy zaproszenia. 57.16 KB
1632. Formularz ofertowy ZAPROSZENIA. 57.12 KB
1633. Formularz ofertowy zielnik. 57.19 KB
1634. Formularz oferty 32.00 KB
1635. Formularz oferty 70.50 KB
1636. Formularz oferty 32.50 KB
1637. Formularz oferty 70.50 KB
1638. formularz-oferty_Jaskinia wislańska 55.00 KB
1639. Formularz oferty oraz Załaczniki do form.oferty 68.50 KB
1640. Formularz uwag 30.00 KB
1641. Formularz uwag 13.50 KB
1642. Formularz uwag 272.15 KB
1643. Formularz uwag 30.00 KB
1644. Formularz uwag 30.50 KB
1645. Formularz wniosku 183.16 KB
1646. Formularz wniosku 36.00 KB
1647. Formularz wniosku 36.00 KB
1648. Formularz wniosku 183.16 KB
1649. Formularz wniosku 136.24 KB
1650. Formularz wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności 1.76 MB
1651. Formularz wymeldowania z miejsca pobytu stałego Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności 1.76 MB
1652. Formularz zgłaszania uwag 30.00 KB
1653. Formularz zgłaszania uwag 34.50 KB
1654. Formularz zgłoszenia 73.92 KB
1655. Formularz zgłoszenia 34.00 KB
1656. Formularz zgłoszenia 37.50 KB
1657. Formularz zgłoszenia 34.00 KB
1658. Formularz zgłoszenia 37.50 KB
1659. formularz zgłoszenia do komisji_2015_ekologia 34.50 KB
1660. formularz zgłoszenia do komisji_2015_KiS 34.50 KB
1661. formularz zgłoszenia do komisji_2015_patologia 34.00 KB
1662. Formularz zgłoszenia pobytu czasowego Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności 1.73 MB
1663. Formularz zgłoszenia pobytu stałego Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności 1.74 MB
1664. Formularz zgłoszeniowy 32.50 KB
1665. Formularz zgłoszeniowy 30.50 KB
1666. Formularz zgłoszeniowy 30.50 KB
1667. Fz.042.3.9.2017 - sprzęt i oprogramowanie dla przedszkola 265.05 KB
1668. Fz.042.3.9.2017 - system zarządzania przedszkolem 182.89 KB
1669. Fz.042.5.4.2017 - sprzęt i oprogramowanie dla Przytuli 277.78 KB
1670. GAŃCZARCZYK-DEC G 3.29 MB
1671. Gańczarczyk-Dec Gabriela Radni Rady Gminy 3.80 MB
1672. GAŃCZARCZYK-DEC Gabriela Radni Rady Gminy 879.47 KB
1673. GAŃCZARCZYK-DEC Gabriela Radni Rady Gminy 458.57 KB
1674. GAŃCZARCZYK-DEC Gabriela Radni Rady Gminy - koniec kadencji VII 884.12 KB
1675. GAŃCZARCZYK-DEC GABRIELA 1.17 MB
1676. GAŃCZARCZYK-DEC Gabriela_korekta Radni Rady Gminy 244.26 KB
1677. GAŃCZRCZYK-DEC GABRIELA Radni Rady Gminy 405.76 KB
1678. GAWLAS Z 3.55 MB
1679. Gawlas Zdzisław Radni Rady Gminy 3.07 MB
1680. GAWLAS Zdzisław Radni Rady Gminy 394.38 KB
1681. GAWLAS Zdzisław korekta 535.41 KB
1682. GAWLAS Zdzisław korekta 535.41 KB
1683. gazeta zaproszenie do złożenia oferty 691.96 KB
1684. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 7.79 MB
1685. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 7.79 MB
1686. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BRENNA LEŚNICA 8.19 MB
1687. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BRENNA LEŚNICA 8.19 MB
1688. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BRENNA LEŚNICA ul. Trowniki 5.95 MB
1689. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BRENNA LEŚNICA ul. Trowniki 5.95 MB
1690. Gimnazjaliści na start - materiały dydaktyczne 33.00 KB
1691. GŁÓWCZAK R 1.94 MB
1692. Główczak R. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 516.04 KB
1693. Główczak Ryszard Radni Rady Gminy 3.47 MB
1694. GŁÓWCZAK Ryszard Radni Rady Gminy 278.86 KB
1695. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Brenna na lata 2019-2023 4.70 MB
1696. Gminny Program Wspierania Rodziny 2014-2016 1,018.32 KB
1697. GREŃ D 3.82 MB
1698. Greń Dominik Radni Rady Gminy 3.48 MB
1699. GREŃ Dominik Radni Rady Gminy 456.01 KB
1700. Greń Dominik korekta Radni Rady Gminy 227.26 KB
1701. GREŃ M 3.47 MB
1702. Greń Małgorzata Radni Rady Gminy 3.78 MB
1703. GREŃ Małgorzata Radni Rady Gminy 926.04 KB
1704. GREŃ Małgorzata Radni Rady Gminy - koniec kadencji VII 874.42 KB
1705. GREŃ Małgorzata Radni Rady Gminy 450.28 KB
1706. GREŃ MAŁGORZATA Radni Rady Gminy 402.05 KB
1707. GREŃ MAŁGORZATA 520.14 KB
1708. Greń P. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 426.04 KB
1709. GREŃ S 3.95 MB
1710. Greń Seweryn Radni Rady Gminy 1.11 MB
1711. GREŃ Seweryn Radni Rady Gminy 430.96 KB
1712. GREŃ Seweryn Radni Rady Gminy - koniec kadencji VII 948.27 KB
1713. GREŃ Seweryn Radni Rady Gminy 900.16 KB
1714. GREŃ SEWERYN 1.19 MB
1715. GREŃ SEWERYN Radni Rady Gminy 452.33 KB
1716. Greń Seweryn korekta Radni Rady Gminy 1.17 MB
1717. GREŃ SEWERYN - KOREKTA 50.47 KB
1718. Greń S. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 475.39 KB
1719. GRUSZCZYK Bogusław Radni Rady Gminy 757.06 KB
1720. GRUSZCZYK Bogusław Radni Rady Gminy - koniec kadencji VII 786.51 KB
1721. GRUSZCZYK BOGUSŁAW Radni Rady Gminy 485.32 KB
1722. GRUSZCZYK BOGUSŁAW 1.12 MB
1723. GRUSZCZYK Bogusław_korekta Radni Rady Gminy 232.73 KB
1724. Harmonogram na 2010 82.42 KB
1725. Harmonogram na 2010 82.42 KB
1726. Harmonogram na 2012 166.11 KB
1727. Harmonogram na 2013 1.17 MB
1728. Harmonogram na 2021 rok 453.90 KB
1729. Harmonogram odbioru odpadów ZBGK 177.48 KB
1730. Harmonogram odbioru śmieci 2011 82.69 KB
1731. Harmonogram odbioru śmieci 2016 - ZBGK 178.66 KB
1732. HARMONOGRAM_zaktualizowany 31.00 KB
1733. HARMONOGRAM ZAKTUALIZOWANY 22.00 KB
1734. HARMONOGRAM ZAKTUALIZOWANY 22.00 KB
1735. Harmonogram ZBGK 2014 175.88 KB
1736. Helena Kłósko Radni Rady Gminy 356.65 KB
1737. HELENA KŁÓSKO 439.95 KB
1738. HELLER Stanisław Radni Rady Gminy 1.18 MB
1739. HELLER STANISŁAW 1.31 MB
1740. HELLER STANISŁAW Radni Rady Gminy 493.97 KB
1741. HELLER Stanisław Józef Radni Rady Gminy - koniec kadencji VII 969.32 KB
1742. HELLER STANISŁAW - KOREKTA 75.82 KB
1743. HUBCZYK E 3.50 MB
1744. HUBCZYK E._korekta za 2016_1_skan Radni Rady Gminy 36.03 KB
1745. HUBCZYK E._korekta za 2016_2_skan Radni Rady Gminy 27.55 KB
1746. HUBCZYK E._korekta za 2016_3_skan Radni Rady Gminy 29.46 KB
1747. Hubczyk Elżbieta Radni Rady Gminy 4.05 MB
1748. HUBCZYK Elżbieta Radni Rady Gminy 481.55 KB
1749. HUBCZYK Elżbieta Radni Rady Gminy 970.45 KB
1750. HUBCZYK Elżbieta Radni Rady Gminy - koniec kadencji VII 841.06 KB
1751. HUBCZYK ELŻBIETA Radni Rady Gminy 392.72 KB
1752. HUBCZYK ELŻBIETA 1.09 MB
1753. HUBCZYK ELŻBIETA korekta Radni Rady Gminy - koniec kadencji VII 200.35 KB
1754. HUBCZYK ELŻBIETA - KOREKTA 50.09 KB
1755. Hubczyk E. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 439.25 KB
1756. I/1/18 175.00 KB
1757. I/2/18 71.91 KB
1758. I/3/18 427.76 KB
1759. I/4/18 81.25 KB
1760. I/5/18 302.52 KB
1761. I/6/18 97.47 KB
1762. I/7/18 103.74 KB
1763. Identyfikator postępowania 12.18 KB
1764. If.1333.23.2017 - sprzęt i oprogramowanie - UG 191.58 KB
1765. Informacja 51.07 KB
1766. Informacja 737.09 KB
1767. Informacja 138.39 KB
1768. Informacja 19.50 KB
1769. Informacja 69.50 KB
1770. Informacja 146.00 KB
1771. Informacja 2005-2008.pdf 86.58 KB
1772. Informacja 2005-2008.pdf 86.58 KB
1773. Informacja 2005-2008.pdf 86.58 KB
