XML
Opis procedury zaskarżania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Zarówno odmowa udostępnienia informacji publicznej jak i umorzenie postępowania o jej udostępnienie, następuje w formie decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Oznacza to, że od ww. decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu który decyzję wydał.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2012-11-07
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2012-11-07 14:08
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2012-11-07 14:09
Dodano do archiwum Maciej Owczarzy - Admin