Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Wyniki konkursu - dotacje SPORT 2020

Wójt Gminy Brenna ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku.

Dotacje otrzymały:

-        Ludowy Klub Sportowy „Beskid” Brenna na zadanie pn. „Realizacja programu szkolenia

sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu piłki nożnej” w kwocie 41.200,- zł;

-        Uczniowski Klub Sportowy Brenna-Górki na zadanie pn. „Z nami aktywniej w gminie Brenna” w kwocie 42.700,- zł;

-        Młodzieżowy Klub Piłkarski Brenna-Górki na zadanie pn. „Szkolenie drużyn dziecięcych w piłce nożnej w MKP Brenna-Górki, udział w turniejach oraz meczach towarzyskich” w kwocie 46.100,- zł;

-        Klub Sportowy Spójnia 2020 na zadanie pn. „Treningi piłki nożnej dla dzieci z Gminy Brenna” w kwocie 10.000,- zł.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2020-02-11
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2020-02-12 10:47

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku.

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku.

Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu następuje poprzez:

 • organizację szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,
 • organizację zajęć treningowych,
 • organizację zawodów sportowych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2020 roku wynosi 140.000,- zł.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięciu zysku, które na terenie Gminy Brenna prowadzą działalność sportową.

Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 17 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wniosku, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2020 roku do godziny 15:30  w zamkniętej kopercie osobiście w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres podmiotu składającego wniosek oraz nazwę zadania.   

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu.

 

Załączniki:

Ogłoszenie, Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 769.10 KB
Wniosek Plik doc 78.00 KB
Umowa Plik doc 79.00 KB
Sprawozdanie Plik doc 86.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2020-01-08
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2020-01-08 14:06
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2020-01-08 14:04

Nabór wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2017 rok

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2017 rok – na podstawie uchwały Nr XXXI/347/18 Rady Gminy Brenna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.
Nagrody sportowe przyznawane są na wniosek zawodnika lub opiekuna prawnego.
Nagrody sportowe przyznawane są osobom fizycznym, które osiągnęły wysokie wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać – zgodnie z określonymi w uchwale zasadami – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2018 r. - w biurze podawczym Urzędu Gminy  Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.
Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający wynik sportowy.
 
Szczegółowe informacje w załącznikach.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2018-08-23
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2018-08-24 11:43
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2018-08-24 11:51

Wyniki otwartego konkursu ofert - SPORT 2017 - II edycja

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku.

Dotację na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku otrzymuje Ludowy Klub Sportowy „Beskid" w Brennej na zadanie pn. "Realizacja programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego" w kwocie 28.000,- zł.

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 95.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-04-25
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-04-25 12:25
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-04-25 12:23

Otwarty konkurs ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku - II edycja

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRENNA w sprawie przeprowadzenia II edycji otwartego konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku.

Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu następuje poprzez:
- organizację szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,
- organizację zajęć treningowych,
- organizację zawodów sportowych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2017 roku wynosi 37.000,- zł.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięciu zysku, które na terenie Gminy Brenna prowadzą działalność sportową.

Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2017 roku do godziny 15:30  w zamkniętej kopercie w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres (pieczęć) podmiotu składającego wniosek oraz nazwę zadania.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 872.62 KB
Wniosek Plik doc 79.00 KB
umowa Plik pdf 201.87 KB
sprawozdanie Plik doc 79.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-03-06
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-03-15 10:39
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-03-15 10:44

Nabór wniosków - nagrody sportowe za 2016 rok

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2016 rok – na podstawie uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.

Nagrody sportowe mogą być przyznawane zawodnikom, którzy osiągnęli wybitne wyniki
w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych,
w szczególności w: akrobatyce, biathlonie, brydżu sportowym, gimnastyce, jeździectwie, judo, kolarstwie, koszykówce, lekkoatletyce, narciarstwie, pływaniu, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, skibobach, modelarstwie sportowym, tenisie stołowym, szachach, snowboardzie oraz sportach motorowych.

Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać – zgodnie z określonymi w uchwale zasadami – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2017 r. na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.

