Urząd Gminy Brenna
bip.gov.pl
eBIP :: Centralny Rejestr Plików


Pliki:
Nazwa Powiązania Rozmiar  
1. 164.64 KB
2. 58.88 KB
3. 58.04 KB
4. 65.98 KB
5. 59.38 KB
6. 95.84 KB
7. 61.72 KB
8. 75.50 KB
9. 75.50 KB
10. 93.00 KB
11. 59.17 KB
12. 120.66 KB
13. 018_zmiany fragmentu mpzp_Leśnica.pdf Uchwały - kadencja VI 62.09 KB
14. 020_budżet Gminy Brenna na 2011 r.pdf Uchwały - kadencja VI 2.47 MB
15. 069_zmiany w budżecie na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 369.57 KB
16. 070_zmiany_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 66.86 KB
17. 078_dotacje dla żłobków.pdf Uchwały - kadencja VI 493.58 KB
18. 081_zasady umieszczania reklamy.pdf Uchwały - kadencja VI 491.39 KB
19. 082_zmiany w budżecie na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 932.74 KB
20. 083_zmiany w wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 479.08 KB
21. 094_uchylenie uchw.56_nagrody sportowe.pdf Uchwały - kadencja VI 475.48 KB
22. 096_zmiana planu Górki Wielkie.pdf Uchwały - kadencja VI 478.29 KB
23. 098_zmiana uchw.45_przedszkola.pdf Uchwały - kadencja VI 478.17 KB
24. 099_zmiany w budżecie.pdf Uchwały - kadencja VI 1.09 MB
25. 100_uchylenie Regulaminu PBOŚ 91.83 KB
26. 100_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 479.14 KB
27. 100_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 479.14 KB
28. 101_odpłatność za usługi opiekuńcze 109.35 KB
29. 102_nabycie nieruchomości_lokal mieszkalny 91.89 KB
30. 102_opłata za psa.pdf Uchwały - kadencja VI 478.15 KB
31. 102_opłata za psa.pdf Uchwały - kadencja VI 478.15 KB
32. 103_opłata miejscowa.pdf Uchwały - kadencja VI 478.06 KB
33. 103_opłata miejscowa.pdf Uchwały - kadencja VI 478.06 KB
34. 103_uchwała budżetowa.doc Uchwały - kadencja V 49.00 KB
35. 103_załączniki nr 14 do uchwały budżetowej 2007.xls Uchwały - kadencja V 112.00 KB
36. 103_załącznik nr 10 dotacje przedmiotowe.doc Uchwały - kadencja V 27.00 KB
37. 103_załącznik nr 11 dotacje podmiotowe.doc Uchwały - kadencja V 27.50 KB
38. 103_załącznik nr 12 dotacje celowe.doc Uchwały - kadencja V 28.50 KB
39. 103_załącznik nr 13 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.doc Uchwały - kadencja V 29.00 KB
40. 103_załącznik nr 15 Giminny program profilaktyki alkohol, narkomania.doc Uchwały - kadencja V 27.50 KB
41. 103_załącznik nr 1 dochody budżetu gminy.doc Uchwały - kadencja V 111.50 KB
42. 103_załącznik nr 2 wydatki budżetu gminy na 2008 rok.doc Uchwały - kadencja V 154.50 KB
43. 103_załącznik nr 3a Zadania inwestycyjne 2008.doc Uchwały - kadencja V 96.00 KB
44. 103_załącznik nr 3 wieloletni program inwestycyjny.doc Uchwały - kadencja V 83.00 KB
45. 103_załącznik nr 4 zestawienia dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu.doc Uchwały - kadencja V 32.50 KB
46. 103_załącznik nr 5 przychody i rozchody budżetu.doc Uchwały - kadencja V 39.00 KB
47. 103_załącznik nr 6 zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.doc Uchwały - kadencja V 42.50 KB
48. 103_załącznik nr 7 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.doc Uchwały - kadencja V 35.00 KB
49. 103_załącznik nr 8 dochody i wydatki na podstawie porozumień.doc Uchwały - kadencja V 36.00 KB
50. 103_załącznik nr 9 plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.doc Uchwały - kadencja V 32.50 KB
51. 103_zmiana składu lokalu nr 8_Hercówka 95.95 KB
52. 104_pomoc rzeczowa dla powiatu_chodnik 92.64 KB
53. 104_stawki_podatek od nieruchomości.pdf Uchwały - kadencja VI 479.69 KB
54. 104_stawki_podatek od nieruchomości.pdf Uchwały - kadencja VI 479.69 KB
55. 105_zmiany w budżecie gminy 579.98 KB
56. 105_zwolnienia_podatek od nieruchomości.pdf Uchwały - kadencja VI 477.88 KB
57. 105_zwolnienia_podatek od nieruchomości.pdf Uchwały - kadencja VI 477.88 KB
58. 106_stawki_opłata targowa.pdf Uchwały - kadencja VI 479.11 KB
59. 106_stawki_opłata targowa.pdf Uchwały - kadencja VI 479.11 KB
60. 106_zmiany wpf 661.32 KB
61. 107_plan pracy K.Rewizyjnej na 2016 170.87 KB
62. 107_swietlice środowiskowe.doc Uchwały - kadencja V 27.00 KB
63. 107_wzory deklaracji podatkowych.pdf Uchwały - kadencja VI 480.22 KB
64. 107_wzory deklaracji podatkowych.pdf Uchwały - kadencja VI 480.22 KB
65. 107_zał.1.pdf Uchwały - kadencja VI 62.94 KB
66. 107_zał.1.pdf Uchwały - kadencja VI 62.94 KB
67. 107_zał.2.pdf Uchwały - kadencja VI 65.69 KB
68. 107_zał.2.pdf Uchwały - kadencja VI 65.69 KB
69. 107_zał.3.pdf Uchwały - kadencja VI 66.87 KB
70. 107_zał.3.pdf Uchwały - kadencja VI 66.87 KB
71. 107_zał.4.pdf Uchwały - kadencja VI 56.60 KB
72. 107_zał.4.pdf Uchwały - kadencja VI 56.60 KB
73. 108_dotacje dla przedszkola niepublicznego.pdf Uchwały - kadencja VI 491.92 KB
74. 108_dotacje dla przedszkola niepublicznego.pdf Uchwały - kadencja VI 491.92 KB
75. 108_przyjęcie darowizny_ul. Ogrodowa 91.72 KB
76. 108_zał.1.pdf Uchwały - kadencja VI 24.28 KB
77. 108_zał.1.pdf Uchwały - kadencja VI 24.28 KB
78. 108_zał.2.pdf Uchwały - kadencja VI 43.09 KB
79. 108_zał.2.pdf Uchwały - kadencja VI 43.09 KB
80. 108_zał.3.pdf Uchwały - kadencja VI 33.23 KB
81. 108_zał.3.pdf Uchwały - kadencja VI 33.23 KB
82. 109_przedszkola zmiana.doc Uchwały - kadencja V 36.00 KB
83. 109_sprzedaż w trybie przetargowym 94.94 KB
84. 10_zmiany w budżecie na 2014 574.67 KB
85. 110_powołanie Komisji Statutowej 96.78 KB
86. 110_uchylenie uchwały o posiłkach.doc Uchwały - kadencja V 27.50 KB
87. 111_zmiana Program współpracy z org.pozarządowymi na 2016 rok 102.32 KB
88. 112_aktualizacja PONE.pdf Uchwały - kadencja VI 475.23 KB
89. 112_aktualizacja PONE.pdf Uchwały - kadencja VI 475.23 KB
90. 112_nabycie nieruchomości_A. Bojda 89.58 KB
91. 113_przyjęcie darowizny_ul. Żurówka 89.94 KB
92. 113_zmiany w budżecie.doc Uchwały - kadencja V 81.00 KB
93. 114_przyjęcie darowizny_ul. Żurówka 89.42 KB
94. 115_przyjęcie darowizny_ul. Żurówka 91.93 KB
95. 115_zmiany w budżecie.pdf Uchwały - kadencja VI 972.62 KB
96. 115_zmiany w budżecie.pdf Uchwały - kadencja VI 972.62 KB
97. 116_przedłużenie umowy najmu_apteka_Ośrodek Zdrowia Górki 92.51 KB
98. 116_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 479.11 KB
99. 116_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 479.11 KB
100. 117_nadanie nazwy ulicy Zielone Wzgórze 1.17 MB
101. 117_zmiana 49_budowa wodociagu Gorki.pdf 478.07 KB
102. 118_nadanie nazwy ulicy Buczyna 1.24 MB
103. 118_podatek od srodkow transportowych na 2012.pdf 484.50 KB
104. 118_podatek od środków transportowych na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 484.50 KB
105. 118_podatek od środków transportowych na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 484.50 KB
106. 119_nadanie nazwy ulicy Wrzosowa 1.23 MB
107. 119_stawki za smieci i scieki.pdf 478.52 KB
108. 119_stawki za śmieci i ścieki.pdf Uchwały - kadencja VI 478.52 KB
109. 119_stawki za śmieci i ścieki.pdf Uchwały - kadencja VI 478.52 KB
110. 11_zmiany wpf 994.95 KB
111. 11_zmiany w uchwale budżetowej na 2010.pdf Uchwały - kadencja VI 1,018.85 KB
112. 11_zmiany w uchwale budżetowej na 2010.pdf Uchwały - kadencja VI 1,018.85 KB
113. 120_absolutorium dla Wójta.doc Uchwały - kadencja V 26.00 KB
114. 120_doplata do ceny wody i sciekow.pdf 477.63 KB
115. 120_dopłata do ceny wody i ścieków.pdf Uchwały - kadencja VI 477.63 KB
116. 120_dopłata do ceny wody i ścieków.pdf Uchwały - kadencja VI 477.63 KB
117. 120_Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 4.24 MB
118. 121_dotacje dla Zakladu Budzetowego na 2012.pdf 475.46 KB
119. 121_dotacje dla Zakładu Budżetowego na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 475.46 KB
120. 121_dotacje dla Zakładu Budżetowego na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 475.46 KB
121. 121_STATUT GOPS 187.72 KB
122. 122_taryfa woda, scieki na 2012.pdf 477.33 KB
123. 122_taryfa woda, ścieki na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 477.33 KB
124. 122_taryfa woda, ścieki na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 477.33 KB
125. 122_zmiany w budżecie gminy 403.76 KB
126. 123_stypendia, nagrody sportowe.pdf Uchwały - kadencja VI 484.26 KB
127. 123_stypendia, nagrody sportowe.pdf Uchwały - kadencja VI 484.26 KB
128. 123_stypendia, nagrody sportowe.pdf 484.26 KB
129. 123_zmiany wpf 658.43 KB
130. 124_finansowanie sportu.pdf Uchwały - kadencja VI 489.68 KB
131. 124_finansowanie sportu.pdf Uchwały - kadencja VI 489.68 KB
132. 124_finansowanie sportu.pdf 489.68 KB
133. 124_sporządz.miejsc.planu zagospod.przestrz..doc Uchwały - kadencja V 27.00 KB
134. 124_załącznik_ do uchw..PDF Uchwały - kadencja V 198.57 KB
135. 124_zatwierdzenie sprawozdań za 2015 89.41 KB
136. 125_absolutorium za 2015 90.20 KB
137. 125_pelnomocnictwo_Nasze dzieci.pdf 479.97 KB
138. 125_załącznik_1 do uchw..pdf Uchwały - kadencja V 467.98 KB
139. 125_załącznik_2 do uchw..PDF Uchwały - kadencja V 157.32 KB
140. 125_zmiana miejsc.planu zagosp.przestrz..doc Uchwały - kadencja V 30.00 KB
141. 126_nadanie nazwy_ulica Kalinowa 1.13 MB
142. 126_program wspolpracy na 2012.pdf 496.22 KB
143. 126_program współpracy na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 496.22 KB
144. 126_program współpracy na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 496.22 KB
145. 126_załącznik_1 do uchw..doc Uchwały - kadencja V 94.50 KB
146. 126_załącznik_2 do uchw..doc Uchwały - kadencja V 111.00 KB
147. 126_załącznik_3 do uchw..doc Uchwały - kadencja V 33.50 KB
148. 126_załącznik_4 do uchw..doc Uchwały - kadencja V 29.00 KB
149. 126_zmiany w uchwale budżetowej.doc Uchwały - kadencja V 111.50 KB
150. 127_Gminny Progr.Profil.i Rozw.Problemow Alkoholowych.pdf 475.53 KB
151. 127_nadanie nazwy_ulica Miarki 1.39 MB
152. 128_gminny progr.przeciwdzial.narkomanii.pdf 475.27 KB
153. 128_sposób i zakres odbioru odpadów komunalnych 102.48 KB
154. 129_Regulamin utrzymania czystości 296.05 KB
155. 129_statut GOPS.pdf 494.44 KB
156. 12_diety radnych, Przwewodniczący, Wiceprzewodniczący i podróże służbowe 94.83 KB
157. 12_taryfa za wodę i ścieki.pdf Uchwały - kadencja VI 58.74 KB
158. 12_taryfa za wodę i ścieki.pdf Uchwały - kadencja VI 58.74 KB
159. 130_Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020 8.98 MB
160. 130_Statut ZBGK.pdf 475.46 KB
161. 130_ Strategia Rozwoju.doc Uchwały - kadencja V 64.50 KB
162. 130_zał.Nr 1 do uchw.Strategia Rozwoju.doc Uchwały - kadencja V 960.50 KB
163. 131_inkasent oplaty miejscowej.pdf 475.07 KB
164. 131_inkasent opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 475.07 KB
165. 131_inkasent opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 475.07 KB
166. 131_połączenie szkół_Zespół Szkół w Brennej 301.06 KB
167. 132_zaciagniecie kredytu.pdf 475.32 KB
168. 132_zmiana Statutu Gminy Brenna 93.29 KB
169. 133_2014 119.14 KB
170. 133_punkty gastronom..doc Uchwały - kadencja V 52.50 KB
171. 133_zmiana Statutu GOPS 189.42 KB
172. 133_zmiany w budzecie na 2011.pdf 896.29 KB
173. 133_zmiany w budżecie na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 896.29 KB
174. 133_zmiany w budżecie na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 896.29 KB
175. 134_2014 257.62 KB
176. 134_zmiany w budżecie 319.56 KB
177. 134_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 479.09 KB
178. 134_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 479.09 KB
179. 134_zmiany wpf.pdf 479.09 KB
180. 135_2014 342.51 KB
181. 135_aplikowanie o srodki_infrastruktura turystyczna.pdf 478.20 KB
182. 135_zmiany wpf 656.99 KB
183. 136_2014 270.22 KB
184. 136_plan pracy Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2016 171.53 KB
185. 136_uslugi telekomunikacyjne.pdf 479.45 KB
186. 136_usługi telekomunikacyjne.pdf Uchwały - kadencja VI 479.45 KB
187. 136_usługi telekomunikacyjne.pdf Uchwały - kadencja VI 479.45 KB
188. 137_2014 78.72 KB
189. 137_rozpatrzenie skargi 174.08 KB
190. 137_zmiany_budzetu.pdf 496.03 KB
191. 137_zmiany_budżetu.pdf Uchwały - kadencja VI 496.03 KB
192. 137_zmiany_budżetu.pdf Uchwały - kadencja VI 496.03 KB
193. 138_2014 72.62 KB
194. 138_realizacja z Powiatem Cieszyńskim zadania inwestycyjnego 93.54 KB
195. 138_ zał.1 63.69 KB
196. 138_ zał.2 39.88 KB
197. 138_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 643.94 KB
198. 138_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 643.94 KB
199. 138_zmiany wpf.pdf 643.94 KB
200. 139_2014 87.50 KB
201. 139_dotacja Powiat_remont Leśnica 95.65 KB
202. 139_zaciagniecie kredytu.pdf 487.18 KB
