Zarządzenie Nr 148/2016
Wójta Gminy Brenna
z dnia 30 września 2016 roku
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Brenna na 2016 rok