Zarządzenie Nr 199/2016
Wójta Gminy Brenna
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok