Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 14 

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomość do sprzedaży

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłHenryka Paszek - Inspektor ds. gospodarki gruntami2017-04-27
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-04-28 08:06
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-04-28 08:04

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2017 roku
 
Dotację na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymuje:
- Fundacja im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich na zadanie pn. „Artystycznie u Kossaków/edycja 2017” w kwocie 7.500,00 zł;
- Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „JODŁA” z Brennej na zadanie pn. „Przygotowanie i wydanie publikacji – „Karol F. Sabath. Portret pisany listami”” w kwocie 3.500,00 zł;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Wielkich na zadanie pn. „Prowadzenie Orkiestry Dętej przy OSP Górki Wielkie” w kwocie 9.000,00 zł.
 
Dotację na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym otrzymuje:
- Parafia Ewangelicko – Augsburska Brenna – Górki w Brennej na zadanie pn. „Prowadzenie świetlicy parafialnej dla Dzieci i Młodzieży” w kwocie 6.900,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Brenna – Górki w Brennej na zadanie pn. „Obóz rowerowy - z nami aktywniej" w kwocie 8.800,00 zł;
 
Dotację na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przyznaje się Fundacji Ekologicznej "Arka" z Bielska-Białej na zadanie pn. „Dzień Czystego Powietrza” w kwocie 5.000,00 zł.
 

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 98.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-04-25
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-04-25 12:28
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-04-25 12:27

Wyniki otwartego konkursu ofert - SPORT 2017 - II edycja

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku.

Dotację na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku otrzymuje Ludowy Klub Sportowy „Beskid" w Brennej na zadanie pn. "Realizacja programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego" w kwocie 28.000,- zł.

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 95.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-04-25
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-04-25 12:26
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-04-25 12:25

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XIX sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 166.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-04-18
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-04-18 09:41
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-04-18 09:39

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 170.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-03-27
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-03-27 08:59
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-03-27 08:57

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy informuje o posiedzeniu Komisji Rozwoju i Finansów Gminy Brenna w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-03-23
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-03-23 08:49

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy informuje o posiedzeniach:
- Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Brenna w dniu 21 marca 2017 r. o godz. 16:00,
- Komisji Rewizyjnej w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 16:00
w Urzędzie Gminy w Brennej.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-03-17
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-03-17 13:30

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

WÓJT GMINY BRENNA ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
b) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
Warunki konkursu określa ogłoszenie stanowiące załącznik do zarządzenia.

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 337.40 KB
Oferta Plik doc 87.08 KB
umowa Plik doc 69.30 KB
sprawozdanie Plik doc 65.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-03-16
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-03-16 11:29
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-03-16 15:49

Otwarty konkurs ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku - II edycja

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRENNA w sprawie przeprowadzenia II edycji otwartego konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku.

Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu następuje poprzez:
- organizację szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,
- organizację zajęć treningowych,
- organizację zawodów sportowych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2017 roku wynosi 37.000,- zł.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięciu zysku, które na terenie Gminy Brenna prowadzą działalność sportową.

Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2017 roku do godziny 15:30  w zamkniętej kopercie w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres (pieczęć) podmiotu składającego wniosek oraz nazwę zadania.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 872.62 KB
Wniosek Plik doc 79.00 KB
umowa Plik pdf 201.87 KB
sprawozdanie Plik doc 79.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-03-15
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-03-15 11:23
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-03-15 11:25

Nabór wniosków - nagrody sportowe za 2016 rok

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2016 rok – na podstawie uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.

Nagrody sportowe mogą być przyznawane zawodnikom, którzy osiągnęli wybitne wyniki
w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych,
w szczególności w: akrobatyce, biathlonie, brydżu sportowym, gimnastyce, jeździectwie, judo, kolarstwie, koszykówce, lekkoatletyce, narciarstwie, pływaniu, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, skibobach, modelarstwie sportowym, tenisie stołowym, szachach, snowboardzie oraz sportach motorowych.

Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać – zgodnie z określonymi w uchwale zasadami – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2017 r. na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.

Załączniki:

uchwała Rady Gminy Plik pdf 309.58 KB
Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 191.27 KB
Wniosek Plik doc 34.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-03-03
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-03-03 14:23
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-03-03 14:24

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomość do sprzedaży

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłHenryka Paszek - Inspektor ds. gospodarki gruntami2017-02-27
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-03-03 08:58
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-03-03 08:59

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomość do dzierżawy, najmu

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłHenryka Paszek - Inspektor ds. gospodarki gruntami2017-02-27
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-03-03 08:52
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-03-03 08:58

Wyniki otwartego konkursu ofert - SPORT 2017

Wójt Gminy Brenna przyznaje dotację na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku dla:
1) Uczniowskiego Klubu Sportowego Brenna-Górki na zadanie pn. „Sport dla wszystkich” w kwocie 33.000,- zł;
2) Stowarzyszenia Klub Bokserski „Klincz” na zadanie pn. „Popularyzacja sportu Pięściarstwa (boksu) oraz pro zdrowotnego podejścia do stylu życia wśród mieszkańców (dzieci, młodzież, dorośli) gminy Brenna poprzez organizacje zajęć treningowych oraz udział w zawodach bokserskich” w kwocie 9.000,- zł;
3) Ludowego Klubu Sportowego „Spójnia” Górki Wielkie na zadanie pn. „LKS Spójnia Górki Wielkie – Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Brenna” w kwocie 40.000,- zł
 

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 83.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-02-22
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-02-23 09:50
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-02-23 09:49

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XVII sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-02-17
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-02-17 14:14

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy informuje o posiedzeniach:
- Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Brenna w dniu 20 lutego 2017 r. o godz. 9:00,
- Komisji Rozwoju i Finansów Gminy Brenna w dniu 21 lutego 2017 r. o godz. 16:00
w Urzędzie Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-02-16
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-02-17 13:42

Ogłoszenie - konsultacje społeczne - nadanie nazw ulic

W załączniku Zarządzenie Wójta Gminy Brenna nr 12/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Cisowej w Brennej.

Załączniki:

Zarządzenie wraz z załącznikami Plik pdf 527.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2017-02-07
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2017-02-14 08:44
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2017-02-14 08:43

Konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku

O G Ł O S Z E N I E
otwartego konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku.
 
Rodzaj zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu następuje poprzez:
  • organizację szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,
  • organizację zajęć treningowych,
  • organizację zawodów sportowych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2017 roku wynosi 110.000,- zł.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięciu zysku, które na terenie Gminy Brenna prowadzą działalność sportową.
Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2017 roku do godziny 14:30  w zamkniętej kopercie w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres (pieczęć) podmiotu składającego wniosek oraz nazwę zadania.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 868.10 KB
Wniosek Plik doc 69.50 KB
umowa Plik doc 75.00 KB
sprawozdanie Plik doc 78.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-01-27
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-01-27 10:58
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-01-27 11:27

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna:
- Komisji Rozwoju i Finansów Gminy Brenna w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 16:00,
- Komisji Rewizyjnej w dniu 1 lutego 2017 r. o godz. 16:00
w Urzędzie Gminy w Brennej.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2017-01-27
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2017-01-27 12:01

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób m. in. poprzez dystrybucję artykułów żywnościowych do osób najbardziej potrzebujących.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku wynosi 3.000,00 zł. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzają realizować zadanie na terenie gminy Brenna i na rzecz jej mieszkańców.
Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od
1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.  