203. 13_Wieloletnia prognoza finansowa 896.01 KB
204. 140_sprzedaż w trybie bezprzetargowym_ul. Elektryków 93.78 KB
205. 140_wpf na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 684.12 KB
206. 140_wpf na 2012.pdf 684.12 KB
207. 140_wpf na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 684.12 KB
208. 140_zał.1 60.96 KB
209. 140_zał.1_Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf Uchwały - kadencja VI 60.96 KB
210. 140_zał.1_Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf Uchwały - kadencja VI 60.96 KB
211. 140_zał.2 35.58 KB
212. 140_zał.2_Objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości.pdf Uchwały - kadencja VI 35.37 KB
213. 140_zał.2_Objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości.pdf Uchwały - kadencja VI 35.37 KB
214. 140_zał.3 44.76 KB
215. 140_zał.3_Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015.pdf Uchwały - kadencja VI 44.58 KB
216. 140_zał.3_Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015.pdf Uchwały - kadencja VI 44.58 KB
217. 141_budzet na 2012 r.pdf 943.69 KB
218. 141_budżet na 2012 r.pdf Uchwały - kadencja VI 943.69 KB
219. 141_budżet na 2012 r.pdf Uchwały - kadencja VI 943.69 KB
220. 141_nabycie nieruchomości_przepompownia Górki 90.75 KB
221. 141_uchw.budżetowa_zmiany.doc Uchwały - kadencja V 52.50 KB
222. 141_zał.2_Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna.pdf Uchwały - kadencja VI 39.58 KB
223. 141_zał.2_Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna.pdf Uchwały - kadencja VI 39.58 KB
224. 141_załącznik_1 do uchw..doc Uchwały - kadencja V 91.00 KB
225. 141_załącznik_2 do uchw..doc Uchwały - kadencja V 122.50 KB
226. 141_załącznik_3 do uchw..doc Uchwały - kadencja V 33.00 KB
227. 142_inkasenci oplaty miejscowej.pdf 489.31 KB
228. 142_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 489.31 KB
229. 142_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 489.31 KB
230. 142_nabycie nieruchomości_ul. Malinka 89.99 KB
231. 143_liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 176.61 KB
232. 143_porozumienie Bielsko.pdf 488.55 KB
233. 144_zmiana_inkasenci opłaty miejscowej 94.91 KB
234. 144_zmiana uchwaly132_kredyt.pdf 487.75 KB
235. 145_poparcie działań_Śląski Instytut Onkologii 170.44 KB
236. 145_zmiana uchwaly325_pozyczka PROW.pdf 488.04 KB
237. 145_zmiany uchw._opłata parkingowa.doc Uchwały - kadencja V 26.00 KB
238. 146_zał.1 48.26 KB
239. 146_zał.2 12.39 KB
240. 146_zał.3 17.71 KB
241. 146_zmiana 104_pomoc rzeczowa dla Powiatu_chodnik Jatny-Markówka 93.50 KB
242. 146_zmiana budzetu_2011.pdf 760.75 KB
243. 146_zmiana budżetu_2011.pdf Uchwały - kadencja VI 760.75 KB
244. 146_zmiana budżetu_2011.pdf Uchwały - kadencja VI 760.75 KB
245. 147_zał.1 63.23 KB
246. 147_zał.2 37.88 KB
247. 147_zmiany w budżecie 502.29 KB
248. 147_zmiany wpf 820.85 KB
249. 147_zmiany_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 820.85 KB
250. 147_zmiany_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 820.85 KB
251. 148_zmiany wpf 663.86 KB
252. 149_nadanie nazwy_ulica Liszki 1.20 MB
253. 14_budżet na 2015 1.80 MB
254. 150_deklaracja wkładu własnego_Powiat ul. Z. Kossak 97.13 KB
255. 150_uchw.budżet. 2008_zmiany.doc Uchwały - kadencja V 156.50 KB
256. 150_zał. Nr 1 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 91.00 KB
257. 150_zał. Nr 2 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 127.00 KB
258. 150_zał. Nr 3 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 33.50 KB
259. 150_zał. Nr 4 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 28.00 KB
260. 150_zał. Nr 5 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 34.00 KB
261. 151_nabycie nieruchomości_Pangalos 89.66 KB
262. 152_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 58.88 KB
263. 152_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 58.88 KB
264. 152_wystąpienie do wojewody o przekazanie nieruchomości 93.17 KB
265. 153_dodatkowe usługi_odbiór odpadów komunalnych 96.53 KB
266. 153_zał.nr 1 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 91.50 KB
267. 153_zał.nr 2 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 132.00 KB
268. 153_zał.nr 3 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 33.50 KB
269. 153_zał.nr 4 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 38.50 KB
270. 153_zał.nr 5 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 35.50 KB
271. 153_zał.nr 6 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 38.00 KB
272. 153__zmiany budżetu 2008.doc Uchwały - kadencja V 158.50 KB
273. 153_zmiany budżetu na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 164.64 KB
274. 153_zmiany budżetu na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 164.64 KB
275. 154_podatek od nieruchomości na 2017 96.58 KB
276. 154_zał.1 327.55 KB
277. 154_zał.2 47.00 KB
278. 154_zał.3 118.00 KB
279. 154_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 95.84 KB
280. 154_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 95.84 KB
281. 155_zmiany w budżecie 429.51 KB
282. 156_dotacja OSP Górki 60.63 KB
283. 156_zmiana nazwy ul.Agrestowej.doc Uchwały - kadencja V 37.50 KB
284. 156_zmiany wpf 663.37 KB
285. 157_program opieki nad zwierzętami 161.81 KB
286. 157_Srebrna Cieszynianka 2016 89.57 KB
287. 157_zał.1 112.36 KB
288. 158_inkasenci opłaty miejscowej 63.74 KB
289. 158_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 63.74 KB
290. 158_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 63.74 KB
291. 158_statut Gminy Brenna.doc Uchwały - kadencja V 115.00 KB
292. 158_terminy opłaty za gospodarowanie odpadami 92.70 KB
293. 158_zał.nr 1 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 408.00 KB
294. 158_zał.nr 2 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 24.00 KB
295. 158_zał.nr 3 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 95.00 KB
296. 158_zał.nr 4 do uchwały.doc Uchwały - kadencja V 133.50 KB
297. 159_darowizna nieruchomości na drogę 57.70 KB
298. 159_dotacje przedmiotowe dla ZBGK na 2017 95.70 KB
299. 159_uchylenie_Komisja Statutowa.PDF 68.21 KB
300. 15_pożyczka_przydomowe oczyszczalnie ścieków 93.37 KB
301. 15_zmiany w budżecie.doc Uchwały - kadencja V 130.50 KB
302. 160_taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprow.ścieków na 2017.Kopia 320.47 KB
303. 160_uchylenie_Komisja Doraźna.PDF 61.53 KB
304. 160_zmiany_w_budżecie 140.85 KB
305. 160_zmiany_w_budżecie.pdf Uchwały - kadencja VI 140.85 KB
306. 160_zmiany_w_budżecie.pdf Uchwały - kadencja VI 140.85 KB
307. 161_opłata za ścieki w stacji zlewnej 93.26 KB
308. 161_zał.1 58.31 KB
309. 161_załącznik Nr 1.PDF 276.67 KB
310. 161_załącznik Nr 1.PDF Uchwały - kadencja V 276.67 KB
311. 161_załącznik Nr 2.PDF 465.65 KB
312. 161_załącznik Nr 2.PDF Uchwały - kadencja V 465.65 KB
313. 161_załącznik Nr 3.PDF 69.83 KB
314. 161_załącznik Nr 3.PDF Uchwały - kadencja V 69.83 KB
315. 161_załącznik Nr 4.PDF 88.51 KB
316. 161_załącznik Nr 4.PDF Uchwały - kadencja V 88.51 KB
317. 161_załącznik Nr 5.PDF 53.69 KB
318. 161_załącznik Nr 5.PDF Uchwały - kadencja V 53.69 KB
319. 161_zmiany w uchw.budżet..PDF 505.15 KB
320. 161_zmiany w uchw.budżet..PDF Uchwały - kadencja V 505.15 KB
321. 161_zmiay_wpf 141.71 KB
322. 161_zmiay_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 141.71 KB
323. 161_zmiay_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 141.71 KB
324. 162_dot.zwolnienia z opłaty_wpis do ew..doc 32.50 KB
325. 162_dot.zwolnienia z opłaty_wpis do ew..doc Uchwały - kadencja V 32.50 KB
326. 162_GPPiRPA na 2017 272.26 KB
327. 162_zatwierdzenie sprawozdań za 2011 57.59 KB
328. 163_absolutorium za 2011 59.80 KB
329. 163_dot.podat.od psów.doc Uchwały - kadencja V 28.50 KB
330. 163_dot.podat.od psów.doc 28.50 KB
331. 163_GPPN na 2017 210.47 KB
332. 164_karta płatnicza 61.45 KB
333. 164_karta płatnicza.pdf Uchwały - kadencja VI 61.45 KB
334. 164_karta płatnicza.pdf Uchwały - kadencja VI 61.45 KB
335. 164_miejscowości_opłata m..PDF 94.60 KB
336. 164_miejscowości_opłata m..PDF Uchwały - kadencja V 94.60 KB
337. 164_Program współpracy z org.pozarządowymi na 2017 220.71 KB
338. 165_dot.opłata miejscowa.doc Uchwały - kadencja V 29.50 KB
339. 165_dot.opłata miejscowa.doc 29.50 KB
340. 165_tablica na Błatniej 65.37 KB
341. 165_zmiana_Regulamin wynagradzania nauczycieli 95.60 KB
342. 166_dot.podat.od nieruchom..doc 40.00 KB
343. 166_Wojewoda przekazanie nieruchomości 62.03 KB
344. 166_zmiany w budżecie 602.57 KB
345. 167_opłata_odpady komunal..PDF 131.12 KB
346. 167_program opieki_zwierzęta bezdomne 2012 170.94 KB
347. 167_program opieki_zwierzęta bezdomne 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 170.94 KB
348. 167_program opieki_zwierzęta bezdomne 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 170.94 KB
349. 167_zmiany w wpf 668.92 KB
350. 168_dot.podat.od środk.transport..doc 77.00 KB
351. 168_inkasenci opłaty miejscowej 58.47 KB
352. 168_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 58.47 KB
353. 168_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 58.47 KB
354. 168_Statut Gminy Brenna 908.78 KB
355. 169_mpzp_Sportowa, Malinowa 2.10 MB
356. 169_mpzp_Sportowa, Malinowa.pdf Uchwały - kadencja VI 2.10 MB
357. 169_mpzp_Sportowa, Malinowa.pdf Uchwały - kadencja VI 2.10 MB
358. 169_Wieloletnia Prognoza Finansowa 664.53 KB
359. 169_wzory formularzy podatk..PDF 105.75 KB
360. 169_zał.Nr 1 145.00 KB
361. 169_zał.Nr 1.doc 142.50 KB
362. 169_zał.Nr 2 120.50 KB
363. 169_zał.Nr 2.doc 118.00 KB
364. 169_zał.Nr 3 202.00 KB
365. 169_zał.Nr 3.doc 199.00 KB
366. 169_zał.Nr 4 88.00 KB
367. 169_zał.Nr 4.doc 85.50 KB
368. 16_Aktualizacja Planu Gospod.Odpadami.pdf Uchwały - kadencja VI 60.22 KB
369. 16_Aktualizacja Planu Gospod.Odpadami.pdf Uchwały - kadencja VI 60.22 KB
370. 16_dotacja dla OPPA Bielsko Biała 90.63 KB
371. 170_Budżet Gminy Brenna na 2017 rok 1.78 MB
372. 170_mpzp_Harcerska, Osiedlowa 3.52 MB
373. 170_mpzp_Harcerska, Osiedlowa.pdf Uchwały - kadencja VI 3.52 MB
374. 170_mpzp_Harcerska, Osiedlowa.pdf Uchwały - kadencja VI 3.52 MB
375. 170_punkty katechetyczne.PDF 90.31 KB
376. 171_mpzp_Górecka 625.68 KB
377. 171_mpzp_Górecka.pdf Uchwały - kadencja VI 625.68 KB
378. 171_mpzp_Górecka.pdf Uchwały - kadencja VI 625.68 KB
379. 171_odpłatność_przedszkola.PDF 88.93 KB
380. 171_odpłatność_przedszkola.PDF Uchwały - kadencja V 88.93 KB
381. 171_przyjęcie rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego 86.74 KB
382. 172_Akademia Pedagoga 119.95 KB
383. 172_regul.wynagradz.nauczyc.PDF 90.21 KB
384. 172_regul.wynagradz.nauczyc..PDF Uchwały - kadencja V 90.21 KB
385. 172_wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości 92.15 KB
386. 173_patrole policji 61.98 KB
387. 173_wynagrodz.zasadn.prac..PDF 101.06 KB
388. 173_wynagrodz.zasadn.prac..PDF Uchwały - kadencja V 101.06 KB
389. 173_zmiana uchwały_chodnik Jatny-Markówka 94.38 KB
390. 174_dotacja dla gminy Bielsko-Biała 64.30 KB
391. 174_program usuwania azbestu.PDF Uchwały - kadencja V 78.49 KB
392. 174_program usuwania azbestu.PDF 78.49 KB
393. 174_udzielanie dotacji_niepubliczne przedszkola 375.74 KB
394. 175_okręgi wyborcze 953.02 KB
395. 175_okręgi wyborcze.pdf Uchwały - kadencja VI 953.02 KB
396. 175_okręgi wyborcze.pdf Uchwały - kadencja VI 953.02 KB
397. 175_wysokość ekwiwalentu OSP.PDF 86.00 KB
398. 175_wysokość ekwiwalentu OSP.PDF Uchwały - kadencja V 86.00 KB
399. 175_zmiana uchwały_Statut GOPS 94.38 KB
400. 176_Statut Zakładu Budżetowego 192.67 KB
401. 176_uchylenie uchw.XXIII_204_96.PDF 62.93 KB
402. 176_zmiany budżetu na 2012 860.37 KB
403. 176_zmiany budżetu na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 860.37 KB
404. 176_zmiany budżetu na 2012.pdf Uchwały - kadencja VI 860.37 KB
405. 177_rozpatrzenie skargi.PDF 145.86 KB
406. 177_wymagania w zakresie opróżniania zbiorników 101.92 KB
407. 177_zmiana wpf 246.31 KB
408. 177_zmiana wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 246.31 KB
409. 177_zmiana wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 246.31 KB
410. 178_pożyczka wyposażenie amfiteatr 65.44 KB
411. 178_rozpatrzenie skargi.PDF 151.38 KB
412. 178_utworzenie stałych Komisji Rady Gminy 100.63 KB
413. 179_pełnomocnictwo_projekt_w rytmie walca 120.72 KB
414. 179_sprzedaż lokalu.PDF 93.05 KB
415. 179_wybór Przewodniczących Komisji Rady Gminy 92.94 KB
416. 17_dotacja dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia_przemoc w rodzinie 92.28 KB
417. 180_diety radnych_ryczałt 96.04 KB
418. 180_pełnomocnictwo_projekt_przygoda z teatrem 119.40 KB
419. 180_przyjęcie darowizny.PDF 89.67 KB
420. 181_odpłatność za usł.opiekuńcze.PDF Uchwały - kadencja V 275.22 KB
421. 181_odpłatność za usł.opiekuńcze.PDF 275.22 KB
422. 181_pełnomocnictwo_projekt_odkrywam 119.61 KB
423. 181_zmiana uchwały_wynagrodzenie Wójta 93.14 KB
424. 182_dotacje dla zakł.budżet..PDF Uchwały - kadencja V 84.38 KB
425. 182_dotacje dla zakł.budżet..PDF 84.38 KB
426. 182_opłata_przedszkola publiczne 92.65 KB
427. 182_pełnomocnictwo_projekt_chcę mówić po angielsku 121.51 KB
428. 183_Program Współpracy z OP.PDF 873.67 KB
429. 183_zmiana budżetu na 2016 92.97 KB
430. 183_zniesienie pomnika przyrody 64.06 KB
431. 184_dotacja_ośrodek wsparcia Cieszyn 94.75 KB
432. 184_nabycie nieruchomości_K.Heller 61.43 KB
433. 184_zał.1.PDF 357.76 KB
434. 184_zał.1.PDF Uchwały - kadencja V 357.76 KB
435. 184_zał.2.PDF 544.62 KB
436. 184_zał.2.PDF Uchwały - kadencja V 544.62 KB
437. 184_zał.3.PDF 99.67 KB
438. 184_zał.3.PDF Uchwały - kadencja V 99.67 KB
439. 184_zał.4.PDF 104.19 KB
440. 184_zał.4.PDF Uchwały - kadencja V 104.19 KB
441. 184_zał.5.PDF 85.99 KB
442. 184_zał.5.PDF Uchwały - kadencja V 85.99 KB
443. 184_zmiany w uchwale budżet..PDF 451.33 KB
444. 184_zmiany w uchwale budżet..PDF Uchwały - kadencja V 451.33 KB
445. 185_dotacja_OPPA Bielsko Biała 92.50 KB
446. 185_obwody wyborcze 479.84 KB
447. 186 38.50 KB
448. 186_dotacja_Bielsko Biała_izba wytrzeźwień 64.07 KB
449. 186_stawki opłat za usunięcie drzew 91.01 KB
450. 187 27.50 KB
451. 187_POM_Górki Wielkie.doc Uchwały - kadencja V 27.50 KB
452. 187_Program opieki nad zwierzętami na 2017 535.62 KB
453. 187_zał.1 681.50 KB
454. 187_zał._Plan Odnowy Miejscowości Górki W..doc Uchwały - kadencja V 681.50 KB
455. 187_zmiany_budżetu 840.38 KB
456. 187_zmiany_budżetu.pdf Uchwały - kadencja VI 840.38 KB
457. 187_zmiany_budżetu.pdf Uchwały - kadencja VI 840.38 KB
458. 188 28.50 KB
459. 188_POM_Górki Małe.doc Uchwały - kadencja V 28.50 KB
460. 188_wymagania w zakresie opróżniania zbiorników 100.95 KB
461. 188_zał 637.50 KB
462. 188_zał._Plan Odnowy Miejscowości Górki M..doc Uchwały - kadencja V 637.50 KB
463. 188_zmiany_wpf 211.90 KB
464. 188_zmiany_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 211.90 KB
465. 188_zmiany_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 211.90 KB
466. 189 28.00 KB
467. 189_POM_Brenna.doc Uchwały - kadencja V 28.00 KB
468. 189_regulamin dotacji do wymiany pieca 752.95 KB
469. 189_zał 692.50 KB
470. 189_zał._Plan Odnowy Miejscowości Brenna.doc Uchwały - kadencja V 692.50 KB
471. 189_zmiana uchwały_pożyczka_termomodernizacja Ośr.Zdr 69.83 KB
472. 18_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2015 522.73 KB
473. 18_zmiany fragmentu mpzp_Leśnica.pdf Uchwały - kadencja VI 62.09 KB
474. 190 27.00 KB
475. 190_inkasenci opłaty miejscowej 60.66 KB
476. 190_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 60.66 KB
477. 190_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 60.66 KB
478. 190_zmiana 101_odpłatność za usługi opiekuńcze 95.02 KB
479. 191 32.50 KB
480. 191_nabycienieruchomości_Raszka 89.14 KB
481. 191_zał 29.50 KB
482. 191_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej 62.07 KB
483. 191_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 62.07 KB
484. 191_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 62.07 KB
485. 192 27.50 KB
486. 192_przyjęcie darowizny ul. Żurówka 93.60 KB
487. 192_zmiana 142_inkasenci opłaty miejscowej 63.38 KB
488. 192_zmiana 142_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 63.38 KB
489. 192_zmiana 142_inkasenci opłaty miejscowej.pdf Uchwały - kadencja VI 63.38 KB
490. 193 77.00 KB
491. 193_dotacja_OSP Górki 66.67 KB
492. 193_przyjęcie darowizny ul. Zurówka 96.99 KB
493. 193_zał.1 135.00 KB
494. 193_zał.1_inwestycje.doc Uchwały - kadencja V 135.00 KB
495. 193_zał. 2 36.50 KB
496. 193_zał.2_finansowanie deficytu.doc Uchwały - kadencja V 36.50 KB
497. 193_zmiany budżetu 2008.doc Uchwały - kadencja V 77.00 KB
498. 194 27.00 KB
499. 194_wola nabycia nieruchomości 60.53 KB
500. 194_wystąpienie do wojewody_ul. Kobyla 93.28 KB
501. 195 26.50 KB
502. 195_nabycie nieruchomości 60.61 KB
503. 195_zgoda na zbycie nieruchomości_cmentarz 94.26 KB
504. 196 27.50 KB
505. 196_1 143.50 KB
506. 196_wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości_cmentarz 92.24 KB
507. 196_zmiana uchwały 155_termomodernizacja GOPS 68.62 KB
508. 197 27.00 KB
509. 197_projekt dostosowania sieci szkół 376.29 KB
510. 197_stawki_podatek od nieruchomości na 2013 155.25 KB
511. 197_stawki_podatek od nieruchomości na 2013.pdf Uchwały - kadencja VI 155.25 KB
512. 197_stawki_podatek od nieruchomości na 2013.pdf Uchwały - kadencja VI 155.25 KB
513. 197_zał. 1 60.50 KB
514. 198 29.00 KB
515. 198_ekwiwalent OSP.doc Uchwały - kadencja V 29.00 KB
516. 198_opłata od psa na 2013 63.26 KB
517. 198_opłata od psa na 2013.pdf Uchwały - kadencja VI 63.26 KB
518. 198_opłata od psa na 2013.pdf Uchwały - kadencja VI 63.26 KB
519. 198_plan sieci przedszkoli publicznych 94.54 KB
520. 199 62.50 KB
521. 199_1 116.50 KB
522. 199_10 28.50 KB
523. 199_11 28.50 KB
524. 199_12 32.00 KB
525. 199_13 43.50 KB
526. 199_14 37.50 KB
527. 199_15 32.00 KB
528. 199_16 32.00 KB
529. 199_17 28.50 KB
530. 199_2 181.00 KB
531. 199_3 33.50 KB
532. 199_4 39.50 KB
533. 199_5 126.50 KB
534. 199_6 99.00 KB
535. 199_7 47.00 KB
536. 199_8 33.50 KB
537. 199_9 30.00 KB
538. 199_kryteria rekrutacyjne do I klasy poza obwodem 96.03 KB
539. 199_opłata miejscowa na 2013 63.45 KB
540. 199_opłata miejscowa na 2013.pdf Uchwały - kadencja VI 63.45 KB
541. 199_opłata miejscowa na 2013.pdf Uchwały - kadencja VI 63.45 KB
542. 199_uchwała budżetowa.doc Uchwały - kadencja V 62.50 KB
543. 199_zał_10_dotacje przedmiotowe.doc Uchwały - kadencja V 28.50 KB
544. 199_zał_11_dotacje podmiotowe.doc Uchwały - kadencja V 28.50 KB
545. 199_zał_12_dotacje celowe.doc Uchwały - kadencja V 32.00 KB
546. 199_zał_13_zadania z zlecone.doc Uchwały - kadencja V 43.50 KB
547. 199_zał_14_dotacje na zadania własne.doc Uchwały - kadencja V 37.50 KB
548. 199_zał_15_dochody i wydatki na podstawie porozumień.doc Uchwały - kadencja V 32.00 KB
549. 199_zał_16_ porozumienia organ administracji rządowej.doc Uchwały - kadencja V 32.00 KB
550. 199_zał_17_giminny program profilaktyki alkohol, narkomania.doc Uchwały - kadencja V 28.50 KB
551. 199_zał_1.doc Uchwały - kadencja V 116.50 KB
552. 199_zał_2.doc Uchwały - kadencja V 181.00 KB
553. 199_zał_3.doc Uchwały - kadencja V 33.50 KB
554. 199_zał_4.doc Uchwały - kadencja V 39.50 KB
555. 199_zał_5.doc Uchwały - kadencja V 126.50 KB
556. 199_zał_6.doc Uchwały - kadencja V 99.00 KB
557. 199_zał_7_środki unijne.doc Uchwały - kadencja V 47.00 KB
558. 199_zał_8_plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.doc Uchwały - kadencja V 33.50 KB
559. 199_zał_9.doc Uchwały - kadencja V 30.00 KB
560. 19_Kryteria rekrutacji do przedszkoli publicznych 725.43 KB
561. 19_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 1.34 MB
562. 19_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 1.34 MB
563. 1 formularz zgłoszenia do komisji_pp2017_eko 34.50 KB
564. 1 Projekt.nabycie od Pana Krzysztof Zając 96.66 KB
565. 1 Projekt.nabycie od Pana Krzysztof Zając 96.66 KB
566. 1 Protokół z 16.12.2014 209.98 KB
567. 1 Protokół z 17.12.2014 141.43 KB
568. 1_Regulamin wyboru Przewodniczącego 180.36 KB
569. 2008-05 Protokół kontroli sanitarnej 2.30 MB
570. 2008-06 Protokół kontroli archiwum zakładowego 1.90 MB
571. 2008-06 Protokół kontroli sanitarnej 1.77 MB
572. 2008-08 ZUS - Protokół kontroli 5.36 MB
573. 2008-08 ZUS - Zastrzeżenia do kontroli 942.66 KB
574. 2008-12 - RIO - Protokół kontroli doraźnej 2.56 MB
575. 2009-01 RIO - Protokół kontroli 11.25 MB
576. 2009-04 RIO - Wystąpienia pokontrolne 2.47 MB
577. 2009-05 Informacje pokontrolne projektu Witaj w Klubie 4.59 MB
578. 2009-10 Uczeń na wsi PFRON 852.25 KB
579. 2009-11 kontrola problemowa EL i DO 316.36 KB
580. 2009-11 kontrola sprawdzająca EL i DO 1.48 MB
581. 2009-12 wystąpienie pokontrolne EL i DO 88.47 KB
582. 200_drugi etap_kryteria rekrutacji do przedszkoli 98.44 KB
583. 200_opłata_targowa 64.88 KB
584. 200_opłata_targowa.pdf Uchwały - kadencja VI 64.88 KB
585. 200_opłata_targowa.pdf Uchwały - kadencja VI 64.88 KB
586. 200.PDF Uchwały - kadencja V 94.52 KB
587. 2010-04 Kontrola SANEPID-u 446.69 KB
588. 2010-07 Wystąpienie pokontrolne EL i DO 416.08 KB
589. 2010-10 Zarządzanie kryzysowe 177.34 KB
590. 2010-12 Termomodernizacja Gimnazjum Brenna 1.63 MB
591. 2011-09-12 ewidencja ludności i dowody osobiste 543.33 KB
592. 2011-10-10 PROW 2011 648.39 KB
593. 2011-12-09 Urząd Stanu Cywilnego 401.75 KB
594. 2012-01 Kanalizacja Centrum-Bukowa 1.37 MB
595. 2012-03 Budowa kładki 1.35 MB
596. 2012-03 Kompleks gastronomiczny 741.42 KB
597. 2012-05 Remont Żagana 1.26 MB
598. 2012-06 Sanepid boisko centrum 412.07 KB
599. 2012-06 Sanepid parking centrum 410.93 KB
600. 2012-09 RIO 1.86 MB
601. 2012-10 Nasze dzieci-Nasza przyszłość 1.43 MB
602. 2012-10 UM Projekty UE 2.52 MB
603. 2012-10 WFOŚiGW 480.69 KB
604. 2012-12 Archiwum Państwowe 407.64 KB
605. 2012-12 WFOŚiGW 400.33 KB
606. 2012 - Deklaracja na podatek od środków transportowych Podatki i Opłaty Lokalne 178.16 KB
607. 2013-06 Sanepid boisko sportowe 318.72 KB
608. 2013-07 Sanepid parking w centrum 473.26 KB
609. 2013-10 WFOŚiGW 324.69 KB
610. 2013-11 ZUS 598.53 KB
611. 2013-12 WFOŚiGW 539.29 KB
612. 2014-03 Iluminacje świąteczne 1.26 MB
613. 2014-04 Kontrola UM 1.05 MB
614. 2014-04 teren przy przedszkolu w Górkach Małych 1.57 MB
615. 2014-05 Kompleks gastronomiczny 491.15 KB
616. 2014-06 Ochrona konserwatorska drzew 402.52 KB
617. 2014-06 Sanepid parking Górki Małe 350.49 KB
618. 2016 - Deklaracja na podatek leśny Podatki i Opłaty Lokalne 251.07 KB
619. 2016 - Deklaracja na podatek leśny DOCX Podatki i Opłaty Lokalne 51.60 KB
620. 2016 - Deklaracja na podatek od nieruchomości Podatki i Opłaty Lokalne 286.87 KB
621. 2016 - Deklaracja na podatek od nieruchomości DOCX Podatki i Opłaty Lokalne 65.50 KB
622. 2016 - Deklaracja na podatek rolny Podatki i Opłaty Lokalne 448.63 KB
623. 2016 - Deklaracja na podatek rolny DOCX Podatki i Opłaty Lokalne 115.16 KB
624. 2016 - Informacja w sprawie podatku leśnego Podatki i Opłaty Lokalne 253.59 KB
625. 2016 - Informacja w sprawie podatku leśnego DOCX Podatki i Opłaty Lokalne 34.56 KB
626. 2016 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Podatki i Opłaty Lokalne 279.27 KB
627. 2016 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości DOCX Podatki i Opłaty Lokalne 49.44 KB
628. 2016 - Informacja w sprawie podatku rolnego Podatki i Opłaty Lokalne 290.79 KB
629. 2016 - Informacja w sprawie podatku rolnego DOCX Podatki i Opłaty Lokalne 52.63 KB
630. 201.PDF Uchwały - kadencja V 94.54 KB
631. 201_ustalenie opłaty za świadczenia w przedszkolach 92.29 KB
632. 201_zmiany budżetu 727.52 KB
633. 201_zmiany budżetu.pdf Uchwały - kadencja VI 727.52 KB
634. 201_zmiany budżetu.pdf Uchwały - kadencja VI 727.52 KB
635. 202_zmiany w budżecie 179.18 KB
636. 202_zmiany_wpf 210.25 KB
637. 202_zmiany_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 210.25 KB
638. 202_zmiany_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 210.25 KB
639. 203_Apel do Ministra Zdrowia dot.Szpitala Reumatologicznego 208.58 KB
640. 203_dotacja_powiat_remont drogi Bukowa 154.83 KB
641. 203.PDF Uchwały - kadencja V 102.27 KB
642. 204_nabycie nieruchomości 151.47 KB
643. 204_plan pracy K.Rewizyjnej na 2017 169.07 KB
644. 205.PDF Uchwały - kadencja V 199.04 KB
645. 205_plan pracy K.Oświaty i Spraw Społecznych na 2017 177.73 KB
646. 205_zał.1.PDF Uchwały - kadencja V 74.20 KB
647. 205_zał.2.PDF Uchwały - kadencja V 358.33 KB
648. 205_zał.3.PDF Uchwały - kadencja V 81.08 KB
649. 205_zmiana uchwały 158 157.50 KB
650. 206_plan pracy K.Rozwoju i Finansów na 2017 173.15 KB
651. 206_Srebrna Cieszynianka 2012 150.94 KB
652. 207_09_zał.1.PDF Uchwały - kadencja V 971.54 KB
653. 207.PDF Uchwały - kadencja V 91.37 KB
654. 207_uchylenie uchwały nr VI 46 11 92.89 KB
655. 207_zmiana_budżetu na 2012 895.41 KB
656. 208_wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości 92.17 KB
657. 208_zmiany wpf 305.03 KB
658. 209_konsultacje społeczne 160.15 KB
659. 209_poparcie dla inicjatywy KCAW w Brennej 156.98 KB
660. 20_budżet Gminy Brenna na 2011 r.pdf Uchwały - kadencja VI 2.47 MB
661. 20_odprowadzanie sciekow.doc Uchwały - kadencja V 77.00 KB
662. 20_powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej 90.71 KB
663. 210_podatek od środków transportowych na 2013 160.61 KB
664. 210_zmiana uchwały 193_darowizna nieruchomości_ul. Żurówka 90.16 KB
665. 211_dotacja przedmiotowa dla ZBGK 153.32 KB
666. 211.PDF Uchwały - kadencja V 225.35 KB
667. 211_zał.1.PDF Uchwały - kadencja V 71.38 KB
668. 211_zał.2.PDF Uchwały - kadencja V 400.65 KB
669. 211_zał.3.PDF Uchwały - kadencja V 375.41 KB
670. 211_zmiany_inksenci opłaty miejscowej 94.03 KB
671. 212_nabycie nieruchomości 90.94 KB
672. 212_taryfa za wodę i ścieki 165.06 KB
673. 213_dopłata do ceny wody i ścieków 153.78 KB
674. 213_ustanowienie służebności przesyłu 624.89 KB
675. 214_dostosowanie sieci szkół 280.00 KB
676. 214_górne stawki opłat_śmieci, ścieki 156.71 KB
677. 215_plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 194.35 KB
678. 215_zmiana statutu GOPS 181.75 KB
679. 216_program współpracy na 2013 174.67 KB
680. 216_zmiany budżetu 498.42 KB
681. 217_Gminny Prog.Prof.i Rozw.Probl.Alkoh.na 2013 217.46 KB
682. 217_zmiany wpf 769.59 KB
683. 218_Gminny Prog.Przeciwdz.Narkomanii na 2013 160.83 KB
684. 218_przystąpienie do mpzp w rejonie Kotarz 689.72 KB
685. 219_zmiana 142_inkasenci opłaty miejscowej 153.51 KB
686. 21_Jaskinia Wiślańska 879.66 KB
687. 21_uchwała budżetowa na 2007.doc Uchwały - kadencja V 65.50 KB
688. 21_zmiany 366_podatek nieruchomości.pdf Uchwały - kadencja VI 61.05 KB
689. 21_zmiany 366_podatek nieruchomości.pdf Uchwały - kadencja VI 61.05 KB
690. 220_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej 156.66 KB
691. 221_Regulamin czystości i porządku 219.91 KB
692. 221_Regulamin czystości i porządku 219.91 KB
693. 222.PDF Uchwały - kadencja V 244.58 KB
694. 222_wysokość opłaty za gospodarowanie 152.70 KB
695. 222_wysokość opłaty za gospodarowanie 152.70 KB
696. 222_zał.1.PDF Uchwały - kadencja V 70.93 KB
697. 222_zał.2.PDF Uchwały - kadencja V 394.85 KB
698. 222_zał.3.PDF Uchwały - kadencja V 372.45 KB
699. 222_zał.4.PDF Uchwały - kadencja V 86.86 KB
700. 223_metoda ustalenia opłaty za odpady 151.39 KB
701. 223_metoda ustalenia opłaty za odpady 151.39 KB
702. 223.PDF Uchwały - kadencja V 74.11 KB
703. 224_deklaracja_opłata za gospodarowanie odpadami 181.85 KB
704. 224_deklaracja_opłata za gospodarowanie odpadami 181.85 KB
705. 224.PDF Uchwały - kadencja V 94.29 KB
706. 224_zał..PDF Uchwały - kadencja V 183.40 KB
707. 225_szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług_odbiór odpadów 159.85 KB
708. 225_szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług_odbiór odpadów 159.85 KB
709. 226.PDF Uchwały - kadencja V 90.22 KB
710. 226_termin i częstotliwość opłaty za odpady 154.52 KB
711. 226_termin i częstotliwość opłaty za odpady 154.52 KB
712. 227_zmiany_budżetu 654.97 KB
713. 228_zmiany_wpf 309.30 KB
714. 229_wieloletnia prognoza finansowa 316.44 KB
715. 22_opłata targowa.pdf Uchwały - kadencja VI 62.73 KB
716. 22_opłata targowa.pdf Uchwały - kadencja VI 62.73 KB
717. 22_porozumienie z Urzędem Skarbowym_egzekucja opłaty za śmieci 91.31 KB
718. 230_budżet Gminy Brenna na 2013 1.75 MB
719. 230.PDF Uchwały - kadencja V 89.41 KB
720. 231.PDF Uchwały - kadencja V 293.55 KB
721. 231_uchylenie 219_inkasenci_opłata miejscowa 151.91 KB
722. 231_zał.1.PDF Uchwały - kadencja V 75.89 KB
723. 231_zał.2.PDF Uchwały - kadencja V 97.47 KB
724. 231_zał.3.PDF Uchwały - kadencja V 432.73 KB
725. 231_zał.4.PDF Uchwały - kadencja V 414.11 KB
726. 231_zał.5.PDF Uchwały - kadencja V 133.88 KB
727. 231_zał.6.PDF Uchwały - kadencja V 94.53 KB
728. 232_zmiana 142_ inkasenci_opłata miejscowa 152.04 KB
729. 233_dotacja_powiat.ośrodek wsparcia 91.18 KB
730. 233.PDF Uchwały - kadencja V 84.30 KB
731. 233_zał..PDF Uchwały - kadencja V 92.10 KB
732. 234_dotacja dla OPPA w Bielku-B. 90.57 KB
733. 234.PDF Uchwały - kadencja V 85.40 KB
734. 234_zał..PDF Uchwały - kadencja V 84.39 KB
735. 235.PDF Uchwały - kadencja V 424.62 KB
736. 235_zał.1.PDF Uchwały - kadencja V 73.05 KB
737. 235_zał.2.PDF Uchwały - kadencja V 444.10 KB
738. 235_zał.3.PDF Uchwały - kadencja V 409.34 KB
739. 235_zmiana 142_inkasenci opłaty miejscowej 93.07 KB
740. 236_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej 95.48 KB
741. 237_zmiana 190_inkasenci opłaty miejscowej 91.32 KB
742. 238_nabycie nieruchomości 89.92 KB
743. 238.PDF Uchwały - kadencja V 76.08 KB
744. 239_pożyczka_kanalizacja Górki 98.90 KB
745. 23_zmiana 142_inkasenci opłaty miejscowej 93.11 KB
746. 240.PDF Uchwały - kadencja V 408.41 KB
747. 240_pożyczka_parking Górki przy przedszkolu 95.57 KB
748. 240_zał.1.PDF Uchwały - kadencja V 72.02 KB
749. 240_zał.2.PDF Uchwały - kadencja V 411.79 KB
750. 240_zał.3.PDF Uchwały - kadencja V 366.43 KB
751. 240_zał.4.PDF Uchwały - kadencja V 167.74 KB
752. 240_zał.5.PDF Uchwały - kadencja V 54.31 KB
753. 241_pożyczka_iluminacje świąteczne 94.79 KB
754. 242_zmiana 178_pożyczka wyposażenie amfiteatru 97.25 KB
755. 243_zmiany w budżecie 503.94 KB
756. 244_zmiany wpf 321.80 KB
757. 245_plan pracy K.Rewizyjnej na 2013 163.88 KB
758. 246_odpłatność za usługi opiekuńcze 111.22 KB
759. 247_kredyt długoterminowy 89.57 KB
760. 248_pożyczka_kanalizacja Górki 96.83 KB
761. 248_uchwała.PDF Uchwały - kadencja V 78.84 KB
762. 249_fundusz wsparcia PSP 93.18 KB
763. 249_uchwała.PDF Uchwały - kadencja V 98.68 KB
764. 24_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej 92.98 KB
765. 250_program opieki_zwierzęta bezdomne 517.11 KB
766. 250_uchwała.PDF Uchwały - kadencja V 104.27 KB
767. 251_program_przydomowe oczyszczalnie ścieków 1.56 MB
768. 252_zmiany budżetu 396.12 KB
769. 253_dodatkowe usługi_odbieranie odpadów 91.93 KB
770. 254_współdziałanie samorządów_zakup energii 92.89 KB
771. 255_zatwierdzenie sprawozdań za 2012 86.72 KB
772. 256_absolutorium za 2012 89.69 KB
773. 257_umowa najmu lokalu_Hadent 93.74 KB
774. 258_zmiana uchwały X_108_11 dotacje dla niepublicznego przedszkola 94.09 KB
775. 259_zmiana uchwały VI_45_11_opłaty przedszkola publ. 95.80 KB
776. 25_plan pracy K.Rewizyjnej na 2015 163.60 KB
777. 260_uchylenie uchwały 254_zakup energii 95.32 KB
778. 261_nabycie nieruchomości_Cisowa 87.72 KB
779. 262_nabycie nieruchomości_Gawlas_lokal mieszk. 90.07 KB
780. 262_uchwała.PDF Uchwały - kadencja V 456.47 KB
781. 262_zał. 1.PDF Uchwały - kadencja V 71.56 KB
782. 262_zał. 2.PDF Uchwały - kadencja V 440.21 KB
783. 262_zał. 3.PDF Uchwały - kadencja V 375.31 KB
784. 262_zał. 4.PDF Uchwały - kadencja V 197.76 KB
785. 262_zał. 5.PDF Uchwały - kadencja V 88.56 KB
786. 263_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2013 519.87 KB
787. 264_raport z wykonania POŚ 708.23 KB
788. 265_zmiana POM Górki Wielkie 455.51 KB
789. 266_zmiana POM Górki Małe 421.90 KB
790. 267_zmiana planu_zalesienia 602.18 KB
791. 268_stawki dotacji_Zakład Budżetowy.pdf Uchwały - kadencja V 44.16 KB
792. 268_zmiana planu_ul. Leśnica 776.70 KB
793. 269_zmiana mpzp_7 terenów 3.45 MB
794. 26_upoważnienie wójta do reprezentacji 86.98 KB
795. 270_przystąpienie do zmiany planu_Sikora.pdf Uchwały - kadencja V 51.66 KB
796. 270_zmiany w budżecie na 2013 400.05 KB
797. 271_Statut OPKIS 344.12 KB
798. 272_nieruchomości od Wojewody 90.82 KB
799. 272_zmiany_budżetu.pdf Uchwały - kadencja V 62.10 KB
800. 273_nabycie nieruchomości_Ostafin 89.60 KB
801. 274_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej 67.28 KB
802. 274_zmiana uchwały Nr XXXI_247_09.pdf Uchwały - kadencja V 58.24 KB
803. 275_projekt ZIT 96.07 KB
804. 275_zmiana uchwały Nr XXXI_246_09.pdf Uchwały - kadencja V 59.89 KB
805. 276_konkurs wdrożenie standardów eup 93.60 KB
806. 277_zniesienie pomnika przyrody 92.33 KB
807. 278_zniesienie pomnika przyrody 92.82 KB
808. 279_POŚ 2013-2016 1.22 MB
809. 27_zaopiniowanie propozycji Aglomeracji Skoczów 87.84 KB
810. 27_zmiana w uchwale budżetowej.doc Uchwały - kadencja V 74.00 KB
811. 280_zmiana regulamin azbest 93.91 KB
812. 281_zmiana planu Harcerska i Osiedlowa 2.62 MB
813. 282_projekt systemowy_GOPS 98.27 KB
814. 283_długoterminowy kredyt 90.14 KB
815. 284_przystanki komunikacyjne 93.84 KB
816. 285_przyjęcie darowizny od Powiatu 91.77 KB
817. 285_taryfa woda i ścieki.pdf Uchwały - kadencja V 48.31 KB
818. 286_zmiany w budżecie na 2013 409.16 KB
819. 287_zmiana wpf 840.51 KB
820. 288_pełnomocnictwo_Edukacja równych szans 180.78 KB
821. 288_zm.planu zag.przest.wyciąg narciarski_ ul.Sport.i Malin.pdf Uchwały - kadencja V 58.28 KB
822. 289_zmiany w budżecie 178.97 KB
823. 28_zgoda na przystąpienie do ZIT 216.41 KB
824. 290_zmiana statutu ZBGK 106.50 KB
825. 291_opłata za psa 92.72 KB
826. 292_stawki podatku od nieruchomości w 2014 93.76 KB
827. 293_stawka opłaty miejscowej na 2014 92.38 KB
828. 294_wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych 904.85 KB
829. 294_zmiany_budżetu_2009.pdf Uchwały - kadencja V 78.90 KB
830. 295_inkasenci_opłata miejscowa.pdf Uchwały - kadencja V 45.36 KB
831. 295_uchylenie uchwały 96_przyst.do zmiany mpzp 90.05 KB
832. 296_Budżet Gminy Brenna na 2010 rok..pdf Uchwały - kadencja V 2.01 MB
833. 296_przystąpienie do zmiany mpzp GW i M. 2.68 MB
834. 297_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej 94.47 KB
835. 298_wystąpienie ze Śl. Zw. Gmin i Pow. 90.44 KB
836. 299_studium.pdf Uchwały - kadencja V 38.61 MB
837. 299_zmiany w budżecie 334.82 KB
838. 29_nabycie nieruchomości 89.02 KB
839. 29_Stawki.doc Uchwały - kadencja V 34.50 KB
840. 29_uchylenie uchwały 384_stypendia, nagrody sportowe.pdf Uchwały - kadencja VI 61.38 KB
841. 29_uchylenie uchwały 384_stypendia, nagrody sportowe.pdf Uchwały - kadencja VI 61.38 KB
842. 2 formularz zgłoszenia do komisji_pp2017_KiSz 34.50 KB
843. 2 Protokół z 09.02.2015 311.80 KB
844. 2 Protokół z 10.02.2015 143.97 KB
845. 2 Uchwała.Projekt.RAPORT 2015 414.09 KB
846. 2 Uchwała.Projekt.RAPORT 2015 414.09 KB
847. 2_wybór Przewodniczącego Rady Gminy 87.23 KB
848. 300_zmiana miejsc.planu zagosp.przestrz..pdf Uchwały - kadencja V 192.95 KB
849. 300_zmiany wpf 795.37 KB
850. 301_POM Brenna.pdf Uchwały - kadencja V 477.13 KB
851. 301_Srebrna Cieszynianka 2013 88.88 KB
852. 302_POM Górki Wielkie.pdf Uchwały - kadencja V 503.51 KB
853. 302_rozpatrzenie skargi_bdo 168.24 KB
854. 303_dotacja Powiat_remont ul.Szpotawicka 95.13 KB
855. 303_POM Górki Małe.pdf Uchwały - kadencja V 469.75 KB
856. 304_drogi gminne.pdf Uchwały - kadencja V 1.39 MB
857. 304_zmmiana uchwały 292_podat.od nieruchom. 94.15 KB
858. 305_zwolnienia w podatku od nieruchomości 91.53 KB
859. 306_stawki i zwolnienia od środków transportowych na 2014 97.43 KB
860. 306_zmiany w budżecie na 2010 .pdf Uchwały - kadencja V 3.06 MB
861. 307_inkasenci opłaty miejsc.pdf Uchwały - kadencja V 86.76 KB
862. 307_opłata targowa na 2014 95.36 KB
863. 308_Statut ZBGK 300.50 KB
864. 309_dotacja przedmiotowa dla ZBGK 94.45 KB
865. 30_Raport POŚ 2013-2014 871.98 KB
866. 310_taryfa za wodę i ścieki 280.02 KB
867. 311_dopłata do wody 91.52 KB
868. 312_wzór deklaracji_śmieci 444.18 KB
869. 313_aktualność Studium uwarunkowań.pdf Uchwały - kadencja V 104.23 KB
870. 313_nadanie nazwy ul. Łączka 484.21 KB
871. 314_przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań.pdf Uchwały - kadencja V 87.17 KB
872. 314_umowa dzierżawy 93.33 KB
873. 315_umowa dzierżawy 95.38 KB
874. 315_zał.Nr 1_RYSUNEK PLANU - TEREN B 1.jpg Uchwały - kadencja V 2.94 MB
875. 315_zał.Nr 2_RYSUNEK PLANU - TEREN B 2.jpg Uchwały - kadencja V 3.59 MB
876. 315_zał.Nr 3_RYSUNEK PLANU - TEREN B 3.jpg Uchwały - kadencja V 1.55 MB
877. 315_zał.Nr 4_RYSUNEK PLANU - TEREN B 4.jpg Uchwały - kadencja V 1.74 MB
878. 315_zmiana planu zagospodarowania_plan B.pdf Uchwały - kadencja V 7.23 MB
879. 316_program współpracy na 2014 340.43 KB
880. 316_zał.Nr 1_Plan C.jpg Uchwały - kadencja V 1.28 MB
881. 316_zał.Nr 2_Plan C.jpg Uchwały - kadencja V 2.10 MB
882. 316_zmiana planu zagospodarowania_plan C.pdf Uchwały - kadencja V 3.31 MB
883. 317_przyjęcie GPPiRPA na 2014 r. 321.65 KB
884. 317_zał.Nr 1_Plan D_mapa.jpg Uchwały - kadencja V 2.01 MB
885. 317_zmiana planu zagospodarowania_plan D.pdf Uchwały - kadencja V 2.10 MB
886. 318_przyjęcie GPPN na 2014 298.13 KB
887. 319_inkasent opłata miejscowa.pdf Uchwały - kadencja V 86.85 KB
888. 319_zmiana 158_inkasenci opłaty miejscowej 94.68 KB
889. 31_program osłonowy_dożywianie 2015-2020 165.28 KB
890. 320_zmiana Statutu GOPS 111.59 KB
891. 320_zmiany w uchwale budżetowej.pdf Uchwały - kadencja V 3.22 MB
892. 321_dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych 799.88 KB
893. 322_absolutorium.pdf Uchwały - kadencja V 75.28 KB
894. 322_zmiany w budżecie 471.67 KB
895. 323_zmiany w budżecie na 2013 680.25 KB
896. 324_zmiany wpf 946.50 KB
897. 325_WPF na 2014 943.14 KB
898. 326_Budżet Gminy na 2014 1.75 MB
899. 327_Program opieki nad zwierzętami w 2014 466.11 KB
900. 328_długoterminowa pożyczka_oświetlenie Nowy Świat 95.56 KB
901. 329_dotacja_OPPA Bielsko Biała 90.82 KB
902. 329_zal.Nr 1_zmiana fragmentów mpzp_Teren A1.jpg Uchwały - kadencja V 4.60 MB
903. 329_zał.Nr 2_zmiana fragmentów mpzp_Teren A2.jpg Uchwały - kadencja V 2.44 MB
904. 329_zał.Nr 3_zmiana fragmentów mpzp_Teren A3.JPG Uchwały - kadencja V 2.03 MB
905. 329_zał.Nr 4_zmiana fragmentów mpzp_Teren A4.JPG Uchwały - kadencja V 1.55 MB
906. 329_zał.Nr 5_zmiana fragmentów mpzp_Teren A5.JPG Uchwały - kadencja V 1.39 MB
907. 329_zał.Nr 6_zmiana fragmentów mpzp_Teren A6.JPG Uchwały - kadencja V 1.61 MB
908. 329_zmiany fragmentów zagosp..pdf Uchwały - kadencja V 13.80 MB
909. 32_elektroniczne deklaracje 176.71 KB
910. 330_dotacja_ośrodek wsparcia Cieszyn 92.32 KB
911. 331_ustanowienie służebności gruntowej_Górki 93.25 KB
912. 332_nabycie nieruchomości_ul.Łęgowa Górki 87.81 KB
913. 333_nabycie nieruchomości_ul.Łęgowa Górki 88.63 KB
914. 333_odwołanie inkasenta.pdf Uchwały - kadencja V 73.42 KB
915. 334_upoważnienie do wydawania decyzji_GOPS 91.29 KB
916. 334_zmiany_budżetu_2010.pdf Uchwały - kadencja V 864.72 KB
917. 335_zaliczenie i przebieg dróg gminnych.pdf Uchwały - kadencja V 1.81 MB
918. 335_zmiana 246_usługi opiekuńcze 93.79 KB
919. 336_aktualizacja progr.ochr.środ.pdf Uchwały - kadencja V 6.15 MB
920. 336_regulamin pomocy materialnej dla uczniów 196.20 KB
921. 337_zasady odpłatności w ośrodkach wsparcia 181.57 KB
922. 338_projekt e-Urząd 96.56 KB
923. 338_zmiany_budżetu.pdf Uchwały - kadencja V 903.09 KB
924. 339_sprostowanie omyłki pisarskiej.pdf Uchwały - kadencja V 228.91 KB
925. 339_stawki opłaty za korzystanie z przystanków 90.33 KB
926. 33_zmiany w budżecie 2015 479.56 KB
927. 340_zmiana 175_okręgi wyborcze 96.32 KB
928. 341_zmiana 185_obwody głosowania 95.09 KB
929. 342_Strategia Rozwoju Gminy do 2020 r 1.80 MB
930. 342_tryb prac nad projektem budzetow..pdf Uchwały - kadencja V 73.40 KB
931. 343_zmiany budżetu 307.42 KB
932. 344_przebieg wykonania budżetu.pdf Uchwały - kadencja V 69.48 KB
933. 344_zmiana wpf 713.52 KB
934. 345_plan pracy K. Rewizyjnej na 2014 161.23 KB
935. 346_konsultacje pożytek publiczny.pdf Uchwały - kadencja V 63.74 KB
936. 346_zatwierdzenie sprawozdań za 2013 87.28 KB
937. 347_absolutorium za 2013 89.51 KB
938. 347_inkasenci opłata miejscowa.pdf Uchwały - kadencja V 55.40 KB
939. 348_długoterminowy kredyt 88.67 KB
940. 348_ zmiany w budżecie.pdf Uchwały - kadencja V 904.09 KB
941. 349_dotacja dla OSP Brenna Centrum 92.21 KB
942. 34_Lok.Progr.Rewitalizacji Gm.Brenna.pdf Uchwały - kadencja VI 58.46 KB
943. 34_Lok.Progr.Rewitalizacji Gm.Brenna.pdf Uchwały - kadencja VI 58.46 KB
944. 34_zmiany wpf 939.36 KB
945. 350_Starategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2014-2020 1.16 MB
946. 351_zmiana 246_odpłatność za usługi opiekuńcze 102.07 KB
947. 352_odpłatność_ośrodki wsparcia 92.27 KB
948. 352_porozumienie Bielsko.pdf Uchwały - kadencja V 61.39 KB
949. 353_Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 1.07 MB
950. 354_plan nadzoru_żłobki, kluby, dzienni opiekunowie 89.51 KB
951. 355_odpłatność za przedszkola 91.74 KB
952. 355_Zmiana w mpzp_7 poz.pdf Uchwały - kadencja V 363.62 KB
953. 356_zmiana 275_ZIT 99.93 KB
954. 356_Zmiana w mpzp_2 poz.pdf Uchwały - kadencja V 217.04 KB
955. 357_dodatkowe usługi_odpady budowlane 93.97 KB
956. 357_POM Górki Wielkie.pdf Uchwały - kadencja V 196.79 KB
957. 358_zmiany w budżecie na 2014 395.32 KB
958. 359_zmiany_budżetu.pdf Uchwały - kadencja V 1,002.77 KB
959. 359_zmiany wpf 925.26 KB
960. 35_uchwała rady gminy w sprawie zmiany budżetu 2007.doc Uchwały - kadencja V 42.50 KB
961. 35_zatwierdzenie sprawozdań za 2014 87.45 KB
962. 360_Program Gospodar.Mieszkaniowym Zasobem Gminy 2014-2019 218.94 KB
963. 361_aktualizacja_program_budowa oczyszczalni ścieków 512.55 KB
964. 362_ocena aktualnosci studium i planów miejscowych 14.97 MB
965. 363_zmiany w budżecie na 2014 397.26 KB
966. 364_opłata miejscowa.pdf Uchwały - kadencja V 61.47 KB
967. 364_zmiana wpf 927.92 KB
968. 365_opłata za psa.pdf Uchwały - kadencja V 62.36 KB
969. 365_opłata za psa w 2015 roku 90.21 KB
970. 365_opłata za psa w 2015 roku 90.21 KB
971. 366_podatek od nieruchomości w 2015 roku 90.98 KB
972. 367_stawka opłaty miejscowej na 2015 91.86 KB
973. 367_stawka opłaty miejscowej na 2015 91.86 KB
974. 367_zmiany w budżecie na 2010.pdf Uchwały - kadencja V 1.26 MB
975. 368_opłata targowa na 2015 92.79 KB
976. 368_opłata targowa na 2015 92.79 KB
977. 368_opłata targowa na 2015 92.79 KB
978. 369_dotacja dla Powiatu_remont ul. Bielskiej 95.59 KB
979. 36_absolutorium za 2014 89.25 KB
980. 370_przystąpienie do realizacji zadania z Powiatem_przebudowa ul. Bielskiej 91.60 KB
981. 371_pomnik przyrody_Jaskinia w Trzech Kopcach 435.22 KB
982. 372_regulamin programu_przydomowe oczyszczalnie ścieków 580.86 KB
983. 373_regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego 187.85 KB
984. 374_zaciągnięcie długoterminowego kredytu 89.03 KB
985. 375_zmiana mpzp_Stary Groń.pdf Uchwały - kadencja V 145.21 KB
986. 375_zmiany w budżecie 576.23 KB
987. 376_POM_BRENNA.pdf Uchwały - kadencja V 1.78 MB
988. 376_zmiany wpf 928.82 KB
989. 377_POM_GM.pdf Uchwały - kadencja V 625.54 KB
990. 377_zmiana uchwały XXXIII_288_09 z 09.12.2009 r._ul. Sportowa i Malinowa 265.50 KB
991. 378_POM_GW.pdf Uchwały - kadencja V 2.56 MB
992. 378_przystąpienie do zmiany mpzp_stacja narciarska Świniorka 3.74 MB
993. 379_zmiana uchwały 366_podatki 92.70 KB
994. 37_zaciągnięcie długoterminowego kredytu 88.96 KB
995. 380_długoterminowa pożyczka_kanalizacja Górki 97.33 KB
996. 381_wzór deklaracji_odpady komunalne 444.90 KB
997. 382_stawki dotacji przedmiotowych dla ZBGK na 2015 94.07 KB
998. 382_zmiany w budżecie na 2010.pdf Uchwały - kadencja V 1.03 MB
999. 383_taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprow.ścieków 324.79 KB
1000. 384_dopłata do dostarczanej wody 91.93 KB
1001. 385_opłata za ścieki w stacji zlewnej 90.34 KB
1002. 386_uchylenie uchwały 356 z 09.09.2010_zmiana mpzp ul. Miodowa 168.28 KB
1003. 387_Program współpracy z org.pozarządowymi na 2015 rok 322.01 KB
1004. 388_GPPiRPA na 2015 357.16 KB
1005. 389_GPPN na 2015 347.04 KB
1006. 38_dotacja_powiat_cieszyński ul. Leśnica 94.42 KB
1007. 390_dotacje_żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 802.22 KB
1008. 391_zmiana uchwały 108_dotacja dla niepublicznego 92.62 KB
1009. 392_dotacje dla niepublicznych przedszkoli 870.99 KB
1010. 393_zmiany budżetu na 2014 493.04 KB
1011. 394_zmiany wpf 956.74 KB
1012. 395_Srebrna Cieszynianka 2014 89.88 KB
1013. 39_nagrody sportowe 309.58 KB
1014. 39_Uchwała w sprawie wyłapywania berzdomnych zwierząt.doc Uchwały - kadencja V 68.50 KB
1015. 3 formularz zgłoszenia do komisji_pp2017_przeciwdziałanie ps 34.50 KB
1016. 3 Protokół z 20.04.2015 146.88 KB
1017. 3 Protokół z 21.04.2015 148.02 KB
1018. 3_Regulamin wyboru Wiceprzewodniczących 178.68 KB
1019. 3 uchwała-dożywianie 2015 170.03 KB
1020. 3 uchwała-dożywianie 2015 170.03 KB
1021. 40_zaopiniowanie planu Aglomeracji Skoczów 89.05 KB
1022. 41_zmiana 330_regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 94.14 KB
1023. 42_nazwy ulic w Brennej.pdf Uchwały - kadencja VI 61.08 KB
1024. 42_nazwy ulic w Brennej.pdf Uchwały - kadencja VI 61.08 KB
1025. 42_wystąpienie z wnioskiem do Wojewody_ul. Graniczna 89.91 KB
1026. 42_zał.1 nadanie ulic Brenna.pdf Uchwały - kadencja VI 69.24 KB
1027. 42_zał.1 nadanie ulic Brenna.pdf Uchwały - kadencja VI 69.24 KB
1028. 42_zał.2 nadanie ulic Brenna.pdf Uchwały - kadencja VI 70.12 KB
1029. 42_zał.2 nadanie ulic Brenna.pdf Uchwały - kadencja VI 70.12 KB
1030. 43_absolutorium Wójta.doc Uchwały - kadencja V 20.00 KB
1031. 43_nabycie nieruchomości od A.Holeksa 89.17 KB
1032. 43_zmiany budżetu na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 509.17 KB
1033. 43_zmiany budżetu na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 509.17 KB
1034. 44_nabycie nieruchomości od I.Poloczek 88.92 KB
1035. 44_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 1.04 MB
1036. 44_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 1.04 MB
1037. 45_nabycie nieruchomości_GOK 89.78 KB
1038. 45_opłaty przdszkola.pdf Uchwały - kadencja VI 62.60 KB
1039. 45_opłaty przdszkola.pdf Uchwały - kadencja VI 62.60 KB
1040. 46_inkasenci opłaty miejscowej_wszyscy 166.44 KB
1041. 47a_Program Ograniczenia Niskiej Emisji Brenna ostatni.exe Uchwały - kadencja V 624.00 KB
1042. 47_zmiany w budżecie 314.88 KB
1043. 48_dotacja powiat cieszyński_ul. Bielska 93.82 KB
1044. 48_zm.w uchwale_Gospod.Odpadami .pdf Uchwały - kadencja VI 62.54 KB
1045. 48_zm.w uchwale_Gospod.Odpadami .pdf Uchwały - kadencja VI 62.54 KB
1046. 49_deklaracje elektroniczne_podatek, opłata śmieci 696.15 KB
1047. 49_stypendia.doc Uchwały - kadencja V 44.00 KB
1048. 4 Protokół z 10.06.2015 143.67 KB
1049. 4 Protokół z 15.06.2015 327.42 KB
1050. 4 uchwała.elektroniczne deklaracje 185.54 KB
1051. 4 uchwała.elektroniczne deklaracje 185.54 KB
1052. 4_wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy 88.59 KB
1053. 50_deklaracja elektroniczna_podatek_transport 162.34 KB
1054. 50_uchwała rady gminy w sprawie zmiany budżetu 2007.doc Uchwały - kadencja V 68.00 KB
1055. 51_zasady umieszczania reklam 96.16 KB
1056. 51_zmiany w budżecie na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 286.52 KB
1057. 51_zmiany w budżecie na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 286.52 KB
1058. 52_zespół opiniujący_Ławnicy 92.31 KB
1059. 52_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 1.17 MB
1060. 52_zmiany wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 1.17 MB
1061. 53_Uchwała nr XI_53_07.doc Uchwały - kadencja V 112.00 KB
1062. 53_zatwierdzenie sprawozdania za 2010.pdf Uchwały - kadencja VI 59.91 KB
1063. 53_zatwierdzenie sprawozdania za 2010.pdf Uchwały - kadencja VI 59.91 KB
1064. 53_zmiana 392 z 2014_dotacje dla przedszkoli niepublicznych 182.65 KB
1065. 54_przystąpienie do projektu_GOPS 95.36 KB
1066. 55.doc Uchwały - kadencja V 231.00 KB
1067. 55_Zał. nr 1.jpg Uchwały - kadencja V 860.63 KB
1068. 55_Zał. nr 2.jpg Uchwały - kadencja V 569.75 KB
1069. 55_Zał. nr 3.jpg Uchwały - kadencja V 566.85 KB
1070. 55_Zał. nr 4a.jpg Uchwały - kadencja V 457.75 KB
1071. 55_Zał. nr 4b.jpg Uchwały - kadencja V 608.60 KB
1072. 55_Zał. nr 4c.jpg Uchwały - kadencja V 730.92 KB
1073. 55_Zał. nr 4d.jpg Uchwały - kadencja V 1.25 MB
1074. 55_Zał. nr 4e.jpg Uchwały - kadencja V 3.49 MB
1075. 55_Zał. nr 4f.jpg Uchwały - kadencja V 4.24 MB
1076. 55_Zał. nr 4g.jpg Uchwały - kadencja V 1.40 MB
1077. 55_Zał. nr 5.jpg Uchwały - kadencja V 533.28 KB
1078. 55_Zał. nr 6.doc Uchwały - kadencja V 65.50 KB
1079. 55_Zał. nr 7.doc Uchwały - kadencja V 67.00 KB
1080. 55_zmiana uchwały 46_inkasenci opłaty miejscowej 92.67 KB
1081. 56_uchwała rady gminy w sprawie zmiany budżetu 2007.doc Uchwały - kadencja V 95.00 KB
1082. 56_zmiana Regulaminu Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków 94.86 KB
1083. 57_długoterminowa pożyczka_kanalizcja Górki 96.29 KB
1084. 57_odwołanie inkasenta_opł.targowa.pdf Uchwały - kadencja VI 59.02 KB
1085. 57_odwołanie inkasenta_opł.targowa.pdf Uchwały - kadencja VI 59.02 KB
1086. 58_zmiany w budżecie 2015 399.14 KB
1087. 59_zmiany wpf 726.17 KB
1088. 5 projek zmiany w budżecie 465.64 KB
1089. 5 projek zmiany w budżecie 465.64 KB
1090. 5 Protokół z 02.09.2015 149.93 KB
1091. 5 Protokół z 27.08.2015 141.61 KB
1092. 5_utworzenie stałych Komisji Rady Gminy 95.52 KB
1093. 60_plan pracy Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2015 168.75 KB
1094. 61_podatek od nieruchomości na 2016 93.94 KB
1095. 62_zmiany w budżecie na 2015 315.12 KB
1096. 63_regulamin dotacji_azbest.pdf Uchwały - kadencja VI 66.59 KB
1097. 63_regulamin dotacji_azbest.pdf Uchwały - kadencja VI 66.59 KB
1098. 63_zmiany wpf 721.95 KB
1099. 64_Srebrna Cieszynianka 2015 89.26 KB
1100. 65_zmiana uchwały 61_podatek od nieruchomości 165.80 KB
1101. 66_opłata_wpis żłobka.pdf Uchwały - kadencja VI 60.56 KB
1102. 66_opłata_wpis żłobka.pdf Uchwały - kadencja VI 60.56 KB
1103. 66_podatek od środków transportowych 100.25 KB
1104. 67_opłata za psa 92.45 KB
1105. 67_opłata za psa w 2016 roku 92.45 KB
1106. 67_regulamin wyn nauczycieli.doc Uchwały - kadencja V 94.50 KB
1107. 68_opłata targowa 91.56 KB
1108. 68_opłata targowa 91.56 KB
1109. 69_2014 105.41 KB
1110. 69_opłata miejscowa 96.07 KB
1111. 69_stawka opłaty miejscowej na 2016 rok 96.07 KB
1112. 69_uchwała.doc Uchwały - kadencja V 17.00 KB
1113. 69_uchwała w sprawie opłaty miejscowej 96.07 KB
1114. 69_zmiany w budżecie na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 369.57 KB
1115. 6_liczba członków i składy osobowe Komisji Rady Gminy 93.93 KB
1116. 6 projekt uchwały_zmiana wpf 931.03 KB
1117. 6 projekt uchwały_zmiana wpf 931.03 KB
1118. 6 Protokół z 05.10.2015 144.12 KB
1119. 6 Protokół z 08.10.2015 146.76 KB
1120. 70_Usługi opiekuńcze.doc Uchwały - kadencja V 75.00 KB
1121. 70_zmiana uchwały 46_inkasenci opłaty miejscowej 93.23 KB
1122. 70_zmiany_wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 66.86 KB
1123. 71_opłata za odpady komunalne 91.55 KB
1124. 71_sprawianie pogrzebu.pdf Uchwały - kadencja VI 70.95 KB
1125. 71_sprawianie pogrzebu.pdf Uchwały - kadencja VI 70.95 KB
1126. 72_wzór deklaracji_odpady komunalne 440.80 KB
1127. 72_zmiany budżetu 2007.doc Uchwały - kadencja V 95.00 KB
1128. 73_Uchwała.doc Uchwały - kadencja V 71.50 KB
1129. 73_wzory formularzy podatkowych 1.70 MB
1130. 74_dotacje przedmiotowe dla ZBGK na 2016 94.63 KB
1131. 74_uchylenie uchwały_opłaty parkingowe.pdf Uchwały - kadencja VI 487.43 KB
1132. 74_uchylenie uchwały_opłaty parkingowe.pdf Uchwały - kadencja VI 487.43 KB
1133. 75_taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprow.ścieków 310.73 KB
1134. 75_uchwała.doc Uchwały - kadencja V 25.00 KB
1135. 76_dopłata do dostarczanej wody 91.33 KB
1136. 77_zmiana 390_dotacje dla żłobków 93.91 KB
1137. 78_dotacje dla niepublicz.przedszkola 1.11 MB
1138. 78_dotacje dla żłobków.pdf Uchwały - kadencja VI 493.58 KB
1139. 79_GPPiRPA na 2016_podpisany 412.54 KB
1140. 79_Uchwała psy 2008.doc Uchwały - kadencja V 28.50 KB
1141. 7 Protokół z 18.11.2015 151.03 KB
1142. 7 Protokół z 19.11.2015 152.74 KB
1143. 7_wybór Przewodniczących Komisji Rady Gminy 90.96 KB
1144. 80_GPPN na 2016 338.90 KB
1145. 81_Program współpracy z org.pozarządowymi na 2016 rok 219.48 KB
1146. 81_zasady umieszczania reklamy.pdf Uchwały - kadencja VI 491.39 KB
1147. 82_przystąpienie do projektu Aktywny Powiat Cieszyński 95.53 KB
1148. 82_zmiany w budżecie na 2011.pdf Uchwały - kadencja VI 932.74 KB
1149. 83_uchwała, uzupelnienie-Kotarz.doc Uchwały - kadencja V 18.50 KB
1150. 83_zmiana Regulaminu PBOS 95.93 KB
1151. 83_zmiany w wpf.pdf Uchwały - kadencja VI 479.08 KB
1152. 84_zmiany w budżecie na 2015 499.32 KB
1153. 85_zmiana wpf 729.14 KB
1154. 86_mpzp_ulica Sportowa, Malinowa 1.50 MB
1155. 87_przyjęcie darowizny_droga gminna 90.48 KB
1156. 88_sprzedaż w trybie bezprzetargowym_Klus 92.79 KB
1157. 88_zmiana uchwały 7307.doc Uchwały - kadencja V 30.00 KB
1158. 89_opłata za ścieki w stacji zlewnej 93.81 KB
1159. 8 Protokół z 10.12.2015 142.10 KB
1160. 8 Protokół z 14.12.2015 139.21 KB
1161. 8_wynagrodzenie Wójta 88.42 KB
1162. 90_uchylenie uchwały 270 z 2009 r_zmiana mpzp ul. Górecka 165.39 KB
1163. 9.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC BUDOWLANA 1.69 MB
1164. 91_wspólna realizcja z powiatem_ul. Skoczowska 92.80 KB
1165. 9.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE WEWNETRZNE I SIECI ZEWNETRZNE 361.92 KB
1166. 92_ustanowienie służebności przesyłu_D. Kłósko 95.74 KB
1167. 9.3 Specyfikacja techniczna - branża elektryczna 139.75 KB
1168. 93_wieloletnia prognoza finansowa 655.93 KB
1169. 94_Budżet na 2016 rok 1.77 MB
1170. 9.4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC DROGOWA 314.34 KB
1171. 94_uchylenie uchw.56_nagrody sportowe.pdf Uchwały - kadencja VI 475.48 KB
1172. 95_rozpatrzenie skargi_GOPS 177.19 KB
1173. 96_dotacja dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia_przemoc w rodzinie_2016 93.58 KB
1174. 96_zmiana planu Górki Wielkie.pdf Uchwały - kadencja VI 478.29 KB
1175. 97_dotacja dla OPPA Bielsko Biała 2016 92.65 KB
1176. 98_kryteria naboru_szkoła podst.i gimnazjum 95.34 KB
1177. 98_uchwała.doc Uchwały - kadencja V 133.50 KB
1178. 98_zmiana uchw.45_przedszkola.pdf Uchwały - kadencja VI 478.17 KB
1179. 99_Program opieki na 2016_zwierzęta bezdomne 530.64 KB
1180. 99_zmiany w budżecie.pdf Uchwały - kadencja VI 1.09 MB
1181. 9_długoterminowa pożyczka_kanalizacja Górki 96.11 KB
1182. 9 Protokół z 18.02.2016 161.52 KB
1183. 9 Protokół z 19.02.2016 172.09 KB
1184. 9. ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 23.50 KB
1185. Adam Bojda Radni Rady Gminy 364.16 KB
1186. ADAM BOJDA 473.03 KB
1187. Adam Chujeba Radni Rady Gminy 360.81 KB
1188. ADAM CHUJEBA 522.51 KB
1189. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1.05 MB
1190. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2015 Gospodarka odpadami 423.26 KB
1191. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2013 Gospodarka odpadami 225.70 KB
1192. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Gospodarka odpadami 192.12 KB
1193. Andrzej Cieślar Radni Rady Gminy 398.00 KB
1194. ANDRZEJ CIEŚLAR 444.67 KB
1195. Ankieta 35.50 KB
1196. ankieta_do_konsultacji 35.00 KB
1197. ARCHIWUM 20.00 KB
1198. ARCHIWUM 19.00 KB
1199. ARCHWUM 20.00 KB
1200. Autopoprawka_ zmiany w uchw.budżet. 190.23 KB
1201. Autopoprawki do uchwały budżetowej 144.00 KB
1202. autopoprawki do uchwały wpf 614.08 KB
1203. autopoprawki do uchwały zmiany w budżecie 137.48 KB
1204. Bojda A. ośw.maj.kon.kad..PDF Radni Rady Gminy 484.36 KB
1205. brenna - przedszkole - przedmiar robót.pdf 392.54 KB
1206. Cennik odbioru odpadów ZBGK 125.78 KB
1207. Cennik - śmieci - 2012 116.82 KB
1208. Chujeba A. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 455.75 KB
1209. Cieslar J. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 460.64 KB
1210. Czesław Dziadek Radni Rady Gminy 392.85 KB
1211. CZESŁAW DZIADEK 447.99 KB
1212. Damian Nowak Radni Rady Gminy 384.01 KB
1213. DAMIAN NOWAK 425.15 KB
1214. Deklaracja 111.00 KB
1215. Deklaracja 132.00 KB
1216. Deklaracja 170.00 KB
1217. Deklaracja DT-1 od środków transportowych 109.08 KB
1218. Deklaracja DT-1 od środków transportowych 178.16 KB
1219. Deklaracja inkasenta osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.pdf 53.83 KB
1220. deklaracja inkasenta osoba fizyczna nieprowadząca działaności gpspodarczej 53.83 KB
1221. deklaracja inkasenta prowadzącego działalność gospodarczą 38.77 KB
1222. Deklaracja inkasenta prowadzącego działalność.pdf 38.77 KB
1223. deklaracja_lesny_2005-2008.pdf 99.06 KB
1224. deklaracja_lesny_2009.pdf 116.18 KB
1225. deklaracja_lesny_2012_2013 56.60 KB
1226. deklaracja_lesny_2012_2013_edytowalna 77.50 KB
1227. deklaracja_lesny_2014 216.89 KB
1228. Deklaracja na odpady komunalne - wzór na 2014 rok Gospodarka odpadami 333.70 KB
1229. Deklaracja na odpady komunalne - wzór na 2015 rok Gospodarka odpadami 348.67 KB
1230. Deklaracja na odpady komunalne - wzór na 2016 rok Gospodarka odpadami 343.57 KB
1231. Deklaracja na odpady komunalne - wzór na 2016 rok DOCX Gospodarka odpadami 91.00 KB
1232. deklaracja_nieruchomosci_2005-2008.pdf 104.56 KB
1233. deklaracja_nieruchomosci_2009.pdf 121.44 KB
1234. deklaracja_nieruchomości_2012_2013 65.69 KB
1235. deklaracja_nieruchomości_2012_2013_edytowalna 103.50 KB
1236. deklaracja_nieruchomości_2014 257.85 KB
1237. Deklaracja obowiazująca od 01.01.2009 r. 88.00 KB
1238. Deklaracja obowiazująca od 01.01.2009 r. 202.00 KB
1239. Deklaracja obowiazująca od 01.01.2009 r. 120.50 KB
1240. Deklaracja - odpady komunalne 343.47 KB
1241. deklaracja_rolny_2005-2008.pdf 110.24 KB
1242. deklaracja_rolny_2009.pdf 126.91 KB
1243. deklaracja_rolny_2012_2013 66.87 KB
1244. deklaracja_rolny_2012_2013_edytowalna 152.00 KB
1245. deklaracja_rolny_2014 317.05 KB
1246. Deklaracja w sprawie podatku leśnego - wzór 251.07 KB
1247. Deklaracja w sprawie podatku leśnego - wzór DOCX 51.60 KB
1248. Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości - wzór 286.87 KB
1249. Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości - wzór DOCX 65.50 KB
1250. Deklaracja w sprawie podatku rolnego - wzór 448.63 KB
1251. Deklaracja w sprawie podatku rolnego - wzór DOCX 115.16 KB
1252. Dokumentacja formalno - prawna - cz.1 45.51 MB
1253. Dokumentacja formalno - prawna - cz.2 57.88 MB
1254. Dokumentacja przetargowa - architektura 16.20 MB
1255. Dokumentacja przetargowa - instalacja elektryczna 3.85 MB
1256. Dokumentacja przetargowa - konstrukcja 3.26 MB
1257. Dokumentacja przetargowa - przedmiar 1,010.52 KB
1258. Dokumentacja przetargowa - sanitarna cz. 1 15.55 MB
1259. Dokumentacja przetargowa - sanitarna cz. 2 21.15 MB
1260. Dokumentacja przetargowa - specyfikacja techniczna 1.38 MB
1261. Dokumentacja techniczna 2.54 MB
1262. Dokumentacja Zdjęciowa 20.95 MB
1263. Dokumentacja Zdjęciowa 6.48 MB
1264. dotacje 35.00 KB
1265. dotacje 41.50 KB
1266. dotacje 26.50 KB
1267. dotacje 41.50 KB
1268. dotacje 26.50 KB
1269. DOTACJE CELOWE 28.50 KB
1270. DOTACJE CELOWE 28.50 KB
1271. dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 41.00 KB
1272. dotacje rudzielone i otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku 28.00 KB
1273. Dziadek C. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 479.95 KB
1274. Elżbieta Hubczyk Radni Rady Gminy 374.53 KB
1275. ELŻBIETA HUBCZYK 476.60 KB
1276. FERFECKI JÓZEF 1.08 MB
1277. Formularz 43.50 KB
1278. Formularz 30.00 KB
1279. Formularz 32.50 KB
1280. Formularz 30.50 KB
1281. Formularz 32.50 KB
1282. Formularz de minimis 2016 Oświata 1,000.92 KB
1283. Formularz de minimis 2016 - rozporządzenie KE Oświata 76.61 KB
1284. Formularz oceny stanu i mozliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest Wnioski do pobrania 65.32 KB
1285. Formularz ofertowy 32.00 KB
1286. Formularz ofertowy - mapy, tablice 122.82 KB
1287. formularz ofertowy - ulotka, baner 12.24 KB
1288. Formularz oferty 70.50 KB
1289. Formularz oferty 32.50 KB
1290. Formularz oferty 70.50 KB
1291. Formularz oferty 32.00 KB
1292. formularz-oferty_Jaskinia wislańska 55.00 KB
1293. Formularz uwag 30.00 KB
1294. Formularz uwag 30.00 KB
1295. Formularz uwag 30.50 KB
1296. Formularz uwag 272.15 KB
1297. Formularz zgłaszania uwag 30.00 KB
1298. Formularz zgłaszania uwag 34.50 KB
1299. Formularz zgłoszenia 34.00 KB
1300. Formularz zgłoszenia 34.00 KB
1301. formularz zgłoszenia do komisji_2015_ekologia 34.50 KB
1302. formularz zgłoszenia do komisji_2015_KiS 34.50 KB
1303. formularz zgłoszenia do komisji_2015_patologia 34.00 KB
1304. Formularz zgłoszeniowy 32.50 KB
1305. Formularz zgłoszeniowy 30.50 KB
1306. Formularz zgłoszeniowy 30.50 KB
1307. GAŃCZARCZYK-DEC GABRIELA 1.17 MB
1308. Gimnazjaliści na start - materiały dydaktyczne 33.00 KB
1309. Główczak R. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 516.04 KB
1310. Gminny Program Wspierania Rodziny 2014-2016 1,018.32 KB
1311. Godziny otwarcia punktów 211.42 KB
1312. GREŃ MAŁGORZATA 520.14 KB
1313. Greń P. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 426.04 KB
1314. GREŃ SEWERYN 1.19 MB
1315. GREŃ SEWERYN - KOREKTA 50.47 KB
1316. Greń S. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 475.39 KB
1317. GRUSZCZYK BOGUSŁAW 1.12 MB
1318. Harmonogram na 2010 82.42 KB
1319. Harmonogram na 2010 82.42 KB
1320. Harmonogram na 2012 166.11 KB
1321. Harmonogram na 2013 1.17 MB
1322. Harmonogram odbioru odpadów ZBGK 177.48 KB
1323. Harmonogram odbioru śmieci 2011 82.69 KB
1324. Harmonogram odbioru śmieci 2016 - ZBGK 178.66 KB
1325. HARMONOGRAM_zaktualizowany 31.00 KB
1326. HARMONOGRAM ZAKTUALIZOWANY 22.00 KB
1327. HARMONOGRAM ZAKTUALIZOWANY 22.00 KB
1328. Harmonogram ZBGK 2014 175.88 KB
1329. Helena Kłósko Radni Rady Gminy 356.65 KB
1330. HELENA KŁÓSKO 439.95 KB
1331. HELLER STANISŁAW 1.31 MB
1332. HELLER STANISŁAW - KOREKTA 75.82 KB
1333. HUBCZYK ELŻBIETA 1.09 MB
1334. HUBCZYK ELŻBIETA - KOREKTA 50.09 KB
1335. Hubczyk E. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 439.25 KB
