Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
103_uchwała budżetowa.doc Plik doc 49.00 KB
103_załącznik nr 1 dochody budżetu gminy.doc Plik doc 111.50 KB
103_załącznik nr 10 dotacje przedmiotowe.doc Plik doc 27.00 KB
103_załącznik nr 11 dotacje podmiotowe.doc Plik doc 27.50 KB
103_załącznik nr 12 dotacje celowe.doc Plik doc 28.50 KB
103_załącznik nr 13 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.doc Plik doc 29.00 KB
103_załącznik nr 15 Giminny program profilaktyki alkohol, narkomania.doc Plik doc 27.50 KB
103_załącznik nr 2 wydatki budżetu gminy na 2008 rok.doc Plik doc 154.50 KB
103_załącznik nr 3 wieloletni program inwestycyjny.doc Plik doc 83.00 KB
103_załącznik nr 3a Zadania inwestycyjne 2008.doc Plik doc 96.00 KB
103_załącznik nr 4 zestawienia dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu.doc Plik doc 32.50 KB
103_załącznik nr 5 przychody i rozchody budżetu.doc Plik doc 39.00 KB
103_załącznik nr 6 zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.doc Plik doc 42.50 KB
103_załącznik nr 7 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.doc Plik doc 35.00 KB
103_załącznik nr 8 dochody i wydatki na podstawie porozumień.doc Plik doc 36.00 KB
103_załącznik nr 9 plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.doc Plik doc 32.50 KB
103_załączniki nr 14 do uchwały budżetowej 2007.xls Plik xls 112.00 KB
107_swietlice środowiskowe.doc Plik doc 27.00 KB
109_przedszkola zmiana.doc Plik doc 36.00 KB
110_uchylenie uchwały o posiłkach.doc Plik doc 27.50 KB
113_zmiany w budżecie.doc Plik doc 81.00 KB
120_absolutorium dla Wójta.doc Plik doc 26.00 KB
124_sporządz.miejsc.planu zagospod.przestrz..doc Plik doc 27.00 KB
124_załącznik_ do uchw..PDF Plik pdf 198.57 KB
125_załącznik_1 do uchw..pdf Plik pdf 467.98 KB
125_załącznik_2 do uchw..PDF Plik pdf 157.32 KB
125_zmiana miejsc.planu zagosp.przestrz..doc Plik doc 30.00 KB
126_załącznik_1 do uchw..doc Plik doc 94.50 KB
126_załącznik_2 do uchw..doc Plik doc 111.00 KB
126_załącznik_3 do uchw..doc Plik doc 33.50 KB
126_załącznik_4 do uchw..doc Plik doc 29.00 KB
126_zmiany w uchwale budżetowej.doc Plik doc 111.50 KB
130_ Strategia Rozwoju.doc Plik doc 64.50 KB
130_zał.Nr 1 do uchw.Strategia Rozwoju.doc Plik doc 960.50 KB
133_punkty gastronom..doc Plik doc 52.50 KB
141_uchw.budżetowa_zmiany.doc Plik doc 52.50 KB
141_załącznik_1 do uchw..doc Plik doc 91.00 KB
141_załącznik_2 do uchw..doc Plik doc 122.50 KB
141_załącznik_3 do uchw..doc Plik doc 33.00 KB
145_zmiany uchw._opłata parkingowa.doc Plik doc 26.00 KB
