Zarządzenie Nr 181/2016
Wójta Gminy Brenna
z dnia 26 września 2017 roku
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Brenna na 2017 rok