1336. Informacja 19.50 KB
1337. Informacja 138.39 KB
1338. Informacja 69.50 KB
1339. Informacja 146.00 KB
1340. Informacja 2005-2008.pdf 86.58 KB
1341. Informacja 2005-2008.pdf 86.58 KB
1342. Informacja 2005-2008.pdf 86.58 KB
1343. Informacja 2009.pdf 103.30 KB
1344. Informacja 2009.pdf 103.30 KB
1345. Informacja 2009.pdf 103.30 KB
1346. Informacja 2012_2013 208.79 KB
1347. Informacja 2012_2013 208.79 KB
1348. Informacja 2012_2013 208.79 KB
1349. Informacja 2014 251.62 KB
1350. Informacja 2014 251.57 KB
1351. Informacja 2014 251.62 KB
1352. Informacja 2014_edytowalna 134.50 KB
1353. Informacja 2014_edytowalna 134.50 KB
1354. Informacja 2014_edytowalna 134.50 KB
1355. Informacja dla pracodawców-młodociani pracownicy 132.14 KB
1356. Informacja dla pracodawców - młodociany pracownik 2016 Oświata 23.80 KB
1357. Informacja Naczelnika US w Cieszynie.pdf 69.54 KB
1358. Informacja obowiazująca od 01.01.2009 r. 145.00 KB
1359. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 185.54 KB
1360. Informacja o powtórzeniu czynności w wyniku uwzględnienia protestu 437.43 KB
1361. Informacja o proteście 755.28 KB
1362. Informacja o przbiegu wykonania budżetu Gminy Brenna za I półrocze 2010 roku 427.31 KB
1363. Informacja o przebiegu realizacji planów samorządowych instytucji kultury w I pólroczu 2011 roku 5.73 MB
1364. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Brenna za i półrocze 2011 471.48 KB
1365. informacja o przebiegu wykonania budżetu za I pólrocze 2014 roku 867.27 KB
1366. informacja o przebirgu wykonania budżetu gminy Brenna za I półrocze 2012 roku 26.77 MB
1367. Informacja o realizacji zadań oświatowych 623.07 KB
1368. Informacja o roztrzygnieciu protestu 1.11 MB
1369. informacja o stanie mienia na 2009 r. 65.50 KB
1370. informacja o stanie mienia komunalnego.doc 65.50 KB
1371. informacja o stanie mienia komunalnego.doc 135.00 KB
1372. Informacja o treści złożonych ofert 265.36 KB
1373. Informacja o treści złożonych ofert 221.35 KB
1374. Informacja o treści złożonych ofert 308.52 KB
1375. Informacja o treści złożonych ofert 227.54 KB
1376. Informacja o treści złożonych ofert 233.10 KB
1377. Informacja o treści złożonych ofert 210.37 KB
1378. Informacja o treści złożonych ofert 1.12 MB
1379. Informacja o treści złożonych ofert 236.88 KB
1380. Informacja o treści złożonych ofert 230.35 KB
1381. Informacja o treści złożónych ofert 225.47 KB
1382. Informacja o usunięciu wyrobów zawierających azbest Wnioski do pobrania 29.50 KB
1383. Informacja o wpłynięciu protestu 1.40 MB
1384. Informacja o wyborze oferty 260.48 KB
1385. Informacja o wyborze oferty 360.33 KB
1386. Informacja o wyborze oferty 250.69 KB
1387. Informacja o wyborze oferty 269.56 KB
1388. Informacja o wyborze oferty 247.82 KB
1389. Informacja o wyborze oferty 527.63 KB
1390. Informacja o wyborze oferty 302.88 KB
1391. Informacja o wyborze oferty 274.85 KB
1392. informacja o wykonaniu planów przez samorządowe instytucje kultury 116.97 KB
1393. Informacja o wykorzystaniu środków unijnych 37.50 KB
1394. Informacja o wynikach 24.00 KB
1395. Informacja o wynikach naboru 181.98 KB
1396. Informacja o wyniku postępowania 2.10 MB
1397. Informacja o wyniku przetargu ustnego 800.80 KB
1398. INFORMACJA o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania Wnioski do pobrania 16.25 KB
1399. Informacja o złożonych ofertach 394.76 KB
1400. Informacja o zmianie SIWZ 185.02 KB
1401. Informacja - spis wyborców 96.15 KB
1402. Informacja Wójta 181.97 KB
1403. Informacja Wójta 133.74 KB
1404. Informacja Wójta 363.14 KB
1405. Informacja Wójta 187.70 KB
1406. Informacja Wójta 226.62 KB
1407. Informacja Wójta 198.32 KB
1408. Informacja Wójta 148.36 KB
1409. Informacja Wójta 264.60 KB
1410. Informacja Wójta 176.95 KB
1411. Informacja Wójta 196.13 KB
1412. Informacja Wójta Gminy Brenna - spis wyborców 123.02 KB
1413. Informacja Wójta_sesja II 180.87 KB
1414. Informacja Wójta_sesja III 264.47 KB
1415. Informacja Wójta_sesja IV 251.71 KB
1416. Informacja Wójta_sesja IX 456.80 KB
1417. Informacja Wójta_sesja V 243.50 KB
1418. Informacja Wójta_sesja VI 486.21 KB
1419. Informacja Wójta_sesja VII 419.60 KB
1420. Informacja Wójta_sesja VIII 467.04 KB
1421. Informacja w sprawie podatku leśnego - wzór 253.59 KB
1422. Informacja w sprawie podatku leśnego - wzór DOCX 34.56 KB
1423. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - wzór 279.27 KB
1424. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - wzór DOCX 49.44 KB
1425. Informacja w sprawie podatku rolnego - wzór 290.79 KB
1426. Informacja w sprawie podatku rolnego - wzór DOCX 52.63 KB
1427. Informacja - wybór oferty 429.38 KB
1428. Informacja zbiorcza 404.26 KB
1429. Informacja zbiorcza 583.47 KB
1430. Informacja zbiorcza - 2015 rok 634.56 KB
1431. Informacja zbiorcza dotycząca funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Brenna 39.00 KB
1432. Informacja zbiorcza dotycząca funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Brenna 806.39 KB
1433. Informacja zbiorcza dotycząca funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Brenna za 2012 rok 761.73 KB
1434. Informacje pokontrolne 7.39 MB
1435. informacjz o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2013 roku 10.08 MB
1436. infromacja o realizacji wpf 262.65 KB
1437. Instrukcja konkursowa 33.82 KB
1438. Instrukcja konkursowa 1.48 MB
1439. Instrukcja konkursowa 2.73 MB
1440. Instrukcja konkursowa 34.59 KB
1441. Instrukcja konkursowa wraz z załącznikami od 1 do 2 7.83 MB
1442. Instrukcja konkursowa + załączniki 15.92 MB
1443. Instrukcja.pdf 59.57 KB
1444. Instrukcja.pdf 59.57 KB
1445. Instrukcja poboru i rozliczania opłaty miejscowej przez inkasentów.pdf 85.43 KB
1446. Instrukcja poboru opłaty miejscowej 1.81 MB
1447. Instrukcja wypełniania nowego formularza de minimis 2014 Oświata 159.66 KB
1448. Interpelacja nr 1 100.06 KB
1449. Interpelacja nr 2 97.08 KB
1450. Interpelacja nr 3 113.30 KB
1451. Interpelacja nr 4 136.64 KB
1452. Interpelacja nr 5 118.04 KB
1453. Interpelacja nr 6 295.08 KB
1454. Interpelacja nr 7 185.46 KB
1455. Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 281.24 KB
1456. IWONA SZAREK - WÓJT GMINY BRENNA 535.85 KB
1457. jakość wód 31.54 KB
1458. Jakość wody Komunikat z dnia 09.07.2010 r. 44.43 KB
1459. Jakość wody Komunikat z dnia 20.08.2010 r. 45.94 KB
1460. Jakość wody Komunikat z dnia 23.07.2010 r. 43.67 KB
1461. JANASIK MARCIN 1.02 MB
1462. Janasik M. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 460.59 KB
1463. Kalendarz wyborczy 38.97 KB
1464. Karta zgłoszenia kandydata 23.50 KB
1465. KARTY A Karty 838.00 KB
1466. KARTY TYPU B - 2007r. Karty 882.50 KB
1467. Kierunki zagospodarowania przestrzennego Studium 19.45 MB
1468. KISIAŁA ANTONI 1.65 MB
1469. KISIAŁA ANTONI - KOREKTA 50.41 KB
1470. KŁÓSKO HELENA 1.13 MB
1471. Kłósko H. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 505.02 KB
1472. Kłósko K. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 514.50 KB
1473. KOMUNIKAT NR 10 WRAZ Z OCENĄ z dnia 10.07.2009 Rok 2009 49.39 KB
1474. KOMUNIKAT NR 11/1 WRAZ Z OCENĄ z dnia 17.07.2009 Rok 2009 49.03 KB
1475. KOMUNIKAT NR 11 WRAZ Z OCENĄ z dnia 17.07.2009 Rok 2009 48.99 KB
1476. KOMUNIKAT NR 12 WRAZ Z OCENĄ z dnia 24.07.2009 Rok 2009 49.55 KB
1477. KOMUNIKAT NR 13 - jakość wody w kąpieliskach - 30.07.2008r. Rok 2008 34.89 KB
1478. KOMUNIKAT NR 13 WRAZ Z OCENĄ z dnia 31.07.2009 Rok 2009 57.38 KB
1479. KOMUNIKAT NR 14 - jakość wody w kąpieliskach - 06.08.2008 Rok 2008 34.88 KB
1480. KOMUNIKAT NR 14 WRAZ Z OCENĄ z dnia 07.08.2009 Rok 2009 48.74 KB
1481. KOMUNIKAT NR 15 - jakość wody w kąpieliskach - 13.08.2008r. Rok 2008 34.95 KB
1482. KOMUNIKAT NR 15 WRAZ Z OCENĄ z dnia 14.08.2009 Rok 2009 48.46 KB
1483. KOMUNIKAT NR 16 - jakość wody w kąpieliskach - 20.08.2008r. Rok 2008 34.86 KB
1484. KOMUNIKAT NR 16 WRAZ Z OCENĄ z dnia 21.08.2009 Rok 2009 48.57 KB
1485. KOMUNIKAT NR 18 - jakość wody w kąpieliskach - 03.09.2008r. Rok 2008 34.94 KB
1486. KOMUNIKAT NR 18 WRAZ Z OCENĄ z dnia 04.09.2009 Rok 2009 48.87 KB
1487. KOMUNIKAT NR 19 - jakość wody w kąpieliskach - 10.09.2008r. Rok 2008 34.94 KB
1488. KOMUNIKAT NR 7 z dnia 10.06.2009r. 35.27 KB
1489. Konkukrs - dyrektor Gimnazjum w Brennej 288.97 KB
1490. Konkurs - Badania Ewaluacyjne "Kompetentny urzędnik = sprawny Urząd Gminy w Brennej" 1.74 MB
1491. Konkurs na Psycholog Klub na 102 1.77 MB
1492. Konkurs na Warsztaty OSP Leśnica 2.54 MB
1493. Konkurs - prowadzenie warszatów ceramicznych 565.13 KB
1494. Konkurs - prowadzenie warszatów filmowych 558.20 KB
1495. Konkurs - prowadzenie warszatów perkusyjnych 744.84 KB
1496. Konkurs - prowadzenie warszatów perkusyjnych 728.82 KB
1497. Konkurs - prowadzenie warszatów plastycznych 543.70 KB
1498. Konkurs - prowadzenie warszatów tanecznych 533.58 KB
1499. Kopia protestu 923.19 KB
1500. korekta 3.66 MB
1501. korekta 104.20 KB
1502. korekta 33.99 KB
1503. korekta 4.52 MB
1504. korekta 3.95 MB
1505. korekta 4.46 MB
1506. korekta 3.60 MB
1507. korekta 32.16 KB
1508. Korekta 70.50 KB
1509. Korekta 100.61 KB
1510. Korekta 45.99 KB
1511. Korekta 62.01 KB
1512. Korekta 48.58 KB
1513. Korekta 49.26 KB
1514. korekta 2 114.04 KB
1515. korekta 2 1.40 MB
1516. korekta ostateczna 446.55 KB
1517. Korekta oświadczenia majątkowego 467.88 KB
1518. Korekta oświadcz. maj. za 2015 rok 571.54 KB
1519. Kosztorys ofertowy - zał.10 71.50 KB
1520. Kosztorys ofertowy - zał.9 17.56 KB
1521. Kosztorys ofertowy - zał.9 43.93 KB
1522. Kosztorysy ofertowe - zał.9 21.88 KB
1523. KOSZTORYS_zaktualizowany 36.50 KB
1524. KOSZTORYS ZAKTUALIZOWANY 30.50 KB
1525. KOSZTORYS ZAKTUALIZOWANY 30.50 KB
1526. Krystian Żyłka Radni Rady Gminy 396.41 KB
1527. KRYSTIAN ŻYŁKA 428.15 KB
1528. Krzysztof Kłósko Radni Rady Gminy 368.93 KB
1529. KRZYSZTOF KŁÓSKO 517.90 KB
1530. Księga Rejestrowa - Gminna Biblioteka Publiczna 202.14 KB
1531. Księga rejestrowa - Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna 219.66 KB
1532. kwartalan informacja o wykonaniu budżetu za III kwatrał Sprawozdania za IV kwartał 2009 r 416.57 KB
1533. kwartalan informacja o wykonaniu budżetu za III kwatrał 403.93 KB
1534. kwartalan informacja o wykonaniu budżetu za II kwatrał Sprawozdania za 2008 r 426.88 KB
1535. kwartalan informacja o wykonaniu budżetu za II kwatrał 410.88 KB
1536. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jst Sprawozdania za 2008 r 567.13 KB
1537. kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał Sprawozdania za 2008 r 528.01 KB
1538. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2009 Sprawozdania za I kwartał 2009 r 798.65 KB
1539. Kwestionariusz 30.50 KB
1540. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie 30.00 KB
1541. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie 30.00 KB
1542. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie 30.00 KB
1543. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie 30.00 KB
1544. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie 30.00 KB
1545. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie 30.00 KB
1546. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie 19.50 KB
1547. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie 30.00 KB
1548. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie 30.00 KB
1549. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie 30.00 KB
1550. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie 29.00 KB
1551. Kwestionariusz osobowy 48.35 KB
1552. Kwestionariusz osobowy 133.00 KB
1553. Kwestionariusz osobowy 146.50 KB
1554. Kwestionariusz osobowy 65.47 KB
1555. Kwestionariusz osobowy 48.37 KB
1556. Kwestionariusz osobowy 30.00 KB
1557. Kwestionariusz osobowy 48.35 KB
1558. Kwestionariusz osobowy 115.74 KB
1559. Kwestionariusz osobowy 195.50 KB
1560. Kwestionariusz osobowy 146.50 KB
1561. Kwestionariusz osobowy 195.50 KB
1562. Kwestionariusz osobowy 133.00 KB
1563. Kwestionariusz osobowy 195.50 KB
1564. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1565. Kwestionariusz osobowy 120.89 KB
1566. Kwestionariusz osobowy 133.00 KB
1567. Kwestionariusz osobowy 120.89 KB
1568. Kwestionariusz osobowy 150.41 KB
1569. Kwestionariusz osobowy 194.00 KB
1570. Kwestionariusz osobowy 133.00 KB
1571. Kwestionariusz osobowy 146.50 KB
1572. Kwestionariusz osobowy 133.00 KB
1573. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1574. Kwestionariusz osobowy 146.50 KB