Załączniki:

uchwała Rady Gminy Plik pdf 309.58 KB
Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 191.27 KB
Wniosek Plik doc 34.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-03-03
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-03-03 14:24
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-03-03 14:25

Wyniki otwartego konkursu ofert - SPORT 2017

Wójt Gminy Brenna przyznaje dotację na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku dla:
1) Uczniowskiego Klubu Sportowego Brenna-Górki na zadanie pn. „Sport dla wszystkich” w kwocie 33.000,- zł;
2) Stowarzyszenia Klub Bokserski „Klincz” na zadanie pn. „Popularyzacja sportu Pięściarstwa (boksu) oraz pro zdrowotnego podejścia do stylu życia wśród mieszkańców (dzieci, młodzież, dorośli) gminy Brenna poprzez organizacje zajęć treningowych oraz udział w zawodach bokserskich” w kwocie 9.000,- zł;
3) Ludowego Klubu Sportowego „Spójnia” Górki Wielkie na zadanie pn. „LKS Spójnia Górki Wielkie – Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Brenna” w kwocie 40.000,- zł
 

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 83.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-02-22
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-02-23 09:48
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-02-23 09:48

Konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku

O G Ł O S Z E N I E
otwartego konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku.
 
Rodzaj zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu następuje poprzez:
 • organizację szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,
 • organizację zajęć treningowych,
 • organizację zawodów sportowych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2017 roku wynosi 110.000,- zł.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięciu zysku, które na terenie Gminy Brenna prowadzą działalność sportową.
Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2017 roku do godziny 14:30  w zamkniętej kopercie w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres (pieczęć) podmiotu składającego wniosek oraz nazwę zadania.


 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 868.10 KB
Wniosek Plik doc 69.50 KB
umowa Plik doc 75.00 KB
sprawozdanie Plik doc 78.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-01-27
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-01-27 10:55
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-01-27 11:05

Wyniki otwartego konkursu ofert - SPORT 2016

Wójt Gminy Brenna przyznaje dotację na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 roku dla:
1) Ludowego Klubu Sportowego „Beskid” Brenna na zadanie pn. „Realizacja programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego” w kwocie 32.000,- zł

2) Uczniowskiego Klubu Sportowego Brenna-Górki na zadanie pn. „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży gminy Brenna tj.: organizacja zajęć treningowych, start w zawodach sportowych oraz organizacja zawodów sportowych” w kwocie 38.000,- zł

3) Ludowego Klubu Sportowego „Spójnia” Górki Wielkie na zadanie pn. „LKS Spójnia Górki Wielkie – rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Brenna” w kwocie 40.000,- zł

 

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 93.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-02-17
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-02-17 15:40
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-02-17 15:40

Konkurs ofert na zadania publiczne - SPORT - 2016

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 roku.

Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu następuje poprzez:
 • organizację szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,
 • organizację zajęć treningowych,
 • organizację zawodów sportowych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2016 roku wynosi 110.000,- zł.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięciu zysku, które na terenie Gminy Brenna prowadzą działalność sportową.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wniosku zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
Wnioski wraz z wymienionymi załącznikami należy złożyć do dnia 8 lutego 2016 roku do godziny 15:30   w zamkniętej kopercie w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77.

Szczyegóły w załącznikach.
 
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 179.20 KB
Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 1.37 MB
Wniosek Plik doc 69.50 KB
Sprawozdanie Plik doc 78.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-01-15
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-01-15 14:46
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-01-15 14:51

Nabór wniosków - nagrody sportowe

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej – na podstawie uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 24 czerwca 2015 r. poz. 3352.

Nagrody sportowe mogą być przyznawane zawodnikom, którzy osiągnęli wybitne wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych, w szczególności w: akrobatyce, biathlonie, brydżu sportowym, gimnastyce, jeździectwie, judo, kolarstwie, koszykówce, lekkoatletyce, narciarstwie, pływaniu, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, skibobach, modelarstwie sportowym, tenisie stołowym, szachach, snowboardzie oraz sportach motorowych.

Nagrodę może otrzymać zawodnik, który jest mieszkańcem gminy Brenna.

Nagrody sportowe przyznawane są na wniosek:

1) zarządu klubu sportowego lub stowarzyszenia;

2) właściwego polskiego lub okręgowego związku sportowego;

3) komisji Rady Gminy Brenna właściwej do spraw sportu;

4) dyrektorów placówek oświatowych Gminy Brenna.

