XML
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansoweg
ZARZĄDZENIE NR 36/2020
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2019 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok,
informacji o stanie mienia Gminy Brenna za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2020-03-30
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2020-03-30 13:31
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2020-04-01 11:11
Dodano do archiwum Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna