XML
Protokół z przebiegu konsultacji
projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brenna sporządzony w dniu 31 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Brenna, w Referacie Ochrony Środowiska.
U s t a l e n i a:
Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brenna, zostały przeprowadzone w dniach od 23 stycznia 2018 r. do 30 stycznia 2018 r. w związku
z Zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 7/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
 
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem wymienionej uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna. W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii i uwag do projektu Regulaminu (według wzoru formularza konsultacyjnego).
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
Zgodnie z § 7 Uchwały Nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2012 r., poz. 4223), konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość mieszkańców w nich uczestniczących.

W związku z powyższym projekt uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brenna może zostać przedstawiony Radzie Gminy Brenna w celu podjęcia stosownej uchwały.
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Protokół z przebiegu konsultacji Plik pdf 276.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Śliwka - Podinspektor ds. ochrony środowiska2018-02-01
Publikujący Joanna Śliwka - Podinspektor ds. ochrony środowiska 2018-02-01 10:39
Modyfikacja Joanna Śliwka - Podinspektor ds. ochrony środowiska 2018-02-01 10:42