Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp. 271.2.6.2018
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT – ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZP.271.2.6.2018
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:
 
 
Dostawę produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
  1. Przedmiotem zamówienia dostawa i rozładunek         w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna. Zamówienie zostało podzielone na 2 części, t. j.:
Część I -  płyta JOMB 100cmx75cmx12cm - podwójnie zbrojona - 2.000 szt.
Część II -  korytko górskie (44-65)cm x50cm x 31cm - 100 szt.  
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną część  lub na kilka części łącznie.
Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.
  1. Przedmiot dostawy będzie zamawiany przez Zamawiającego sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.08.2018 r.  Zamówienia będą składane drogą elektroniczną lub faksem z podaniem dokładnych ilości i miejsca dostawy.
  2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować poszczególne  zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. 
  3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie nowy, nieużywany.
  4. Termin gwarancji na przedmiot umowy ustala się na 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie odbioru przedmiotu umowy.
  5. Zamawiający informuje, iż w ramach przeprowadzanego postępowania zastrzega prawo opcji, co oznacza, że podane w pkt. 1 ogłoszenia ilości są wielkościami minimalnymi, których dostawy oczekuje Zamawiający. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi takie zapotrzebowanie Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z prawa opcji celem zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
- Część I -  płyta JOMB 100cmx75cmx12cm - podwójnie zbrojona – 2.400 szt. (zwiększenie ilości o 400 szt.)

- Część II -  korytko górskie (44-65)cm x50cm x 31cm - 120szt.(zwiększenie ilości o  20 szt.)

a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
c) możliwość złożenia Zamówienia z wykorzystaniem prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w niniejszym ogłoszeniu oraz we wzorze umowy.

Wspólny Słownik Zamówień  CPV:
44114200-4 – produkty betonowe
 
KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Waldemar Ornowski  tel. 33 8536-222 wew. 222
- w sprawach procedury konkursowej: Barbara Stec – Czyż i Aneta Cholewa tel. 33 8536-397
 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.08.2018 r.
 
OZNACZENIE OFERT:
Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – „Dostawa produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna".
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brennaul. Wyzwolenia77,  Biuro Podawcze w terminie do 21.05.2018  r. do godz. 10:30.
 
 
OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
         Cena oferty najkorzystniejszej- dla danej części zamówienia
C = ---------------------------------------------------------------------        x 100 pkt
         Cena brutto badanej oferty – dla danej części zamówienia
 
 
Ocenę końcową stanowi ilość uzyskanych punktów za kryterium cena  dla każdej części zamówienia  z osobna.
 
 
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 
Zostały określone w Instrukcji Konkursowej do postępowania o nr Zp.271.2.6.2018 oraz w Załączniku nr 2 do instrukcji Konkursowej (wzór umowy).
 
 
 
BRENNA, dn. 10.05.2018 r.
 
 

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Plik pdf 113.79 KB
Instrukacja konkursowa Plik pdf 687.89 KB
Załaczniki do edycji Plik zip 57.32 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty Plik pdf 56.92 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych2018-05-10
Publikujący Aneta Cholewa - Inspektor ds. zamówień publicznych 2018-05-10 12:43
Modyfikacja Aneta Cholewa - Inspektor ds. zamówień publicznych 2018-05-24 08:39
Ostatnio dodane
Przetargi
Treści
data dodania: 2018-12-07
Newsletter
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 13 grudnia 2018r. 10:08:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.