150_uchw.budżet. 2008_zmiany.doc Plik doc 156.50 KB
150_zał. Nr 1 do uchwały.doc Plik doc 91.00 KB
150_zał. Nr 2 do uchwały.doc Plik doc 127.00 KB
150_zał. Nr 3 do uchwały.doc Plik doc 33.50 KB
150_zał. Nr 4 do uchwały.doc Plik doc 28.00 KB
150_zał. Nr 5 do uchwały.doc Plik doc 34.00 KB
153__zmiany budżetu 2008.doc Plik doc 158.50 KB
153_zał.nr 1 do uchwały.doc Plik doc 91.50 KB
153_zał.nr 2 do uchwały.doc Plik doc 132.00 KB
153_zał.nr 3 do uchwały.doc Plik doc 33.50 KB
153_zał.nr 4 do uchwały.doc Plik doc 38.50 KB
153_zał.nr 5 do uchwały.doc Plik doc 35.50 KB
153_zał.nr 6 do uchwały.doc Plik doc 38.00 KB
156_zmiana nazwy ul.Agrestowej.doc Plik doc 37.50 KB
158_statut Gminy Brenna.doc Plik doc 115.00 KB
158_zał.nr 1 do uchwały.doc Plik doc 408.00 KB
158_zał.nr 2 do uchwały.doc Plik doc 24.00 KB
158_zał.nr 3 do uchwały.doc Plik doc 95.00 KB
158_zał.nr 4 do uchwały.doc Plik doc 133.50 KB
15_zmiany w budżecie.doc Plik doc 130.50 KB
161_załącznik Nr 1.PDF Plik pdf 276.67 KB
161_załącznik Nr 2.PDF Plik pdf 465.65 KB
161_załącznik Nr 3.PDF Plik pdf 69.83 KB
161_załącznik Nr 4.PDF Plik pdf 88.51 KB
161_załącznik Nr 5.PDF Plik pdf 53.69 KB
161_zmiany w uchw.budżet..PDF Plik pdf 505.15 KB
162_dot.zwolnienia z opłaty_wpis do ew..doc Plik doc 32.50 KB
163_dot.podat.od psów.doc Plik doc 28.50 KB
164_miejscowości_opłata m..PDF Plik pdf 94.60 KB
165_dot.opłata miejscowa.doc Plik doc 29.50 KB
171_odpłatność_przedszkola.PDF Plik pdf 88.93 KB
172_regul.wynagradz.nauczyc..PDF Plik pdf 90.21 KB
173_wynagrodz.zasadn.prac..PDF Plik pdf 101.06 KB
174_program usuwania azbestu.PDF Plik pdf 78.49 KB
175_wysokość ekwiwalentu OSP.PDF Plik pdf 86.00 KB
181_odpłatność za usł.opiekuńcze.PDF Plik pdf 275.22 KB
182_dotacje dla zakł.budżet..PDF Plik pdf 84.38 KB
184_zał.1.PDF Plik pdf 357.76 KB
184_zał.2.PDF Plik pdf 544.62 KB
184_zał.3.PDF Plik pdf 99.67 KB
184_zał.4.PDF Plik pdf 104.19 KB
184_zał.5.PDF Plik pdf 85.99 KB
184_zmiany w uchwale budżet..PDF Plik pdf 451.33 KB
187_POM_Górki Wielkie.doc Plik doc 27.50 KB
187_zał._Plan Odnowy Miejscowości Górki W..doc Plik doc 681.50 KB
188_POM_Górki Małe.doc Plik doc 28.50 KB
188_zał._Plan Odnowy Miejscowości Górki M..doc Plik doc 637.50 KB
189_POM_Brenna.doc Plik doc 28.00 KB
189_zał._Plan Odnowy Miejscowości Brenna.doc Plik doc 692.50 KB
193_zał.1_inwestycje.doc Plik doc 135.00 KB
193_zał.2_finansowanie deficytu.doc Plik doc 36.50 KB
193_zmiany budżetu 2008.doc Plik doc 77.00 KB
198_ekwiwalent OSP.doc Plik doc 29.00 KB
199_uchwała budżetowa.doc Plik doc 62.50 KB
199_zał_1.doc Plik doc 116.50 KB
199_zał_10_dotacje przedmiotowe.doc Plik doc 28.50 KB
199_zał_11_dotacje podmiotowe.doc Plik doc 28.50 KB
199_zał_12_dotacje celowe.doc Plik doc 32.00 KB
199_zał_13_zadania z zlecone.doc Plik doc 43.50 KB
199_zał_14_dotacje na zadania własne.doc Plik doc 37.50 KB
199_zał_15_dochody i wydatki na podstawie porozumień.doc Plik doc 32.00 KB
199_zał_16_ porozumienia organ administracji rządowej.doc Plik doc 32.00 KB
199_zał_17_giminny program profilaktyki alkohol, narkomania.doc Plik doc 28.50 KB
199_zał_2.doc Plik doc 181.00 KB
199_zał_3.doc Plik doc 33.50 KB
199_zał_4.doc Plik doc 39.50 KB
199_zał_5.doc Plik doc 126.50 KB
199_zał_6.doc Plik doc 99.00 KB
199_zał_7_środki unijne.doc Plik doc 47.00 KB
199_zał_8_plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.doc Plik doc 33.50 KB
199_zał_9.doc Plik doc 30.00 KB
200.PDF Plik pdf 94.52 KB
201.PDF Plik pdf 94.54 KB
203.PDF Plik pdf 102.27 KB
205.PDF Plik pdf 199.04 KB
205_zał.1.PDF Plik pdf 74.20 KB
205_zał.2.PDF Plik pdf 358.33 KB
205_zał.3.PDF Plik pdf 81.08 KB
207.PDF Plik pdf 91.37 KB
207_09_zał.1.PDF Plik pdf 971.54 KB
20_odprowadzanie sciekow.doc Plik doc 77.00 KB
211.PDF Plik pdf 225.35 KB
211_zał.1.PDF Plik pdf 71.38 KB
211_zał.2.PDF Plik pdf 400.65 KB
211_zał.3.PDF Plik pdf 375.41 KB
21_uchwała budżetowa na 2007.doc Plik doc 65.50 KB
222.PDF Plik pdf 244.58 KB
222_zał.1.PDF Plik pdf 70.93 KB
222_zał.2.PDF Plik pdf 394.85 KB
222_zał.3.PDF Plik pdf 372.45 KB
222_zał.4.PDF Plik pdf 86.86 KB
223.PDF Plik pdf 74.11 KB
224.PDF Plik pdf 94.29 KB
224_zał..PDF Plik pdf 183.40 KB
226.PDF Plik pdf 90.22 KB
230.PDF Plik pdf 89.41 KB
231.PDF Plik pdf 293.55 KB
231_zał.1.PDF Plik pdf 75.89 KB
231_zał.2.PDF Plik pdf 97.47 KB
231_zał.3.PDF Plik pdf 432.73 KB
231_zał.4.PDF Plik pdf 414.11 KB
231_zał.5.PDF Plik pdf 133.88 KB
231_zał.6.PDF Plik pdf 94.53 KB
233.PDF Plik pdf 84.30 KB
233_zał..PDF Plik pdf 92.10 KB
234.PDF Plik pdf 85.40 KB
234_zał..PDF Plik pdf 84.39 KB
235.PDF Plik pdf 424.62 KB
235_zał.1.PDF Plik pdf 73.05 KB
235_zał.2.PDF Plik pdf 444.10 KB
235_zał.3.PDF Plik pdf 409.34 KB
238.PDF Plik pdf 76.08 KB
240.PDF Plik pdf 408.41 KB
240_zał.1.PDF Plik pdf 72.02 KB
240_zał.2.PDF Plik pdf 411.79 KB
240_zał.3.PDF Plik pdf 366.43 KB
240_zał.4.PDF Plik pdf 167.74 KB
240_zał.5.PDF Plik pdf 54.31 KB
248_uchwała.PDF Plik pdf 78.84 KB
249_uchwała.PDF Plik pdf 98.68 KB
250_uchwała.PDF Plik pdf 104.27 KB
262_uchwała.PDF Plik pdf 456.47 KB
262_zał. 1.PDF Plik pdf 71.56 KB
262_zał. 2.PDF Plik pdf 440.21 KB
262_zał. 3.PDF Plik pdf 375.31 KB
