Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
Obwieszczenie dotyczące Programu Ochrony Środowiska - informacja o odstapieniu od oceny strategicznej
Obwieszczenie
Wójta Gminy Brenna
 
            Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1405),
 
i n f o r m u j ę
 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Brenna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024".
 
Uzasadnienie
 
 „Program Ochrony Środowiska dla gminy Brenna na lata 2017-2020  z perspektywą na lata 2021 - 2024" dotyczy obszaru w granicach jednej gminy. Przy ustalaniu, czy zachodzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy, w tym charakter działań, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko. Realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Przedmiotowy Program jest kontynuacją poprzednich Programów Ochrony Środowiska.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak WOOŚ.410.357.2017.BM z dnia 11.09.2017 r. stwierdził, iż brak jest przesłanek do przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Brenna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024".
 
Zamierzenia inwestycyjne stanowią kontynuację realizowanych prac w kierunku rozwoju gospodarczego i społecznego, zadania uwzględniają aspekty środowiskowe, mając na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i wdrażanie prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. Zaproponowane cele i działania wpłyną na poprawę stanu środowiska na terenie gminy oraz zmniejszają występujące niekorzystne oddziaływania na środowisko.  Przeprowadzone działania będą miały także pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska.
 
Program zawiera analizę danych o środowisku i jego ochronie, określa cele krótko i długoterminowe, a także priorytety i kierunki działań. Program przedstawia propozycje zadań z zakresu ochrony przyrody, gleb, wód, powietrza oraz ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów, a także z zakresu gospodarki odpadami. Realizacja założeń programu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego, efektywne zarządzanie środowiskiem, zapewni także skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją. Ideą programu jest ochrona środowiska i jego walorów. 
Obszar gminy zlokalizowany jest w obrębie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i jego otuliny oraz częściowo w granicach specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 Beskid Śląski PLH 240005 oraz Kościół w Górkach Wielkich PLH 240008. Na terenie gminy znajduje się także zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Góra Bucze”. Planowane działania nie będą negatywnie oddziaływać na ww. obszary. Realizacja zapisów Programu przyczyni się do poprawy jakości środowiska na terenie gminy Brenna.
 
W związku z powyższym, w świetle art. 49 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, brak jest przesłanek uzasadniających konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu  „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Brenna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024".
 
Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny.
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Plik pdf 645.44 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMałgorzata Olszar - Ochrona Środowiska2017-10-10
Publikujący Małgorzata Olszar - Ochrona środowiska 2017-10-11 14:19
Modyfikacja Małgorzata Olszar - Ochrona środowiska 2017-10-11 14:21
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 23 lipca 2018r. 17:56:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.