1774. Informacja 2009.pdf 103.30 KB
1775. Informacja 2009.pdf 103.30 KB
1776. Informacja 2009.pdf 103.30 KB
1777. Informacja 2012_2013 208.79 KB
1778. Informacja 2012_2013 208.79 KB
1779. Informacja 2012_2013 208.79 KB
1780. Informacja 2014 251.62 KB
1781. Informacja 2014 251.57 KB
1782. Informacja 2014 251.62 KB
1783. Informacja 2014_edytowalna 134.50 KB
1784. Informacja 2014_edytowalna 134.50 KB
1785. Informacja 2014_edytowalna 134.50 KB
1786. INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW. Oświata 23.94 KB
1787. Informacja dla pracodawców-młodociani pracownicy 132.14 KB
1788. Informacja GKW 126.67 KB
1789. Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II - dodatkowy nabór do komisji obwodowych 99.25 KB
1790. Informacja - leśny - DOCX Rok 2019 - do 30 czerwca 38.96 KB
1791. Informacja - leśny - PDF Rok 2019 - do 30 czerwca 253.47 KB
1792. Informacja Naczelnika US w Cieszynie.pdf 69.54 KB
1793. Informacja - nieruchomość - DOCX Rok 2019 - do 30 czerwca 55.63 KB
1794. Informacja - nieruchomość - PDF Rok 2019 - do 30 czerwca 278.57 KB
1795. Informacja obowiazująca od 01.01.2009 r. 145.00 KB
1796. Informacja o gruntach rolnych IR-1 55.24 KB
1797. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 185.54 KB
1798. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku Wójt 392.30 KB
1799. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku Wójt 221.18 KB
1800. Informacja OKW nr 2 100.27 KB
1801. Informacja OKW nr 38 429.75 KB
1802. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-pdf 197.72 KB
1803. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-skan 297.71 KB
1804. Informacja o lasach IL-1 48.58 KB
1805. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 68.05 KB
1806. Informacja o odrzuceniu oferty 2.57 MB
1807. Informacja o odrzuceniu oferty 181.75 KB
1808. Informacja o odrzuceniu oferty nr 1 148.07 KB
1809. Informacja o odrzuceniu oferty nr 2 552.88 KB
1810. Informacja o odrzuceniu oferty nr 2 i wykluczeniu Wykonawcy 374.82 KB
1811. Informacja o odrzuceniu oferty nr 5 413.76 KB
1812. Informacja o odrzuceniu oferty nr 7 424.57 KB
1813. Informacja o powtórzeniu czynności w wyniku uwzględnienia protestu 437.43 KB
1814. Informacja o proteście 755.28 KB
1815. Informacja o przbiegu wykonania budżetu Gminy Brenna za I półrocze 2010 roku 427.31 KB
1816. Informacja o przebiegu realizacji planów samorządowych instytucji kultury w I pólroczu 2011 roku 5.73 MB
1817. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Brenna za i półrocze 2011 471.48 KB
1818. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brenna za I półrocze 2019 roku Wójt 748.60 KB
1819. informacja o przebiegu wykonania budżetu za I pólrocze 2014 roku 867.27 KB
1820. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku Wójt 109.50 KB
1821. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku Wójt 92.38 KB
1822. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku Wójt 197.89 KB
1823. Informacja o przebieru wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku 1.12 MB
1824. informacja o przebirgu wykonania budżetu gminy Brenna za I półrocze 2012 roku 26.77 MB
1825. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 212.96 KB
1826. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 212.96 KB
1827. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 379.70 KB
1828. Informacja o realizacji zadań oświatowych 623.07 KB
