ZARZĄDZENIE NR 265/2017
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok