XML
Obwieszczenie dotyczące opiniowania przez organizacje społeczne projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w roku 2019”.

 W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w roku 2019”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a  ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1840 ze zm.) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Brenna.

W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swojej opinii do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany formularz przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, lub

drogą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl

 

Termin składania opinii upływa z dniem 24 stycznia 2019 r. (21 dni od dnia opublikowania).

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Projekt Programu Plik pdf 518.48 KB
Formularz Plik pdf 118.12 KB
Obwieszczenie Plik pdf 208.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMałgorzata Olszar - Ochrona Środowiska2019-01-03
Publikujący Małgorzata Olszar - Ochrona środowiska 2019-01-03 15:05
Modyfikacja Małgorzata Olszar - Ochrona środowiska 2019-01-03 15:06