Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 19 

Informacja o losowaniach - wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

W załączniku informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do członków komisji obwodowodych oraz terminie i miejscu losowania.

Załączniki:

Informacje o losowaniach Plik pdf 132.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-09-13
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-13 14:33
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-13 14:33

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych - wybory uzupełniające

W załączniku informacje Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II w sprawie uprawnień wyborców niepełnosprawnych, upływających terminów oraz wzory wniosków o sporzedzenie aktua pełnomocnictwa oraz głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniakących do Rady Gminy Brenna w okręgu nr 4 zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-09-11
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-11 09:21
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-11 09:22

Obwieszczenie o okręgu - wybory uzupełniające

W załaczniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna z dnia 11 września 2019 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej w wyborach do Rady Gminy Brenna zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-09-11
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-11 08:23
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-11 08:24

Obwieszczenie o obwodzie - wybory uzupełniające

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna z dnia 11 września 2019 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brenna w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-09-11
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-11 08:21
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-11 08:22

Obwieszczenie - wybory SEJM i SENAT RP - obwody

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna z dnia 11 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Załączniki:

Obwieszczenie - obwody wyborcze Plik pdf 161.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-09-11
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-11 08:16
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-11 08:17

Zarządzenie wyborów uzupełniających - okręg nr 4

W załączniku Zarządzenie nr 356/19 Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brenna w okręgu wyborczym nr 4.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-09-05
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-10 08:22
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-09-10 08:22

Zaproszenie do składania ofert - wyposażenie OSP

W związku z realizacją projektu „Brenna Písečná – partnerstwo w działaniu” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP, Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania ofert.

W załączniku szczegóły zaproszenia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2019-08-26
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-08-26 14:22
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-08-26 14:22

Nabór wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2018 rok

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2018 rok – na podstawie uchwały Nr XXXI/347/18 Rady Gminy Brenna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.
Nagrody sportowe przyznawane są na wniosek zawodnika lub opiekuna prawnego.
Nagrody sportowe przyznawane są osobom fizycznym, które osiągnęły wysokie wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać – zgodnie z określonymi w uchwale zasadami – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2019 r. - osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Urzędu Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna (decyduje data stempla pocztowego).
Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający wynik sportowy.
 
Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku poniżej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2019-08-19
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-08-20 15:53
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-08-20 15:52

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna w sprawie nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i sprzedaży

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłAneta Gołda - Podinspektor ds. obsługi sekretariatu2019-07-05
Publikujący Aneta Gołda - Podinspektor 2019-07-05 12:33
Modyfikacja Aneta Gołda - Podinspektor 2019-07-05 12:33

Oferta realizacji zadania - "mały grant"

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w  Brennej Leśnicy, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Bawimy się zdrowo i sportowo ".

Złożona oferta została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brenna.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi w formie pisemnej należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy lub przesyłać na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.

Załączniki:

Uproszczona oferta Plik pdf 749.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2019-06-24
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-06-24 18:07
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-06-24 18:05

Oferta realizacji zadania - "mały grant"

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 10 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie Charytatywne „Dogonić Czas” z Górek Wielkich, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Świat to my".
Złożona oferta udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brenna.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi w formie pisemnej należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy lub przesyłać na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.

Załączniki:

Uproszczona oferta Plik pdf 264.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2019-06-13
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-06-13 08:05
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-06-13 08:04

Oferta realizacji zadania - "mały grant"

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 31 maja 2019 roku Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Kolonia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna".
Złożona oferta udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brenna.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi w formie pisemnej można składać w biurze podawczym Urzędu Gminy lub przesyłać na adres Urzędu Gminy, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 237.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2019-06-05
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-06-05 15:22
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-06-05 15:22

Wybory Ławników Sądowych

WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH
Kadencja 2020 - 2023
 
Z dniem 31 grudnia 2019 roku upływa obecna czteroletnia kadencja ławników.
Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej powiadomił Radę Gminy Brenna, że należy dokonać wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie w liczbie 3, w tym do orzekania z zakresu prawa pracy - 2.

