Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Obwieszczenie

W załączeniu obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu przez Radę Gminy Brenna Uchwały nr XIV/154/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2020-2035"

Załączniki:

Dokument Plik pdf 2.82 MB
Obwieszczenie Plik pdf 256.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przestrzennego, gosp. nieruchom.2020-03-02
Publikujący Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2020-03-02 11:42
Modyfikacja Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2020-03-02 11:45

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektu MPZP Górki Wielkie i Górki Małe

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w miejscowosci Górki Wielkie i Górki Małe.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przestrzennego, gosp. nieruchom.2019-12-20
Publikujący Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2019-12-20 07:50
Modyfikacja Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2019-12-30 07:42

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP - Brenna Centrum i Brenna Spalona

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

Obszar objęty opracowaniem oznaczony jest na załączniku graficznym do uchwały Nr XI/111/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r. Obszar opracowania obejmuje teren miejscowości Brenna od jej granicy  z miejscowościami Górki Wielkie i Górki Małe do ulicy Hołcyna.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 610.37 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przestrzennego, gosp. nieruchom.2019-12-13
Publikujący Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2019-12-13 07:43
Modyfikacja Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2019-12-13 07:56

Obwieszczenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna"

W załączeniu obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna"

Załączniki:

Dokument Plik pdf 3.24 MB
Obwieszczenie Plik pdf 225.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przestrzennego, gosp. nieruchom.2019-11-29
Publikujący Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2019-11-29 08:13
Modyfikacja Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2019-11-29 08:36

Obwieszczenie - o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W załączniku treść obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna"

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 449.17 KB
Uzasadnienie Plik pdf 2.39 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przestrzennego, gosp. nieruchom.2019-11-29
Publikujący Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2019-11-29 07:57
Modyfikacja Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2019-11-29 07:59

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP - Brenna Centrum i Brenna Spalona

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 1.60 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przestrzennego, gosp. nieruchom.2019-10-31
Publikujący Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2019-10-31 07:51
Modyfikacja Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2019-11-29 08:20

Informacja

Wójt Gminy Brenna uprzejmie informuje, że prace planistyczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w miejscowości Górki Wielkie i Górki Małe zostały wstrzymane do czasu otrzymania od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy III.

W załaczeniu pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2019 r.

Załączniki:

Pismo z MRiRW Plik pdf 86.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłLidia Jaworska - Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i gosp. nieruchomościami2019-07-12
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-07-12 10:30
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-07-12 10:30

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektów MPZP - rejon góry Kotarz w Brennej

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2019-05-20
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-05-24 08:04
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-06-07 16:20

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektów MPZP - rejon góry Kotarz w Brennej

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłLidia Jaworska - Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i gosp. nieruchomościami2019-03-12
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-03-15 09:20
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-03-25 14:42

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu dwóch projektów MPZP - ul. Leśnica i Górecka w Brennej

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla dz. nr 1720/4, 1720/5, 1720/6, 1720/8, 1720/9, 1755/2 położonych w Brennej przy ul. Leśnica oraz dla obszaru Brenna Pinkas przy ul. Góreckiej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2019-01-15
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-01-18 10:37
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-01-24 09:08

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektu MPZP - fragment Brenna Leśnica

W załączniku obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla fragmentu obszaru w Brennej przy ul. Leśnica.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2018-09-14
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2018-09-14 09:10
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2018-09-14 09:11

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP - góra Kotarz

OBWIESZCZENIE 
 
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej

Załączniki:

Obwieszczenie - MPZP - Kotarz Plik pdf 94.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłLidia Jaworska - Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i gosp. nieruchomościami2017-12-21
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-12-21 07:54
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-12-21 07:55

Obwieszczenie - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY BRENNA

o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna.

Załączniki:

Obwieszczenie - Studium Gminy Brenna Plik pdf 177.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2017-11-20
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-11-21 15:08
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-11-21 15:09

Obwieszczenie o uchwaleniu planu dla rejonu Świniorka

OBWIESZCZENIE 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w rejonie stacji narciarskiej Świniorka w Brennej
 

Załączniki:

Obwieszczenie - MPZP - Świniorka Plik pdf 132.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2017-11-20
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-11-21 15:10
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-11-21 15:07

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP - Leśnica

OBWIESZCZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla działek nr 2421/2, 2421/3 w Brennej przy ul. Leśnica.

Pełna treść w załączniku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2017-10-27
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-10-27 09:19
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-10-27 09:17

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP - góra Kotarz

OBWIESZCZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej.

Pełna treść w załączniku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2017-10-27
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-10-27 09:20
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-10-27 09:18

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP

W załączniku obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w miejscowości Górki Wielkie i Górki Małe.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2017-09-22
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-09-22 10:06
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-09-22 10:31

Projekt uchwały MPZP - rejon stacji narciarskiej Świniorka

W załączniku projekt uchwały wraz z rysunkiem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brenna w rejonie stacji narciarskiej Świniorka.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłLidia Jaworska - Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i gosp. nieruchomościami2017-07-31
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-31 09:41
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-31 09:42

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP - rejon stacji narciarskiej Świniorka

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w rejonie stacji narciarskiej Świniorka w Brennej.
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w rejonie stacji narciarskiej Świniorka w Brennej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 31 lipca 2017r. do 29 sierpnia 2017r. Urzędu Gminy Brenna przy ul. Wyzwolenia 77
w Brennej pokój nr 28, od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1430 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna www.brenna.org.pl.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Brenna, przy ul. Wyzwolenia 77 w Brennej, pokój nr 21 w dniu 28 sierpnia 2017r. /poniedziałek/ o godz. 1500.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Brenna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2017 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:
-    o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w rejonie stacji narciarskiej Świniorka w Brennej,
-    o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt zmiany planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie, w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2017 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brenna.
 
