XML
Obwieszczenie dotyczące Programu Ochrony Środowiska - informacja o przyjęciu Programu
                                 
Obwieszczenie
 Wójta Gminy Brenna
 
            Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Gminy w Brennej uchwały nr XXIV/283/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
Z treścią dokumentu wraz  z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 można się zapoznać w Urzędzie Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna,  pok. nr 20B w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna. 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Plik pdf 121.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMałgorzata Olszar - Ochrona Środowiska2017-12-28
Publikujący Małgorzata Olszar - Ochrona środowiska 2017-12-28 14:58
Modyfikacja Małgorzata Olszar - Ochrona środowiska 2017-12-28 14:59