Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 7 8 9 ... 15 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna

zwołuje XXII sesję VI kadencji Rady Gminy Brenna

w dniu 7 lutego 2013 r. (czwartek) o godz. 15.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

 

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 260.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2013-02-04
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2013-02-04 12:54
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2013-02-04 12:55

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniu:

- Komisji Ładu i Porządku Publicznego w dniu 4 lutego 2013 r. o godz. 15:00

- Komisji Budżetowo - Gospodarczo - Finansowo - Rolnej w dniu 5 lutego 2013 r. o godz. 15:00

- Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 6 lutego 2013 r. o godz. 15:00

w Urzędzie Gminy w Brennej.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2013-01-29
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2013-01-29 16:27

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniu:
-- Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 29 stycznia 2013 r. o godz. 15:00
-- Komisji Rewizyjnej w dniu 31 stycznia 2013 r. o godz. 15:00
w Urzędzie Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2013-01-25
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2013-01-25 14:37

Nabór wniosków - stypendia, nagrody, wyróżnienia spoprtowe

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium, nagrody bądź wyróżnienia sportowego – na podstawie uchwały Nr XI/123/11 Rady Gminy Brenna z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 11 stycznia 2012 r.

Wnioski dla zawodnika – mieszkańca gminy Brenna, który w 2012 roku osiągnął wybitne wyniki sportowe należy składać – zgodnie z określonymi w uchwale wymogami, do dnia 28 lutego 2013 r. na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.

Do wniosku należy załączyć:

1) dokument potwierdzający wynik sportowy, 

2) zgodę zawodnika na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki:

Uchwała Rady Gminy Plik pdf 484.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2013-01-24
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2013-01-28 07:36
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2013-01-28 07:37

Otwarte Konkursy Ofert

Wójt Gminy Brenna

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

 1. Zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane poprzez:
 1. organizowanie imprez kulturalnych, w tym również z udziałem miejscowych zespołów regionalnych kultywujących miejscową tradycję,
 2. organizowanie spotkań, prelekcji i prezentacji w celu popularyzowania lokalnej kultury i tradycji,
 3. organizowanie imprez kulturalnych popularyzujących życie i twórczość Zofii Kossak,
 4. organizowanie wystaw dorobku gminnych artystów i pisarzy,
 5. prowadzenie zespołów regionalnych i orkiestr,
 6. organizowanie zajęć z rękodzielnictwa.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2013 roku wynosi 25.000,00 zł.

 

 1. Zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowane poprzez:
 1. organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych,
 2. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 3. organizowanie i realizacja działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy tryb życia, wolny od uzależnień poprzez sport i rekreację.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2013 roku wynosi 15.000,00 zł.

 

 1. Zadania publiczne w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, realizowane poprzez:
 1. działania edukacyjne skierowane do mieszkańców w zakresie przyrody ożywionej
  i nieożywionej,
 2. działania dotyczące ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,
 3. działalność wydawniczą promującą walory przyrodnicze terenów chronionych
  i proponowanych do ochrony w Gminie Brenna.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2013 roku wynosi 10.000,00 zł.

 

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie Plik pdf 643.81 KB
wzór umowy Plik doc 124.50 KB
wzór sprawozdania Plik doc 87.50 KB
wzór oferty Plik doc 135.50 KB
Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 92.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2013-01-22
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2013-01-24 10:30
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2013-01-24 10:49

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2013 roku.

O G Ł O S Z E N I E

otwartego konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna

w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2013 roku.

 

I. Rodzaj zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację:

Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu następuje poprzez:

 • organizację szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
 • organizację zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży,
 • organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży,

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2013 roku wynosi 80.000,- zł.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięciu zysku, które na terenie Gminy Brenna prowadzą działalność sportową.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wniosku zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Wnioski należy złożyć wraz z wymienionymi załącznikami w zamkniętej kopercie w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna do dnia 07 stycznia 2013 roku do godziny 16:30.  Na kopercie należy umieścić nazwę i adres podmiotu składającego wniosek oraz nazwę zadania.

