Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 15 16 17 

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY W BRENNEJ

Przewodniczący Rady Gminy

zwołuje na dzień

29 września 2009 r. o godz. 14.00  – XXXI sesję V kadencji Rady Gminy

w Brennej

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

 

Porządek obrad w załaczniku

Załączniki:

porządek obrad Plik pdf 356.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-09-24
Publikujący -

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego

        K  O  M  U  N  I  K  A  T               

Przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego.

   

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28.09.2009 r.
o godz. 13.00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego  w Cieszynie,   

ul. Bobrecka 29 odbędzie się

XXXIV sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego III kadencji.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego, przywitanie radnych i gości                        oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego.      
 4. Wystąpienia gości.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności między sesjami.
 7. Informacja o pracach komisji Rady.
 8. Kultura, turystyka i sport w powiecie cieszyńskim
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Muzeum
 10. Prezentacja wyników badań, dotyczących aktywności i potencjału społeczeństwa powiatu cieszyńskiego
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia odcinka drogi powiatowej nr 2602 usytuowanego na części działki nr 85 obr.3 z użytkowania
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/295/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego
  z dnia 25 maja 2009r w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej
  w Cieszynie.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Interpelacje.
 18. Zapytania.
 19. Wnioski.
 20. Oświadczenia.
 21. Informacje i komunikaty.
 22. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego.

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-09-23
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIACH KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniach 

Komisji Ładu i Porządku Publicznego w dniu 24 września 2009 roku o godz. 15:00

Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 25 września 2009 r. o godz. 14:00

Komisji Budżetowo - Gospodarczo - Finansowo - Rolnej w dniu 28 września 2009 r. o godz. 14:00

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-09-21
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej
 

informuje o posiedzeniu

Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych

w dniu 23 września 2009 roku o godz. 14:00

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2009-09-17
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej
 

informuje o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

w dniu 16 września 2009 roku o godz. 15:00

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-09-11
Publikujący -

Ogłoszenie

W związku z przygotowaniami do tegorocznej edycji „Uroczystej Sesji Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej” Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do „Lauru Srebrnej Cieszynianki”.

Zgodnie z Regulaminem prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia przysługuje wszystkim działającym na terenie gminy stowarzyszeniom, organizacjom oraz instytucjom.

Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brennej do 15 września 2009 roku.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin dostępne na stronie internetowej oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Brenna.

 

Załączniki:

Kwestionariusz Plik doc 30.50 KB
Regulamin Lauru 2009 Plik doc 38.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2009-09-03
Publikujący -

ZAWIADOMIENIA O XXXIII SESJI RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

                                                                     KOMUNIKAT

                               PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 31.08.2009 r. o godz. 13.00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 odbedzie się XXXIII sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego III kadencji.

 

Porządek obrad w załączniku.

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 122.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-08-26
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej
 

informuje o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

w dniu 17 sierpnia 2009 roku o godz. 15:00

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-08-13
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej

informuje o posiedzeniu

Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska

w dniu 11 sierpnia 2009 r. o godz. 15:00


Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-08-06
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna nr B-7320/1/9/2006-2009 z 22.07.2009 r.

 

B-7320/1/9/2006-2009

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.


 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna w dniach od 9 sierpnia do 7 września 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 (pok. 28) w godzinach 1000-1400, a w weekendy w godzinach 800-1100 ( w Gminnym Punkcie Informacji).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 września 2009 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77, pok 2 (sala sesyjna).

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków do projektu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brenna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie w dniach od 8 do 28 września 2009r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brenna.

 

 

Wójt Gminy Brenna

/-/ Iwona Szarek

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłDariusz Jakubiec - Kierownik2009-07-23
Publikujący -

Ogłoszenie - sprzedaż blachy trapezowej

Treść ogłoszenie w załączeniu

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłDariusz Jakubiec - Kierownik2009-07-20
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Gminy

zwołuje na dzień

16 lipca 2009 r. o godz. 14.00  – XXX sesję V kadencji Rady Gminy

w Brennej

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

 

 

Porządek obrad w załaczniku

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 117.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-07-13
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIACH KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej

informuje o posiedzeniu

Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska

w dniu 13 lipca 2009 r. o godz. 15:00

 