Szczegóły w załączonej informacji.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2019-05-31
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-06-04 12:39
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-06-04 12:41

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektów MPZP - rejon góry Kotarz w Brennej

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2019-05-20
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-05-24 08:12
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-06-07 16:19

Postanowienie Komisarza Wyborczego II - zmiany w OKW

W załaczniku postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II w sprawie zmian w składach Komisji Obwodowcyh nr 2, 3, 4, 5, 6.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-05-17
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-05-17 13:05
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-05-17 13:06

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 11 w Katowicach - kandydaci do PE2019

W załączniku Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 11.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-04-30
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-05-16 15:15
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-05-16 15:16

Postanowienie Komisarza Wyborczego II - zmiany w OKW 2

W załaczniku postanowienie nr 159/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Brenna.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-05-14
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-05-15 11:32
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-05-15 11:33

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych

W załączniku przekazujemy informację Obwodowych komisji Wyborczych z dnia 13 maja 2019 r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

Załączniki:

Informacje OKW Plik pdf 748.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-05-13
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-05-14 08:43
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-05-14 08:43

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej

W załączniku przekazujemy komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 29 w Bielsku-Białej o zmianie składu oraz terminach dyżurów.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-05-09
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-05-10 08:54
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-05-10 08:54

Pierwsze posiedzenie OKW

W załączeniu przekazujemy postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-05-08
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-05-08 14:57
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-05-08 14:58

Powołanie komisji wyborczych

W załączniku przekazujemy postanowienie nr 99/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 2 maja 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Brenna.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-05-02
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-05-06 08:39
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-05-06 08:39

Informacja Wójta Gminy Brenna - spisy wyborców

W załączniku przekazujemy informację Wójta Gminy Brenna z dnia 30 kwietania 2019 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 roku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2019-04-30
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-04-30 08:38
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-04-30 08:39

Informacja o losowaniach - wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

W załączniku informacja Komisarza Wyborczego II w Bielsku-Białej o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych oraz o ewentualnym termienie losowania składów komisji.

Załączniki:

2019-04-29_informacja_o_losowaniach Plik pdf 131.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-04-29
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-04-29 10:56
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-04-29 10:56

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Brenna oraz Komisji Rozwoju i Finansów Gminy Brenna w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2019-04-23
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-04-23 15:37

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna zwołuje VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.
Porządek obrad.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2019-04-23
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-04-23 15:07
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-04-23 15:05

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2019 roku z zakresu:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Dotacje zostały przyznane dla:

  1. Fundacji im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich na zadanie pn. „Artystycznie u Kossaków/edycja 2019” w kwocie 8.934,00 zł,
  2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Wielkich na zadanie pn. „Prowadzenie Orkiestry Dętej przy OSP Górki Wielkie” w kwocie 2.500,00 zł,
  3. Stowarzyszenia Pozytywnych Oddziaływań Twórczych "SPOT" w Górkach Wielkich na zadanie pn. "Koncert Uwielbienia" w kwocie 4.500,00 zł,
  4. Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Cieszynie na zadanie pn. "Rozwój społecznego archiwum cyfrowego Gminy Brenna i promocja rodzimych tradycji poprzez krzewienie zainteresowania genealogią i historią miejscowych rodzin" w kwocie 7.000,00 zł,
  5. Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Brenna – Górki w Brennej na zadanie pn. „Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży” w kwocie 8.200,00 zł,
  6. Fundacji Ekologicznej "Arka" z Bielska Białej na zadanie pn. „Dzień Czystego Powietrza” w kwocie 5.000,00 zł.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2019-04-17
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2019-04-17 12:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna - obwody głosowania

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna z dnia 15 kwietnia 2019 r. dotyczące numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczeniu siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Załączniki:

Obwieszczenie - obwody wyborcze Plik pdf 489.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna2019-04-15
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-04-15 09:01
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-04-15 09:02

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej

W załączniku przekazujemy komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 29 w Bielsku-Białej o składzie oraz terminach dyżurów.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-04-11
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-04-12 11:38
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-04-12 11:39

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

W załączniku przekazujemy komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach o składzie oraz terminach dyżurów.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-04-09
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-04-12 11:35
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-04-12 11:37

Postanowienie Komisarza Wyborczego II - Stałe Obwody Głosowania

W załączniku przekazujemy POSTANOWIENIE Nr 61/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Brenna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2019-04-02
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2019-04-12 11:33
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2019-04-12 11:33
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
PISMO.pdf Plik pdf 281.24 KB
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 21 lutego 2020r. 16:44:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.