 Szczegóły w załącznikach.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-12-17
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-12-17 15:50
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2013-01-24 10:52

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna

zwołuje XXI sesję VI kadencji Rady Gminy Brenna

w dniu 13 grudnia 2012 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 41.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-12-10
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-12-10 12:50
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-12-10 12:50

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniu

Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska

w dniu 11.12.2012 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-12-07
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-12-10 12:35

Ogłoszenie - sprzedaż kotła gazowego

Wójt Gminy Brenna informuje, że Gmina Brenna posiada do sprzedaży kocioł gazowy “Viessmann Paromat – Simplex” o mocy 170 kW.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

 

Załączniki:

Ogłoszenie - kocioł Plik pdf 52.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłIwona Szarek - Wójt Gminy Brenna2012-12-06
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2012-12-06 13:16
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2012-12-06 13:16

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniu:

-- Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Ładu i Porządku Publicznego w dniu 04 grudnia 2012 r. o godz. 15:00

-- Komisji Rewizyjnej w dniu 05 grudnia 2012 r. o godz. 15:00

-- Komisji Budżetowo - Gospodarczo - Finansowo - Rolnej w dniu 06 grudnia 2012 r. o godz. 15:00

w Urzędzie Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-12-03
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-12-04 07:46

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna
zwołuje XX sesję VI kadencji Rady Gminy Brenna
w dniu 29 listopada 2012 r. (czwartek) o godz. 15.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

 

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 46.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-11-26
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-11-26 16:43
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-11-26 16:43

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniu:

-- Komisji Budżetowo - Gospodarczo - Finansowo - Rolnej w dniu 26 listopada 2012 r. o godz. 14:00

-- Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 27 listopada 2012 r. o godz. 14:00

-- Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 28 listopada 2012 r. o godz. 14:00

w Urzędzie Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-11-23
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-11-23 14:30

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna

informuje o posiedzeniu Komisji Ładu i Porządku Publicznego w dniu 22 listopada 2012 r.

o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-11-20
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-11-21 08:22

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w dniach od 17 października 2012 r. do 31 października 2012 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.

W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii do projektu Programu.

W wyznaczonym do konsultacji terminie wpłynęła jedna propozycja zgłoszona przez Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy dotycząca poszerzenia Rozdziału VI – „Priorytetowe zadania publiczne” o zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Propozycja została uwzględniona o ww. zakres realizowany poprzez:

 • działania edukacyjne skierowane do mieszkańców w zakresie przyrody ożywionej
  i nieożywionej,
 • działania dotyczące ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,
 • działalność wydawniczą promującą walory przyrodnicze terenów chronionych
  i proponowanych do ochrony w Gminie Brenna.

Zgodnie z § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.

W związku z powyższym projekt „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-11-05
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-11-06 15:24

Konsultacje projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.”

Ogłoszenie o konsultacjach

„Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.”

 

Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wójt gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”.

Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów oraz form  współpracy finansowej i pozafinansowej przez samorząd gminy Brenna w zakresie realizacji zadań publicznych w 2013 roku.

Przedmiotem konsultacji jest uzgodnienie założeń zawartych w projekcie "Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.” 

Projekt Programu umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.

Opinie do projektu prosimy zgłaszać od dnia 17 października 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. w formie pisemnej, drogą pocztową lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-10-16
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-10-17 12:07
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-10-17 12:09

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniu

wszystkich Komisji Rady Gminy Brenna w dniu  8 października 2012 r. o godz. 15:00


w Urzędzie Gminy w Brennej.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-10-05
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-10-08 08:31

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna
zwołuje XIX sesję VI kadencji Rady Gminy Brenna
w dniu 11 października 2012 r. (czwartek) o godz. 15.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

 

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 136.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-10-05
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-10-08 08:39
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-10-08 08:45

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniu

wszystkich Komisji Rady Gminy Brenna w dniu  10 września 2012 r. o godz. 15:00 oraz

Komisji Budżetowo - Gospodarczo - Finansowo - Rolnej w dniu
11 września 2012 r. o godz. 15:00

w Urzędzie Gminy w Brennej.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-09-07
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-09-07 09:19

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna
zwołuje XVIII sesję VI kadencji Rady Gminy Brenna
w dniu 13 września 2012 r. (czwartek) o godz. 15.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

 

Porządek obrad w załączniku

 

 

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 161.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-09-07
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-09-07 09:20
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-09-07 09:21

Srebrna Cieszynianka 2012 - zgłaszanie kandydatów

W związku z przygotowaniami do tegorocznej edycji „Uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej”, na której zostaną wręczone Laury Cieszynianki, Wójt Gminy Brenna prosi o zgłaszanie kandydatów do „Lauru Srebrnej Cieszynianki 2012” zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Regulaminie.
Kandydatów należy zgłaszać na karcie zgłoszeniowej.
Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem wyboru należy składać w Urzędzie Gminy w Brennej, w terminie do dnia 15 września 2012 roku.

