Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2014 rok

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2015-03-27
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-03-31 13:50
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-03-31 13:51

Rb -27S_Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 roku

Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 roku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2015-03-13
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-03-16 09:00
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-03-31 13:52

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2015-02-23
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-03-16 09:04
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-03-16 09:06

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2015-02-20
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-03-16 09:04
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-03-16 09:05

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 roku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2015-02-19
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-03-16 09:01
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-03-16 09:02

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 roku

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 roku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2015-02-19
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-03-16 09:02
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-03-16 09:03

Rb -PDP

Rb-PDP
sprawozdanie z wykonania
dochodów podatkowych
gminy

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłJoanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna2015-02-19
Publikujący Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-03-31 13:55
Modyfikacja Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna 2015-03-31 13:57