Rb 27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 roku

Rb 27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 roku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2015-07-22
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-07-24 08:42
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-07-24 08:43

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 roku

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca  2015 roku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2015-07-22
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-07-24 08:43
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-07-24 08:44

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 roku

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 roku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2015-07-22
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-07-24 08:44
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-07-24 08:45

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2015 roku

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2015 roku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2015-07-22
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-07-24 08:45
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-07-24 08:45

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2015 roku

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2015 roku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2015-07-20
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-07-24 08:46
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-07-24 08:48