UCHWAŁA NR XV/160/12
RADY GMINY BRENNA
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2012 rok.