262_zał. 4.PDF Plik pdf 197.76 KB
262_zał. 5.PDF Plik pdf 88.56 KB
268_stawki dotacji_Zakład Budżetowy.pdf Plik pdf 44.16 KB
270_przystąpienie do zmiany planu_Sikora.pdf Plik pdf 51.66 KB
272_zmiany_budżetu.pdf Plik pdf 62.10 KB
274_zmiana uchwały Nr XXXI_247_09.pdf Plik pdf 58.24 KB
275_zmiana uchwały Nr XXXI_246_09.pdf Plik pdf 59.89 KB
27_zmiana w uchwale budżetowej.doc Plik doc 74.00 KB
285_taryfa woda i ścieki.pdf Plik pdf 48.31 KB
288_zm.planu zag.przest.wyciąg narciarski_ ul.Sport.i Malin.pdf Plik pdf 58.28 KB
294_zmiany_budżetu_2009.pdf Plik pdf 78.90 KB
295_inkasenci_opłata miejscowa.pdf Plik pdf 45.36 KB
296_Budżet Gminy Brenna na 2010 rok..pdf Plik pdf 2.01 MB
299_studium.pdf Plik pdf 38.61 MB
29_Stawki.doc Plik doc 34.50 KB
300_zmiana miejsc.planu zagosp.przestrz..pdf Plik pdf 192.95 KB
301_POM Brenna.pdf Plik pdf 477.13 KB
302_POM Górki Wielkie.pdf Plik pdf 503.51 KB
303_POM Górki Małe.pdf Plik pdf 469.75 KB
304_drogi gminne.pdf Plik pdf 1.39 MB
306_zmiany w budżecie na 2010 .pdf Plik pdf 3.06 MB
307_inkasenci opłaty miejsc.pdf Plik pdf 86.76 KB
313_aktualność Studium uwarunkowań.pdf Plik pdf 104.23 KB
314_przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań.pdf Plik pdf 87.17 KB
315_zał.Nr 1_RYSUNEK PLANU - TEREN B 1.jpg Plik image 2.94 MB
315_zał.Nr 2_RYSUNEK PLANU - TEREN B 2.jpg Plik image 3.59 MB
315_zał.Nr 3_RYSUNEK PLANU - TEREN B 3.jpg Plik image 1.55 MB
315_zał.Nr 4_RYSUNEK PLANU - TEREN B 4.jpg Plik image 1.74 MB
315_zmiana planu zagospodarowania_plan B.pdf Plik pdf 7.23 MB
316_zał.Nr 1_Plan C.jpg Plik image 1.28 MB
316_zał.Nr 2_Plan C.jpg Plik image 2.10 MB
316_zmiana planu zagospodarowania_plan C.pdf Plik pdf 3.31 MB
317_zał.Nr 1_Plan D_mapa.jpg Plik image 2.01 MB
317_zmiana planu zagospodarowania_plan D.pdf Plik pdf 2.10 MB
319_inkasent opłata miejscowa.pdf Plik pdf 86.85 KB
320_zmiany w uchwale budżetowej.pdf Plik pdf 3.22 MB
322_absolutorium.pdf Plik pdf 75.28 KB
329_zal.Nr 1_zmiana fragmentów mpzp_Teren A1.jpg Plik image 4.60 MB
329_zał.Nr 2_zmiana fragmentów mpzp_Teren A2.jpg Plik image 2.44 MB
329_zał.Nr 3_zmiana fragmentów mpzp_Teren A3.JPG Plik txt 2.03 MB
329_zał.Nr 4_zmiana fragmentów mpzp_Teren A4.JPG Plik txt 1.55 MB
329_zał.Nr 5_zmiana fragmentów mpzp_Teren A5.JPG Plik txt 1.39 MB
329_zał.Nr 6_zmiana fragmentów mpzp_Teren A6.JPG Plik txt 1.61 MB
329_zmiany fragmentów zagosp..pdf Plik pdf 13.80 MB
333_odwołanie inkasenta.pdf Plik pdf 73.42 KB
334_zmiany_budżetu_2010.pdf Plik pdf 864.72 KB
335_zaliczenie i przebieg dróg gminnych.pdf Plik pdf 1.81 MB