 

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata Plik doc 23.50 KB
Regulamin Plik pdf 42.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-08-01
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-08-01 15:06
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-08-01 15:07

Nabór wniosków - spółki wodne

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla spółek wodnych na 2012 rok, w trybie uchwały Nr VII/60/11 Rady Gminy Brenna z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Brenna, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
Szczegółowe warunki dotyczące wniosku o udzielenie dotacji, zasady zawarcia umowy i rozliczania dotacji zawarte są w w/w uchwale.
Dotacja może być przeznaczona na realizację zadań w zakresie wymiany hydrantów przeciwpożarowych.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 w terminie do dnia 22 sierpnia 2012 r.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Załączniki:

Uchwała Rady Gminy Plik pdf 79.72 KB
Wniosek Plik doc 54.00 KB
Sprawozdanie Plik doc 62.50 KB
Ogłoszenie - nabór wniosków Plik pdf 107.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-08-01
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-08-01 15:01
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-08-01 15:02

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna
zwołuje XVII sesję VI kadencji Rady Gminy Brenna
w dniu 19 lipca 2012 r. (czwartek) o godz. 15.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

 

Porządek obrad w załączniku.

 

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 167.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-07-16
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-07-16 08:39
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-07-16 08:40

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniach

Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu  16 lipca 2012 r. o godz. 15:00

Komisji Budżetowo - Gospodarczo - Finansowo - Rolnej w dniu 17 lipca 2012 r. o godz. 15:00

w Urzędzie Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-07-13
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-07-16 07:57
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-07-16 08:25

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniach

Komisji Ładu i Porządku Publicznego w dniu  10 lipca 2012 r. o godz. 15:00

Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 11 lipca 2012 r. o godz. 15:00

w Urzędzie Gminy w Brennej.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-07-09
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-07-09 08:09

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna
zwołuje XVI sesję VI kadencji Rady Gminy Brenna
w dniu 31 maja 2012 r. (czwartek) o godz. 15.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

 

Porządek obrad w załączniku

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 237.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-05-28
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-05-28 13:01
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-05-28 13:23

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniach

Komisji Ładu i Porządku Publicznego w dniu  28 maja 2012 r. o godz. 15:00

Komisji Budżetowo-Gospodarczo-Finansowo-Rolnej  w dniu 29 maja 2012 r.o godz. 15:00

w Urzędzie Gminy w Brennej.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-05-25
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-05-25 08:41

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniach
Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 23 maja 2012 r.o godz. 15:00
Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 24 maja 2012 r. o godz. 15:00
w Urzędzie Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-05-17
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-05-17 15:27

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniu

Komisji Rewizyjnej w dniu 2 maja 2012 r. o godz. 15:00

w Urzędzie Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-04-30
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-04-30 16:37

Spółki wodne - składanie wniosków

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla spółek wodnych na 2012 rok, w trybie uchwały Nr VII/60/11 Rady Gminy Brenna z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Brenna, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
Dotacja może być przeznaczona na realizację zadań w zakresie konserwacji uszkodzonych hydrantów przeciwpożarowych znajdujących się na terenie Gminy Brenna.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 w terminie do dnia 8 maja 2012 r.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Załączniki:

Uchwała Rady Gminy Plik pdf 79.72 KB
Wniosek Plik doc 54.00 KB
Sprawozdanie Plik doc 62.50 KB
Ogłoszenie Plik pdf 98.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-04-16
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-04-16 15:10
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-04-16 15:13

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna
zwołuje XV sesję VI kadencji Rady Gminy Brenna
w dniu 29 marca 2012 r. (czwartek) o godz. 15.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

 

Porządek obrad w załączniku.

 

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 155.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2012-03-26
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-03-26 14:54
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2012-03-26 14:54
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
PISMO.pdf Plik pdf 281.24 KB
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 21 kwietnia 2018r. 03:38:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.