1829. Informacja o roztrzygnieciu protestu 1.11 MB
1830. Informacja o składzie komisji i harmonogram 32.00 KB
1831. Informacja o sporządzeniu spisu wyborców 105.39 KB
1832. Informacja o sporządzeniu spisu wyborców 230.47 KB
1833. Informacja o sporządzeniu spisu wyborców 105.81 KB
1834. Informacja o sporządzeniu spisu wyborców 95.01 KB
1835. informacja o stanie mienia na 2009 r. 65.50 KB
1836. informacja o stanie mienia komunalnego.doc 65.50 KB
1837. informacja o stanie mienia komunalnego.doc 135.00 KB
1838. Informacja_oświata 1.34 MB
1839. Informacja o treści złożonych ofert 606.98 KB
1840. Informacja o treści złożonych ofert 61.14 KB
1841. Informacja o treści złożonych ofert 56.85 KB
1842. Informacja o treści złożonych ofert 52.62 KB
1843. Informacja o treści złożonych ofert 333.28 KB
1844. Informacja o treści złożonych ofert 220.02 KB
1845. Informacja o treści złożonych ofert 227.65 KB
1846. Informacja o treści złożonych ofert 223.78 KB
1847. Informacja o treści złożonych ofert 89.83 KB
1848. Informacja o treści złożonych ofert 992.94 KB
1849. Informacja o treści złożonych ofert 60.17 KB
1850. Informacja o treści złożonych ofert 237.93 KB
1851. Informacja o treści złożonych ofert 324.75 KB
1852. Informacja o treści złożonych ofert 192.49 KB
1853. Informacja o treści złożonych ofert 433.08 KB
1854. Informacja o treści złożonych ofert 242.96 KB
1855. Informacja o treści złożonych ofert 819.72 KB
1856. Informacja o treści złożonych ofert 332.31 KB
1857. Informacja o treści złożonych ofert 184.38 KB
1858. Informacja o treści złożonych ofert 196.02 KB
1859. Informacja o treści złożonych ofert 71.86 KB
1860. Informacja o treści złożonych ofert 349.35 KB
1861. Informacja o treści złożonych ofert 206.65 KB
1862. Informacja o treści złożonych ofert 936.47 KB
1863. Informacja o treści złożonych ofert 64.45 KB
1864. Informacja o treści złożonych ofert 52.61 KB
1865. Informacja o treści złożonych ofert 233.97 KB
1866. Informacja o treści złożonych ofert 888.45 KB
1867. Informacja o treści złożonych ofert 199.68 KB
1868. Informacja o treści złożonych ofert 230.35 KB
1869. Informacja o treści złożonych ofert 391.39 KB
1870. Informacja o treści złożonych ofert 86.81 KB
1871. Informacja o treści złożonych ofert 410.51 KB
1872. Informacja o treści złożonych ofert 57.81 KB
1873. Informacja o treści złożonych ofert 352.88 KB
1874. Informacja o treści złożonych ofert 1.12 MB
1875. Informacja o treści złożonych ofert 223.77 KB
1876. Informacja o treści złożonych ofert 1.21 MB
1877. Informacja o treści złożonych ofert 311.18 KB
1878. Informacja o treści złożonych ofert 199.16 KB
1879. Informacja o treści złożonych ofert 1.06 MB
1880. Informacja o treści złożonych ofert 58.84 KB
1881. Informacja o treści złożonych ofert 127.35 KB
1882. Informacja o treści złożonych ofert 2.40 MB
1883. Informacja o treści złożonych ofert 412.99 KB
1884. Informacja o treści złożonych ofert 227.54 KB
1885. Informacja o treści złożonych ofert 323.61 KB
1886. Informacja o treści złożonych ofert 210.37 KB
1887. Informacja o treści złożonych ofert 397.69 KB
1888. Informacja o treści złożonych ofert 563.35 KB
1889. Informacja o treści złożonych ofert 302.19 KB
1890. Informacja o treści złożonych ofert 233.63 KB
1891. Informacja o treści złożonych ofert 224.10 KB
1892. Informacja o treści złożonych ofert 550.05 KB
1893. Informacja o treści złożonych ofert 47.45 KB
1894. Informacja o treści złożonych ofert 51.97 KB
1895.