Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Brenna z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finans

Zarządzenie Nr 39/2016
Wójta Gminy Brenna
z dnia 30 marca 2016 roku
 
 
w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok, informacji o stanie mienia Gminy Brenna za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2016-03-30
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2016-03-30 15:16
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2016-03-30 15:17

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 grudnia 2015 roku

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 grudnia 2015 roku
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2016-03-02
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2016-03-08 12:40
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2016-03-08 12:40

Rb 27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 roku

Rb 27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 roku
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2016-02-29
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2016-03-08 12:13
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2016-03-11 11:07

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 roku

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 roku
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2016-02-22
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2016-03-08 12:14
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2016-03-08 12:15

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 roku

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 roku
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2016-02-22
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2016-03-08 12:38
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2016-03-08 12:39

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 grudnia 2015 roku

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 grudnia 2015 roku
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2016-02-22
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2016-03-08 12:40
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2016-03-11 11:08