336_aktualizacja progr.ochr.środ.pdf Plik pdf 6.15 MB
338_zmiany_budżetu.pdf Plik pdf 903.09 KB
339_sprostowanie omyłki pisarskiej.pdf Plik pdf 228.91 KB
342_tryb prac nad projektem budzetow..pdf Plik pdf 73.40 KB
344_przebieg wykonania budżetu.pdf Plik pdf 69.48 KB
346_konsultacje pożytek publiczny.pdf Plik pdf 63.74 KB
347_inkasenci opłata miejscowa.pdf Plik pdf 55.40 KB
348_ zmiany w budżecie.pdf Plik pdf 904.09 KB
352_porozumienie Bielsko.pdf Plik pdf 61.39 KB
355_Zmiana w mpzp_7 poz.pdf Plik pdf 363.62 KB
356_Zmiana w mpzp_2 poz.pdf Plik pdf 217.04 KB
357_POM Górki Wielkie.pdf Plik pdf 196.79 KB
359_zmiany_budżetu.pdf Plik pdf 1,002.77 KB
35_uchwała rady gminy w sprawie zmiany budżetu 2007.doc Plik doc 42.50 KB
364_opłata miejscowa.pdf Plik pdf 61.47 KB
365_opłata za psa.pdf Plik pdf 62.36 KB
367_zmiany w budżecie na 2010.pdf Plik pdf 1.26 MB
375_zmiana mpzp_Stary Groń.pdf Plik pdf 145.21 KB
376_POM_BRENNA.pdf Plik pdf 1.78 MB
377_POM_GM.pdf Plik pdf 625.54 KB
378_POM_GW.pdf Plik pdf 2.56 MB
382_zmiany w budżecie na 2010.pdf Plik pdf 1.03 MB
39_Uchwała w sprawie wyłapywania berzdomnych zwierząt.doc Plik doc 68.50 KB
43_absolutorium Wójta.doc Plik doc 20.00 KB
47a_Program Ograniczenia Niskiej Emisji Brenna ostatni.exe Plik txt 624.00 KB
49_stypendia.doc Plik doc 44.00 KB
50_uchwała rady gminy w sprawie zmiany budżetu 2007.doc Plik doc 68.00 KB
53_Uchwała nr XI_53_07.doc Plik doc 112.00 KB
55.doc Plik doc 231.00 KB
55_Zał. nr 1.jpg Plik image 860.63 KB
55_Zał. nr 2.jpg Plik image 569.75 KB
55_Zał. nr 3.jpg Plik image 566.85 KB
55_Zał. nr 4a.jpg Plik image 457.75 KB
55_Zał. nr 4b.jpg Plik image 608.60 KB
55_Zał. nr 4c.jpg Plik image 730.92 KB
55_Zał. nr 4d.jpg Plik image 1.25 MB
55_Zał. nr 4e.jpg Plik image 3.49 MB
55_Zał. nr 4f.jpg Plik image 4.24 MB
55_Zał. nr 4g.jpg Plik image 1.40 MB
55_Zał. nr 5.jpg Plik image 533.28 KB
55_Zał. nr 6.doc Plik doc 65.50 KB
55_Zał. nr 7.doc Plik doc 67.00 KB
56_uchwała rady gminy w sprawie zmiany budżetu 2007.doc Plik doc 95.00 KB
67_regulamin wyn nauczycieli.doc Plik doc 94.50 KB
69_uchwała.doc Plik doc 17.00 KB
70_Usługi opiekuńcze.doc Plik doc 75.00 KB
72_zmiany budżetu 2007.doc Plik doc 95.00 KB
73_Uchwała.doc Plik doc 71.50 KB
75_uchwała.doc Plik doc 25.00 KB
79_Uchwała psy 2008.doc Plik doc 28.50 KB
83_uchwała, uzupelnienie-Kotarz.doc Plik doc 18.50 KB
88_zmiana uchwały 7307.doc Plik doc 30.00 KB
98_uchwała.doc Plik doc 133.50 KB
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 20 sierpnia 2018r. 20:10:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.