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) informuję, że dane osobowe wnoszących uwagi zbierane są w związku z procedurą planistyczną sporządzenia w/w projektu planu. Administratorem danych jest Wójt Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77,  43-438 Brenna. Wnoszący uwagi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane podlegają udostępnieniu jedynie podmiotom wykonującym prace projektowe dotyczące w/w projektu planu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłLidia Jaworska - Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i gosp. nieruchomościami2017-07-21
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-07-21 12:46

Protokół z przebiegu konsultacji

W załączenie protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Cisowej w Brennej.

Załączniki:

Protokół Plik pdf 308.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBeata Zając - Budownictwo i urbanistyka2017-04-18
Publikujący Beata Zając - Budownictwo 2017-04-18 10:59
Modyfikacja Beata Zając - Budownictwo 2017-04-18 11:00

Obwieszczenie

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu przez Radę Gminy w Brennej uchwały nr XI/120/16  z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 71.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBeata Zając - Budownictwo i urbanistyka2016-05-06
Publikujący Beata Zając - Budownictwo 2016-05-06 10:40
Modyfikacja Beata Zając - Budownictwo 2016-05-06 10:40

Obwieszczenie

W załączniku przekazujemy obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 170.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłIwona Szarek - Wójt Gminy Brenna2013-12-20
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2013-12-20 08:18
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2013-12-20 08:19

Obwieszczenie

Obwieszczenie

O przyjęciu przez Radę Gminy w Brennej uchwały nr:

XXV/281/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych i zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Harcerskiej i Osiedlowej w Górkach Wielkich

 

Pełna treść obwieszczenia znajduje się w załączniku

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 225.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBeata Zając - Budownictwo i urbanistyka2013-10-18
Publikujący Beata Zając - Budownictwo 2013-10-18 07:49
Modyfikacja Beata Zając - Budownictwo 2013-10-18 07:49

Obwieszczenie

Brenna, dnia 19 lipca 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227) informuję o przyjęciu przez Radę Gminy w Brennej uchwał:

 

- XXIV/267/13 z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 4184, 4185 w Brennej

 

- XXIV/268/13 z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie komunikacji

 

- XXIV/269/13 z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.

 

Z treścią ww. dokumentów, uzasadnieniami, o których mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniami, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy - zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Brenna w pokoju nr 28. Treść ww. uchwał opublikowana jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brenna.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłKrzysztof Majeran - Z-ca Wójta i Sekretarz Gminy Brenna2013-07-19
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2013-07-19 09:14
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2013-07-19 09:15

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna
w zakresie usług turystycznych i zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Harcerskiej i Osiedlowej
w Górkach Wielkich

Pełna treść obwieszczenia znajduje się w ząłączniku.

 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 164.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłIwona Szarek - Wójt Gminy Brenna2013-04-26
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2013-04-26 09:30
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2013-04-26 09:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp

dla obszaru położonego w:

1) Brennej przy ulicy Barujec oraz w Górkach Wielkich przy ulicy Kretowskie,

2) Brennej przy ulicy Markówka,

3) Brennej przy ulicy Góreckiej i ulicy Wiejskiej,

4) Brennej przy ulicy Snowaniec,

5) Brennej przy ulicy Żarnowiec oraz w Górkach Małych przy ulicy Wichrowe Wzgórza,

6) Górkach Wielkich przy ulicy Bielskiej,

7) Górkach Wielkich przy ulicy Stary Dwór

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłDariusz Jakubiec - Kierownik2012-08-31
Publikujący Dariusz Jakubiec - Inwestycje 2012-08-31 11:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp

1) w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 4184 i 4185 w Brennej.

2) w zakresie komunikacji przy ulicy Leśnica w Brennej.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłDariusz Jakubiec - Kierownik2012-08-31
Publikujący Dariusz Jakubiec - Inwestycje 2012-08-31 11:56

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna

 

o podjęciu przez Radę Gminy Brenna uchwał:

 

- nr XL/355/10 z dnia 9 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.

- nr XLII/375/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna
w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 4184 i 4185 w Brennej.

- nr IV/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna
w zakresie komunikacji przy ulicy Leśnica w Brennej.

oraz

o przystąpieniu do sporządzania zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 677.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBeata Zając - Budownictwo i urbanistyka2011-09-09
Publikujący -

Obwieszczenie o podjęciu uchwały

W załączniku znajduje się obwieszczenie Wójta Gminy Brenna dotyczące podjęcia przez Radę Gminy Brenna uchwały nr XXXVI/314/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna.

Załączniki:

Obwieszczenie - podjęcie uchwały Plik pdf 529.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBeata Zając - Budownictwo i urbanistyka2011-05-27
Publikujący -

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna

o W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna:

 

- w zakresie usług turystycznych przy ul. Góreckiej,

- w zakresie usług turystycznych i komunikacji przy ulicy Sportowej i Malinowej w Brennej,

- w zakresie usług turystycznych i zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Harcerskiej i Osiedlowej w Górkach Wielkich,

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 134.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBeata Zając - Budownictwo i urbanistyka2011-05-06
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna przy ulicy Zielonej w Brennej i Zalesie w Górkach Małych Plik pdf 807.64 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna Plik pdf 674.31 KB
Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium Plik pdf 515.20 KB
Obwieszczenie o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna Plik pdf 593.64 KB
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 14 lipca 2020r. 18:39:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.