Nagrody sportowe mogą być przyznawane za następujące osiągnięcia w ramach współzawodnictwa sportowego, organizowanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowe i Europejskie federacje sportowe oraz właściwy dla danego sportu Polski Związek Sportowy:

1) miejsca medalowe w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w wysokości 5.000,00 zł;

2) miejsca medalowe w Mistrzostwach Świata w wysokości 2.000,00 zł;

3) miejsca medalowe w Mistrzostwach Europy w wysokości 1.000,00 zł;

4) miejsca medalowe w Mistrzostwach Polski w wysokości 700,00 zł;

5) miejsca od I - III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Europy i Polski w wysokości 600,00 zł;

6) udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w wysokości 500,00 zł;

7) udział w Mistrzostwach Świata w wysokości 450,00 zł;

8) udział w Mistrzostwach Europy w wysokości 400,00 zł;

9) udział w Mistrzostwach Polski w wysokości 350,00 zł;

10) miejsca medalowe w zawodach krajowych w wysokości 300,00 zł;

11) miejsca medalowe w zawodach wojewódzkich w wysokości 250,00 zł.

Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać – zgodnie z określonymi w uchwale zasadami – do dnia 21 sierpnia 2015 r. na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające wynik sportowy. 

 

 

Załączniki:

Uchwała Rady Gminy Plik pdf 309.58 KB
Wniosek Plik txt 50.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2015-07-21
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2015-07-22 15:34
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2015-07-22 15:35

Zaktualizowany kosztorys i harmonogram zadania

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2015-01-28
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2015-01-28 12:52
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2015-01-28 12:53

Konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2015 roku.

O G Ł O S Z E N I E

otwartego konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna

w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2015 roku.

 

I. Rodzaj zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację:

Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu następuje poprzez:

 • organizację szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,
 • organizację zajęć treningowych,
 • organizację zawodów sportowych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2015 roku wynosi 110.000,- zł.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięciu zysku, które na terenie Gminy Brenna prowadzą działalność sportową.


Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie Plik pdf 177.13 KB
Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 81.14 KB
Wniosek Plik doc 69.50 KB
Umowa Plik doc 74.50 KB
Sprawozdanie Plik doc 78.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2014-12-29
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2014-12-30 15:23
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2014-12-30 15:30

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 r.

Wójt Gminy Brenna przyznaje dotację na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 roku dla:

 • Uczniowskiego Klubu Sportowego Brenna-Górki na zadanie pn. „Doskonalenie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń, treningów i zajęć sportowych wraz z uczestnictwem w zawodach sportowych” w kwocie 27.700,00 zł
 • Ludowego Klubu Sportowego „Beskid” Brenna na zadanie pn. „Realizacja programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu piłki nożnej, skibobów, tenisa stołowego” w kwocie 23.200,00 zł
 • Ludowego Klubu Sportowego „Spójnia” Górki Wielkie na zadanie pn. „LKS Spójnia Górki Wielkie –promocja i rozpowszechnianie sportu wśród młodzieży i dzieci gminy Brenna” w kwocie 29.100,00 zł

 


 

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 111.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2014-01-27
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2014-01-27 16:17
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2014-01-27 16:17

ROK 2014 - Konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 roku.

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 roku.

Szczegóły w załączniku

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2013-12-27
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2013-12-27 14:19
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2013-12-31 13:37

DRUKI DO POBRANIA

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2013-01-16
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2013-01-16 13:16
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2013-01-16 13:17

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2013 r.

Wójt Gminy Brenna przyznaje dotację na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2013 roku dla:

 • Uczniowskiego Klubu Sportowego Brenna-Górki na zadanie pn. „Doskonalenie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży” w kwocie 27.700,00 zł
 • Ludowego Klubu Sportowego „Beskid” Brenna na zadanie pn. „Realizacja programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu piłki nożnej, skibobów, tenisa stołowego” w kwocie 26.000,00 zł
 • Ludowego Klubu Sportowego „Spójnia” Górki Wielkie na zadanie pn. „LKS Spójnia Górki Wielkie – rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży” w kwocie 26.300,00 zł

 

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 113.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2013-01-15
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2013-01-15 15:16
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2013-01-15 15:17

Rok 2013

O G Ł O S Z E N I E

otwartego konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna

w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2013 roku.

 

I. Rodzaj zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację:

Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu następuje poprzez:

 • organizację szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
 • organizację zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży,
 • organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży,

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2013 roku wynosi 80.000,- zł.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięciu zysku, które na terenie Gminy Brenna prowadzą działalność sportową.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wniosku zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Wnioski należy złożyć wraz z wymienionymi załącznikami w zamkniętej kopercie w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna do dnia 07 stycznia 2013 roku do godziny 16:30.  Na kopercie należy umieścić nazwę i adres podmiotu składającego wniosek oraz nazwę zadania.

 

Szczegóły w załącznikach.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-12-17
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-12-17 15:42
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-12-17 15:48
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 27 maja 2020r. 13:20:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.