opinia RIO o przedłozonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok

uchwała 4100/I/65/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 roku

I Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2014-04-16
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-06-03 14:24
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-06-03 14:24

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2013 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna

za 2013 rok

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2014-03-26
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-03-31 12:44
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-03-31 12:45

sprawozdanie o zobowiązaniach Rb-Z

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 grudnia  2013 roku

Załączniki:

sprawozdanie o zobowiązanich Rb_Z Plik pdf 616.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2014-02-24
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-03-10 10:45
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-03-10 10:46

sprawozdanie o ndwyżce/deficycie Rb_NDS

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia  2013 roku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2014-02-20
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-03-10 10:51
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-03-10 10:52

Sprawozdanie o wydatkach Rb-28S

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia  2013 roku

Załączniki:

sprawozdanie o wydatkach Rb-28S Plik pdf 6.15 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2014-02-20
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-03-10 10:49
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-03-10 10:51

sprawozdanie o należnościach Rb-N

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 grudnia 2013 roku

Załączniki:

sprawozdanie o należnościach RB-_N Plik pdf 449.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2014-02-20
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-03-10 10:47
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-03-10 10:47

sprawozdanie o dochodach Rb-27S

Rb 27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2013 roku

Załączniki:

sprawozdanie o dochodach Rb_27S Plik pdf 3.18 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2014-02-20
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-03-10 10:47
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2014-03-10 10:48