Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 19 

Protokół z unieważnienia konkursu ofert

W załączniku protokół z unieważneinia konkursu ofert z dnia 25 listopada 2019 r.

Załączniki:

Protokół Plik pdf 416.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłInga Madzia - Młodszy referent2019-12-03
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-12-11 13:52
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-12-11 13:53

Obwieszczenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna"

W załączeniu obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna"

Załączniki:

Dokument Plik pdf 3.24 MB
Obwieszczenie Plik pdf 225.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przestrzennego, gosp. nieruchom.2019-11-29
Publikujący Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2019-11-29 08:32
Modyfikacja Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2019-11-29 08:32

Obwieszczenie - o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W załączniku treść obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna"

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 449.17 KB
Uzasadnienie Plik pdf 2.39 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przestrzennego, gosp. nieruchom.2019-11-29
Publikujący Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2019-11-29 08:02
Modyfikacja Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2019-11-29 08:03

Zaproszenie do składania ofert - wycinka drzew

W załączniku zaproszenie Wójta Gminy Brenna do złożenia oferty na wycinkę drzew i uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2019-11-25
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-11-25 13:06
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-11-25 13:03

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy na 2020 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zostały przeprowadzone w dniach od 30 października 2019 r. do 14 listopada 2019 r.
Informacja o konsultacjach wraz z projektem „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” została umieszczona w dniu 30.10.2019 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna (w zakładce „aktualności” i „organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „pożytek publiczny” i „obwieszczenia i ogłoszenia”) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.
W ogłoszeniu o konsultacjach  wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii i uwag do projektu Programu.
W wyznaczonym do konsultacji terminie nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji.
Zgodnie z § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.
W związku z powyższym projekt „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2019-11-20
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-11-21 19:00

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomość do sprzedaży

W załaczniku ogłoszenie Wójta Gminy Brenna z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2019-11-05
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-11-08 09:13
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-11-08 09:13

Informacja OKW 2 w Górkach Wielkich

W załączniku informacja o składzie oraz godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Górkach Wielkich w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brenna w okręgu nr 4, zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

Załączniki:

Informacja OKW nr 2 Plik pdf 100.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-11-04
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-11-05 07:54
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-11-05 07:54

Obwieszczenie GKW - numery list

W załaczniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniajacych do Rady Gminy Brenna zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

Załączniki:

Obwieszczenie - numery list Plik pdf 123.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-11-04
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-11-04 15:35
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-11-04 15:36

Informacja Wójta Gminy Brenna - spisy wyborców

W załączniki informacja o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach uzupełniajacych do Rady Gminy Brenna w okręgu nr 4, zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

Załączniki:

Informacja - spis wyborców Plik pdf 94.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-10-31
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-31 09:27
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-31 09:27

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP - Brenna Centrum i Brenna Spalona

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 1.60 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przestrzennego, gosp. nieruchom.2019-10-31
Publikujący Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2019-10-31 07:51
Modyfikacja Joanna Śliwka - Podinspektor ds. zagosp. przest, gosp. n 2019-10-31 07:51

Konsultacje Programu współpracy na 2020

Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 30 października 2019 r. do 14 listopada 2019 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy  Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów oraz form współpracy finansowej i pozafinansowej w zakresie realizacji zadań publicznych w 2020 roku. Przedmiotem konsultacji jest uzgodnienie założeń zawartych w projekcie "Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.”

Uwagi dotyczące projektu uchwały należy składać do dnia 14 listopada 2019 r. w formie pisemnej drogą pocztową na adres Urzędu Gminy, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), pocztą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej.

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 1.64 MB
Projekt uchwały Plik pdf 238.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2019-10-30
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-10-30 15:24
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-10-30 15:28

Pierwsze posiedzenie OKW - wybory uzupełniające do Rady Gminy Brenna

W załączniku Postanowienie nr 349/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brenna zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-10-29
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-29 14:25
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-29 14:25

Postanowienie Komisarza Wyborczego II - powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej

W załączeniu postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w gminie Brenna w związku z zarządzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brenna w okręgu nr 4.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-10-28
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-28 09:46
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-28 09:46

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej

W załączniku informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Brenna w okręgu nr 4, zarządzonymi na dzień 24 lsitopada 2019 r.

