Uchwała Nr 4200/I/88/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr 4200/I/88/2020
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2019 rok
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2020-04-29
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2020-04-30 14:05
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2020-04-30 14:07

ZARZĄDZENIE NR 36/2020 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansoweg

ZARZĄDZENIE NR 36/2020
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2019 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok,
informacji o stanie mienia Gminy Brenna za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2020-03-30
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2020-03-30 13:31
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2020-04-01 11:11

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 grudnia 2019 roku

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 grudnia 2019 roku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2020-02-24
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2020-03-11 12:27
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2020-03-26 14:08

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 grudnia 2019 roku

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 grudnia 2019 roku
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2020-02-24
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2020-03-11 12:28
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2020-03-11 12:29

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2020-02-20
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2020-03-11 12:27
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2020-03-11 12:27

Rb 27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku

Rb 27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2020-02-20
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2020-03-11 12:25
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2020-03-11 12:25

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2020-02-20
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2020-03-11 12:26
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2020-03-11 12:26