Oferty - zgodne ze wzorem zawartym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) – w formie pisemnej należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 nie później niż do dnia 13 stycznia 2017 roku do godziny 14:30. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres podmiotu składającego ofertę oraz nazwę zadania.  
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

 

Załączniki:

Oferta Plik txt 206.00 KB
sprawozdanie Plik txt 273.50 KB
umowa Plik txt 114.50 KB
Zarządzenie Wójta Gminy, ogłoszenie konkursowe Plik pdf 525.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-12-22
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-12-22 15:14
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-12-22 15:13

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XVI sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 178.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-12-12
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-12-12 16:20
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-12-12 16:18

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna:

- Komisja Budżetowo-Gospodarczo-Finansowo-Rolna w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz. 16:00,

- Komisja Ładu i Porządku Publicznego w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 9:00,

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 9:00;

- Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy w Brennej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-12-07
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-12-07 09:25

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna:
- Komisja Budżetowo-Gospodarczo-Finansowo-Rolna w dniu 21 listopada 2016 r. o godz. 16:00,

- Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 22 listopada 2016 r. o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-11-18
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-11-21 10:28

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy na 2017 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.) zostały przeprowadzone w dniach od 25 października 2016 r. do 9 listopada 2016 r.
Informacja o konsultacjach wraz z projektem „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” została umieszczona w dniu 25.10.2016 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna (w zakładce „aktualności” i „organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „pożytek publiczny” i „obwieszczenia i ogłoszenia”) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej. Ponadto projekt „Programu współpracy…” został przesłany pocztą elektroniczną do działających na terenie gminy Brenna organizacji pozarządowych.
W informacji wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii i uwag do projektu Programu.
W wyznaczonym do konsultacji terminie wpłynęły do Urzędu Gminy dwa pisma wystosowane z Uczniowskiego Klubu Sportowego Brenna-Górki. Pierwsze, dotyczące przeprowadzanych konsultacji, nie zawierało uwag dotyczących bezpośrednio Programu, stanowiło natomiast informację na temat planowanych do zrealizowania w 2017 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (Rozdział VI pkt 2b i 2c Programu). Drugie pismo nawiązujące do przeprowadzonych konsultacji, stanowiło informację o planowanej działalności Klubu w 2017 roku zakresie sportu.
Zgodnie z § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.
W związku z powyższym projekt „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok” zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-11-16
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-11-16 13:46

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna:
- Komisja Ładu i Porządku Publicznego posiedzenie w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 9:00,
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych posiedzenie w dniu 18 listopada 2016 r. o godz. 9:00,
w Urzędzie Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-11-14
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-11-14 16:08

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.2.2016

W załączniku obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2016 r. - dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Skoczowskiej i ulicy Stary Dwór w Górkach Wielkich"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłMaciej Owczarzy - Informatyk2016-11-08
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2016-11-08 14:46
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2016-11-08 14:48

Konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”

Wójt Gminy Brenna informuje o konsultacjach projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok” w okresie od dnia 25 października 2016 r. do dnia 9 listopada 2016 r.
Szczegóły w załącznikach.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-10-25
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-10-25 10:37
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-10-25 10:37

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brenna w dniu 24 października 2016 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-10-21
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-10-21 12:28

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XIV sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 13 października 2016 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.
 

Załączniki:

Porządek obrad Plik pdf 169.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-10-10
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-10-10 13:04
Modyfikacja Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-10-10 13:04

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna:
- Komisja Budżetowo-Gospodarczo-Finansowo-Rolna w dniu 10 października 2016 r. o godz. 16:00,

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 11 października 2016 r. o godz. 9:00,

- Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 11 października 2016 r. o godz. 16:00,

- Komisja Ładu i Porządku Publicznego w dniu 12 października 2016 r. o godz. 9:00,
w Urzędzie Gminy w Brennej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Greń - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Brenna2016-10-06
Publikujący Barbara Greń - Rada Gminy Brenna 2016-10-06 15:17

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomość do sprzedaży

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłHenryka Paszek - Inspektor ds. gospodarki gruntami2016-09-22
Publikujący Maciej Owczarzy - Admin 2016-09-30 10:30
Modyfikacja Maciej Owczarzy - Admin 2016-09-30 10:29
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
PISMO.pdf Plik pdf 281.24 KB
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 21 stycznia 2018r. 11:30:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.