Załączniki:

Informacja GKW Plik pdf 126.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-10-18
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-18 13:51
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-18 13:51

Zawiadomienie Starosty Cieszyńskiego

W załaczniku Zawiadomienie Starosty Cieszyńskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Brenna.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-10-10
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-14 13:48
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-14 13:49

Postanowienie Komisarza Wyborczego II - pierwsze posiedzenie GKW w Brennej

W załączniku postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brenna zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-10-11
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-13 06:48
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-13 06:49

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II - powołanie Gminnej Komisji Wyborczej

W załączniku postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brenna zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-10-11
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-13 06:44
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-13 06:46

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II - wybory uzupełniające do Rady Gminy Brenna

W załączniku komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 30 września 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brenna zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

Załączniki:

Komunikat - komitety Plik pdf 375.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-09-30
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-02 09:05
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-02 09:06

Informacje OKW o składach i godzinie rozpoczęcia pracy 13 października 2019 r.

W załączniku informacje OKW o składach i godzinie rozpoczęcia pracy 13 października 2019 r.

Załączniki:

Informacje OKW Plik pdf 474.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-09-30
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-02 08:20
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-10-02 08:21

Postanowienie Komisarza Wyborczego II - powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

W załączniku postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-09-23
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-23 11:39
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-23 11:44

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

W załączniku informacja Wójta Gminy Brenna z dnia 20 września 2019 r. o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-09-20
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-23 11:37
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-23 11:37

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomość do sprzedaży

W załaczniku ogłoszenie Wójta Gminy Brenna z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2019-09-16
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-20 08:57
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-20 08:58

Informacja o losowaniach - wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

W załączniku informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do członków komisji obwodowodych oraz terminie i miejscu losowania.

Załączniki:

Informacje o losowaniach Plik pdf 132.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-09-13
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-13 14:33
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-13 14:33

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych - wybory uzupełniające

W załączniku informacje Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II w sprawie uprawnień wyborców niepełnosprawnych, upływających terminów oraz wzory wniosków o sporzedzenie aktua pełnomocnictwa oraz głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniakących do Rady Gminy Brenna w okręgu nr 4 zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-09-11
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-11 09:21
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-11 09:22

Obwieszczenie o okręgu - wybory uzupełniające

W załaczniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna z dnia 11 września 2019 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej w wyborach do Rady Gminy Brenna zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-09-11
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-11 08:23
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-11 08:24

Obwieszczenie o obwodzie - wybory uzupełniające

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna z dnia 11 września 2019 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brenna w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-09-11
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-11 08:21
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-11 08:22

Obwieszczenie - wybory SEJM i SENAT RP - obwody

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna z dnia 11 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Załączniki:

Obwieszczenie - obwody wyborcze Plik pdf 161.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-09-11
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-11 08:16
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-11 08:17

Zarządzenie wyborów uzupełniających - okręg nr 4

W załączniku Zarządzenie nr 356/19 Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brenna w okręgu wyborczym nr 4.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-09-05
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-10 08:22
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-10 08:22

Zaproszenie do składania ofert - wyposażenie OSP

W związku z realizacją projektu „Brenna Písečná – partnerstwo w działaniu” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP, Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania ofert.

W załączniku szczegóły zaproszenia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2019-08-26
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-08-26 14:22
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-08-26 14:22

Nabór wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2018 rok

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2018 rok – na podstawie uchwały Nr XXXI/347/18 Rady Gminy Brenna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.
Nagrody sportowe przyznawane są na wniosek zawodnika lub opiekuna prawnego.
Nagrody sportowe przyznawane są osobom fizycznym, które osiągnęły wysokie wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać – zgodnie z określonymi w uchwale zasadami – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2019 r. - osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Urzędu Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna (decyduje data stempla pocztowego).
Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający wynik sportowy.
 
Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku poniżej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2019-08-19
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-08-20 15:53
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-08-20 15:52
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
PISMO.pdf Plik pdf 281.24 KB
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 22 września 2020r. 22:58:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.