Komisji Budżetowo - Gospodarczo - Finansowo - Rolnej

w dniu 15 lipca 2009 r. o godz. 15:00

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-07-10
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej

informuje o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych

w dniu 8 lipca 2009 roku o godz. 14:00

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-07-03
Publikujący -

Obwieszczenie nr B-7331/187/1/2/09 Wójta Gminy Brenna

Treść dokumentu w załączeniu.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 267.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłDariusz Jakubiec - Kierownik2009-06-12
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIACH KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej

informuje o posiedzeniu

Komisji Budżetowo - Gospodarczo - Finansowo - Rolnej

w dniu 25 maja 2009 r. o godz. 15:00

Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska

w dniu  26 maja 2009 r. o godz. 15:00

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-05-21
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIACH KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej

informuje o posiedzeniu

Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych

w dniu 21 maja 2009 r. o godz. 15:00

Komisji Ładu i Porządku Publicznego

w dniu  22 maja 2009 r. o godz. 17:00

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-05-20
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej 

informuje o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

w dniu 18 maja 2009 roku o godz. 15:00

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-05-13
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Gminy

zwołuje na dzień

21 kwietnia 2009 r. o godz. 14.00  – XXVIII sesję V kadencji Rady Gminy

w Brennej

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.


Porządek obrad w załączniku


Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 125.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-04-15
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

 

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej

informuje o posiedzeniu Komisji Budżetowo - Gospodarczo - Finansowo - Rolnej
 

w dniu 20 kwietnia 2009 r. o godz. 15:00

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-04-15
Publikujący -

POSIEDZENIE KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej

informuje o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych

w dniu 16 kwietnia o godz. 15:00

w Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych ul. Zalesie 3

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-04-08
Publikujący -

POSIEDZENIE KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej

informuje o posiedzeniu Komisji Ładu i Porządku Publicznego

w dniu 8 kwietnia 2009 r. o godz. 16:00

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-04-02
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej
informuje o posiedzeniu Komisji

Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska

                                                    w dniu 3 kwietnia 2009 r. o godz. 14:00

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-03-27
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej zwołuje

na dzień 26 marca 2009 r. o godz. 14:00 – XXVII sesję

V kadencji Rady Gminy w Brennej w sali sesyjnej

Urzędu Gminy w Brennej.

 

Porządek obrad w załączniku

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 147.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-03-23
Publikujący -

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Brenna

 

OGŁOSZENIE

w sprawie

PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

GMINY BRENNA, ETAP I

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłDariusz Jakubiec - Kierownik2009-03-20
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2009-03-20 08:59

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRENNA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRENNA z 13.03.2009 r.
 
o przystąpieniu do opracowania projektów zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:

Obwieszczenie.pdf Plik pdf 432.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłDariusz Jakubiec - Kierownik2009-03-13
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej
informuje o posiedzeniu Komisji

Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
w dniu 16 marca 2009 r. o godz. 15:00 w Gimnazjum w Brennej

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-03-11
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej zwołuje

na dzień 27 lutego 2009 r. o godz. 14:00 – XXVI sesję

V kadencji Rady Gminy w Brennej w sali sesyjnej

Urzędu Gminy w Brennej.

Załączniki:

PORZĄDEK OBRAD SESJI Plik pdf 197.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2009-02-24
Publikujący -

Ogłoszenie o przetargu

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

 

WÓJT GMINY BRENNA

 

 

ogłasza przetarg na sprzedaż 40 szt. elementów betonowych, prefabrykowanych ścian oporowych (L) o wymiarach: wysokość – 2,9 m, szerokość - 1,5 m, głębokość – 1,60 m, do zastosowania jako ściany placów składowych / boksów na kruszywo lub odpady, elementy oporowe dla różnic w poziomie gruntu.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłDariusz Jakubiec - Kierownik2009-02-02
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2009-02-04 09:03

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Brenna informuje, że w dniach od 5 stycznia do 5 lutego 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Brennej  pok. 23 wyłożone są do wglądu karty inwentaryzacyjne nieruchomości Skarbu Państwa przejmowanych na rzecz Gminy Brenna:

 

Działki:

1)        2500/5 – działka ta stanowi drogę tj. połączenie ulicy Wyzwolenia z ulicą ks. Rudolfa Juroszka w Brennej.

2)        2500/2, 2500/6 i 2500/4 – działki te stanowią parking koło Kościoła w Brennej Centrum.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2009-01-02
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
PISMO.pdf Plik pdf 281.24 KB
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 26 czerwca 2019r. 20:04:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.