opinia o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze pólrocze 2013 roku

uchwała Nr 4100/I/145/2013

z dnia 6 września 2013 roku

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłozonej przez Wójta Gminy Brenna informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2013-09-06
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2013-09-11 08:59
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2013-09-11 09:00

informacja o przybiegu wykonania budżetu Gminy Brenna za I półrocze 2013 roku

Zarządzenie Nr 123/2013

Wójta Gminy Brenna

z dnia 20  sierpnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu sią wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2013-08-20
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2013-08-27 11:33

informacja o przybiegu wykonania budżetu Gminy Brenna za I półrocze 2013 roku

Zarządzenie Nr 123/2013

Wójta Gminy Brenna

z dnia 20  sierpnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu sią wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2013-08-20
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2013-08-27 11:33
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2013-08-27 11:37

sprawozdanie o ndwyżce/deficycie Rb_NDS

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca  2013 roku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2013-07-22
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2013-08-12 13:30
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2013-08-12 13:30

sprawozdanie o należnościach Rb-N

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2013 roku

Załączniki:

sprawozdanie o należnościach RB-_N Plik pdf 407.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2013-07-22
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2013-08-12 13:31
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2013-08-12 13:31

sprawozdanie o należnościach Rb-Z

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca  2013 roku

Załączniki:

sprawozdanie o zobowiązanich Rb_Z Plik pdf 460.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2013-07-22
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2013-08-12 13:32
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2013-08-12 13:32

sprawozdanie o dochodach Rb-27S

Rb 27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2013 roku

Załączniki:

sprawozdanie o dochodach Rb_27S Plik pdf 2.69 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2013-07-22
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2013-08-12 13:26
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2013-08-12 13:27

Sprawozdanie o wydatkach Rb-28S

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca  2013 roku

Załączniki:

sprawozdanie o wydatkach Rb-28S Plik pdf 5.77 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2013-07-22
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2013-08-12 13:28
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2013-08-12 13:29