opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014

Uchwała Nr 4100/I/132/2014

 z dnia 15 wrzesnia 2014 roku

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2014-09-15
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-10-07 14:16
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-10-07 14:17

zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu

ZARZĄDZENIE NR 116/2014
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informacji o kształtowaniu sią wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2014-08-28
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-09-02 15:02
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-09-02 15:04

sprawozdanie o zobowiązaniach Rb-Z

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2014 roku

Załączniki:

sprawozdanie o zobowiązanich Rb_Z Plik pdf 92.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2014-07-18
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-09-02 14:47
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-09-02 14:47

sprawozdanie o dochodach Rb-27S

Rb 27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 roku

Załączniki:

sprawozdanie o dochodach Rb_27S Plik pdf 858.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2014-07-18
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-09-02 14:45
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-09-02 14:45

sprawozdanie o należnościach Rb-N

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2014 roku

Załączniki:

sprawozdanie o należnościach RB-_N Plik pdf 353.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2014-07-18
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-09-02 14:55
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-09-02 14:55

sprawozdanie o ndwyżce/deficycie Rb_NDS

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 roku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2014-07-18
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-09-02 14:48
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-09-22 11:44

Sprawozdanie o wydatkach Rb-28S

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca  2014 roku

Załączniki:

sprawozdanie o wydatkach Rb-28S Plik pdf 1.25 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2014-07-18
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-09-02 14:46
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-09-02 14:46