XML
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku.
Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku.
Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu następuje poprzez:
  • organizację szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,
  • organizację zajęć treningowych,
  • organizację zawodów sportowych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2020 roku wynosi 140.000,- zł.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięciu zysku, które na terenie Gminy Brenna prowadzą działalność sportową.
Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 17 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wniosku, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2020 roku do godziny 15:30  w zamkniętej kopercie osobiście w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres podmiotu składającego wniosek oraz nazwę zadania.   
Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu.
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie, Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 769.10 KB
Wniosek Plik doc 78.00 KB
Umowa Plik doc 79.00 KB
Sprawozdanie Plik doc 86.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2020-01-08
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2020-01-08 14:03
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2020-01-08 14:01
Dodano do archiwum Barbara Greń - Rada Gminy Brenna