1575. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1576. Kwestionariusz osobowy 134.00 KB
1577. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1578. Kwestionariusz osobowy 146.50 KB
1579. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1580. Kwestionariusz osobowy 133.00 KB
1581. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1582. Kwestionariusz osobowy 115.74 KB
1583. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1584. Kwestionariusz osobowy 133.00 KB
1585. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1586. Kwestionariusz osobowy 133.00 KB
1587. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1588. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1589. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1590. Kwestionariusz osobowy 133.00 KB
1591. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1592. Kwestionariusz osobowy 134.50 KB
1593. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1594. Kwestionariusz osobowy 133.00 KB
1595. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1596. Kwestionariusz osobowy 164.80 KB
1597. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1598. Kwestionariusz osobowy 133.00 KB
1599. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1600. Kwestionariusz osobowy 146.50 KB
1601. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1602. Kwestionariusz osobowy 48.35 KB
1603. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1604. Kwestionariusz osobowy 48.35 KB
1605. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1606. Kwestionariusz osobowy 48.35 KB
1607. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1608. Kwestionariusz osobowy 134.00 KB
1609. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1610. Kwestionariusz osobowy 133.00 KB
1611. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1612. Kwestionariusz osobowy 133.00 KB
1613. Kwestionariusz osobowy 194.00 KB
1614. Kwestionariusz osobowy 133.00 KB
1615. Kwestionariusz osobowy 194.00 KB
1616. Kwestionariusz osobowy 133.00 KB
1617. Kwestionariusz osobowy 48.35 KB
1618. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1619. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1620. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1621. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1622. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1623. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1624. Kwestionariusz osobowy 172.00 KB
1625. Kwestionariusz osobowy 146.50 KB
1626. Kwestionariusz osobowy 194.00 KB
1627. Kwestionariusz osobowy 150.02 KB
1628. Kwestionariusz osobowy 194.00 KB
1629. Kwestionariusz osobowy 194.00 KB
1630. Kwestionariusz osobowy 194.00 KB
1631. Kwestionariusz osobowy 194.00 KB
1632. Kwestionariusz osobowy 194.00 KB
1633. Kwestionariusz osobowy 194.00 KB
1634. lista kandydatów 26.50 KB
1635. lista kandydatów 63.50 KB
1636. lista kandydatów 24.50 KB
1637. lista kandydatów 64.00 KB
1638. Lista kandydatów 38.45 KB
1639. Lista kandydatów 24.00 KB
1640. Lista kandydatów 64.00 KB
1641. Lista kandydatów 23.50 KB
1642. Lista obecności gości 65.47 KB
1643. Lista obecności gości 94.24 KB
1644. Lista obecności gości 52.80 KB
1645. Lista obecności gości 480.94 KB
1646. Lista obecności gości 60.56 KB
1647. Lista obecności gości 49.46 KB
1648. Lista obecności gości 69.78 KB
1649. Lista obecności gości 131.58 KB
1650. Lista obecności gości 145.64 KB
1651. Lista obecności gości 89.59 KB
1652. Lista obecności gości 84.01 KB
1653. Lista obecności gości 57.06 KB
1654. Lista obecności gości 96.95 KB
1655. Lista obecności gości 145.90 KB
1656. Lista obecności gości 61.39 KB
1657. Lista obecności gości - protokół Nr 21/09 90.20 KB
1658. Lista obecności - protokół 12/08 58.82 KB
1659. Lista obecności - protokół Nr 10/07 60.89 KB
1660. Lista obecności - protokół Nr 10/08 58.28 KB
1661. Lista obecności - protokół Nr 10/08 65.73 KB
1662. Lista obecności - protokół Nr 1/06 53.39 KB
1663. Lista obecności - protokół Nr 1/06 54.00 KB
1664. Lista obecności - protokół Nr1/06 60.73 KB
1665. Lista obecności - protokół Nr 11/07 62.33 KB
1666. Lista obecności - protokół Nr 11/08 60.62 KB
1667. Lista obecności - protokół Nr 11/08 65.81 KB
1668. Lista obecności - protokół Nr 12 67.30 KB
1669. Lista obecności - protokół Nr 12/07 69.24 KB
1670. Lista obecności - protokół Nr 13 75.93 KB
1671. Lista obecności - protokół Nr 13/07 62.28 KB
1672. Lista obecności - protokół Nr 13/08 72.41 KB
1673. Lista obecności - protokół Nr 14 63.42 KB
1674. Lista obecności - protokół Nr 14/07 63.88 KB
1675. Lista obecności - protokół Nr 14/08 73.66 KB
1676. Lista obecności - protokół Nr 15 76.71 KB
1677. Lista obecności - protokół Nr 15/08 70.42 KB
1678. Lista obecności - protokół Nr 15/08 71.31 KB
1679. Lista obecności - protokół Nr 16 84.83 KB
1680. Lista obecności - protokół Nr 16/08 70.96 KB
1681. Lista obecności - protokół Nr 17 75.72 KB
1682. Lista obecności - protokół Nr 17/08 76.58 KB
1683. Lista obecności - protokół Nr 17/08 61.01 KB
1684. Lista obecności - protokół Nr 18 80.60 KB
1685. Lista obecności - protokół Nr 18/08 68.86 KB
1686. Lista obecności - protokół Nr 18/08 100.91 KB
1687. Lista obecności - protokół Nr 19 79.38 KB
1688. Lista obecności - protokół Nr 19/08 78.38 KB
1689. Lista obecności - protokół Nr 19/09 102.23 KB
1690. Lista obecności - protokół Nr 20 82.66 KB
1691. Lista obecności - protokół Nr 20/08 75.90 KB
1692. Lista obecności - protokół Nr 20/09 100.26 KB
1693. Lista obecności - protokół Nr 2/07 53.91 KB
1694. Lista obecności - protokół Nr 2/07 57.57 KB
1695. Lista obecności - protokół Nr 2/07 66.57 KB
1696. Lista obecności - protokół Nr 21 72.67 KB
1697. Lista obecności - protokół Nr 21/08 72.75 KB
1698. Lista obecności - protokół Nr 21/09 102.76 KB
1699. Lista obecności - protokół Nr 22 70.47 KB
1700. Lista obecności - protokół Nr 22/08 74.92 KB
1701. Lista obecności - protokół Nr 22/09 96.62 KB
1702. Lista obecności - protokół Nr 23 72.22 KB
1703. Lista obecności - protokół Nr 23/08 61.47 KB
1704. Lista obecności - protokół Nr 23/09 73.21 KB
1705. Lista obecności - protokół Nr 24 85.86 KB
1706. Lista obecności - protokół Nr 24/08 89.72 KB
1707. Lista obecności - protokół Nr 24/09 76.32 KB
1708. Lista obecności - protokół Nr 25 77.44 KB
1709. Lista obecności - protokół Nr 25/08 88.90 KB
1710. Lista obecności - protokół Nr 25/09 72.47 KB
1711. Lista obecności - protokół Nr 26 87.10 KB
1712. Lista obecności - protokół Nr 26 74.61 KB
1713. Lista obecności - protokół Nr 26/09 71.03 KB
1714. Lista obecności - protokół Nr 27 91.50 KB
1715. Lista obecności - protokół Nr 27 78.91 KB
1716. Lista obecności - protokół Nr 27/09 70.80 KB
1717. Lista obecności - protokół Nr 28 97.68 KB
1718. Lista obecności - protokół Nr 28/10 71.98 KB
1719. Lista obecności - protokół Nr 29 68.37 KB
1720. Lista obecności - protokół Nr 29/10 76.21 KB
1721. Lista obecności - protokół Nr 30 64.63 KB
1722. Lista obecności - protokół Nr 3/07 66.65 KB
1723. Lista obecności - protokół Nr 3/07 61.28 KB
1724. Lista obecności - protokół Nr 3/07 78.86 KB
1725. Lista obecności - protokół Nr 31 69.86 KB
1726. Lista obecności - protokół Nr 32 71.52 KB
1727. Lista obecności - protokół Nr 33 74.18 KB
1728. Lista obecności - protokół Nr 34 74.27 KB
1729. Lista obecności - protokół Nr 35 72.34 KB
1730. Lista obecności - protokół Nr 36 77.42 KB
1731. Lista obecności - protokół Nr 4/07 61.01 KB
1732. Lista obecności - protokół Nr 4/07 68.06 KB
1733. Lista obecności - protokół Nr 4/07 64.83 KB
1734. Lista obecności - protokół nr 5/07 64.40 KB
1735. Lista obecności - protokół Nr 5/07 63.53 KB
1736. Lista obecności - protokół Nr 5/07 59.92 KB
1737. Lista obecności - protokół Nr 6/07 68.45 KB
1738. Lista obecności - protokół Nr 6/07 60.64 KB
1739. Lista obecności - protokół Nr 6/07 75.73 KB
1740. Lista obecności - protokół Nr 7/07 65.44 KB
1741. Lista obecności - protokół Nr 7/07 59.84 KB
1742. Lista obecności - protokół Nr 7/07 62.70 KB
1743. Lista obecności - protokół Nr 8/07 58.10 KB
1744. Lista obecności - protokół Nr 8/07 61.74 KB
1745. Lista obecności - protokół Nr 8/07 67.35 KB
1746. Lista obecności - protokół Nr 9/07 61.54 KB
1747. Lista obecności - protokół Nr 9/07 64.05 KB
1748. Lista obecności - protokół Nr 9/08 80.50 KB
1749. Lista obecności - protokół z dnia 11.12.07 68.01 KB
1750. Lista obecności - protokół z dnia 16 kwietnia 2008 r. 70.54 KB
1751. Lista obecności - protokół z dnia 3 kwietnia 2008 r. 72.10 KB
1752. Lista obecności radnych 83.78 KB
1753. Lista obecności radnych 73.99 KB
1754. Lista obecności radnych 62.11 KB
1755. Lista obecności radnych 77.49 KB
1756. Lista obecności radnych 66.35 KB
1757. Lista obecności radnych 65.67 KB
1758. Lista obecności radnych 67.33 KB
1759. Lista obecności radnych 61.87 KB
1760. Lista obecności radnych 69.99 KB
1761. Lista obecności radnych 79.79 KB
1762. Lista obecności Radnych 94.75 KB
1763. Lista obecności Radnych 205.25 KB
1764. Lista obecności Radnych 93.51 KB
1765. Lista obecności Radnych 170.89 KB
1766. Lista obecności Radnych 94.45 KB
1767. Lista obecności Radnych 96.65 KB
1768. Lista obecności Radnych 166.13 KB
1769. Lista obecności Radnych 166.13 KB
1770. Lista obecności Radnych 92.31 KB
1771. Lista rankingowa - Grafik Nasze dzieci - Nasza przyszłość 90.16 KB
1772. Lista rankingowa - Kompetentny urzędnik 194.72 KB
1773. Lista rankingowa - OSP Leśnica 237.81 KB
1774. Madzia J. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 485.48 KB
1775. Mały naukowiec - materiały 69.00 KB
1776. mapa 4.53 MB
1777. Mapa Gminy Brenna - zał. 12 2.50 MB
1778. Mapa Gminy Brenna - zał. 12 2.50 MB
1779. Mapa poglądowa 147.76 KB
1780. Mapy sytuacyjne i profile - zał.10 1.76 MB
1781. Marcin Janasik Radni Rady Gminy 381.68 KB
1782. MARCIN JANASIK 445.95 KB
1783. MAREK WOJNAR 444.87 KB
1784. Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 roku 887.61 KB
1785. modyfikacja SIWZ 7.02 MB
1786. modyfikacja SIWZ 3.23 MB
1787. modyfikacja SIWZ 811.25 KB
1788. Modyfikacja SIWZ 708.46 KB
1789. Modyfikacja SIWZ 203.24 KB
1790. Modyfikacja SIWZ 2.39 MB
1791. Modyfikacja SIWZ 759.89 KB
1792. Modyfikacja SIWZ 1.18 MB
1793. Modyfikacja SIWZ 5.42 MB
1794. Modyfikacja SIWZ 1,002.91 KB
1795. Modyfikacja SIWZ 2.48 MB
1796. Modyfikacja SIWZ -2 732.31 KB
1797. Modyfikacja SIWZ -2 3.35 MB
1798. Modyfikacja SIWZ wraz z ogłoszeniem 2.23 MB
1799. Modyfikacja zapisów SIWZ 213.22 KB
1800. Modyfikacja zapisów SIWZ 240.67 KB
1801. Modyfikacja zapisów SIWZ 1.45 MB
1802. Modyfikacja zapisów SIWZ 253.11 KB
1803. Modyfikacja zapisów SIWZ 817.21 KB
1804. Modyfikacja zapisów SIWZ 370.27 KB
1805. Modyfikacja zapisów SIWZ 707.48 KB
1806. Modyfikacja zapisów SIWZ 94.00 KB
1807. Modyfikacja zapisów SIWZ 554.80 KB
1808. Modyfikacja zapisów SIWZ 2 232.09 KB
1809. Modyfikacja zapisów SIWZ 2 219.75 KB
1810. Modyfikacja zapisów SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia 1.75 MB
1811. Modyfikacja zapisów SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia 4.45 MB
1812. MPZP Gminy Brenna uchwała XXIV_198_2004.doc 758.50 KB
1813. MYŚLIWIEC MAGDALENA 1.17 MB
1814. nabór 42.00 KB
1815. Nabór 33.50 KB
1816. Nabór 38.50 KB
1817. Nabór 213.96 KB
1818. Nabór 165.00 KB
1819. Nabór 38.00 KB
1820. Nabór 43.50 KB
1821. Nabór 39.08 KB
1822. Nabór 72.50 KB
1823. Nabór 42.00 KB
1824. Nabór 24.00 KB
1825. Nabór 42.50 KB
1826. Nabór 73.50 KB
1827. Nabór 35.50 KB
1828. Nabór - Animator - 2009-12-03 2.22 MB
1829. nabór do sekretariatu 39.00 KB
1830. Nabór OPKiS - ogłoszenie 134.78 KB
1831. Nabór.pdf 69.09 KB
1832. Nabór.pdf 70.01 KB
1833. Nabór.pdf 66.58 KB
1834. Nabór.pdf 39.30 KB
1835. Nabór ZBGK główna księgowa - ogłoszenie 143.97 KB
1836. Nieruchomość - przetrag 198.60 KB
1837. Nowak D. ośw. maj. kon.kad.PDF Radni Rady Gminy 438.08 KB
1838. objasneinia_prognoza_długu.doc 22.50 KB
1839. objasnienia do budżetu 184.50 KB
1840. objaśnienia do budżetu na 2009 r. 96.00 KB
1841. objasnienia do budżetu.doc 96.00 KB
1842. objasnienia do budżetu.doc 212.50 KB
1843. Obraz 001.jpg 1.71 MB
1844. Obraz 001.jpg 1.71 MB
1845. Obraz 002.jpg 847.76 KB
1846. Obraz 002.jpg 847.76 KB
1847. Obraz 003.jpg 1.68 MB
1848. Obraz 003.jpg 1.68 MB
1849. Obraz 004.jpg 814.55 KB
1850. Obraz 005.jpg 863.43 KB
1851. Obraz 005.jpg 863.43 KB
1852. Obraz 006.jpg 1.69 MB
1853. Obwieszczenie 170.56 KB
1854. Obwieszczenie 789.87 KB
1855. Obwieszczenie 225.34 KB
1856. Obwieszczenie 789.87 KB
1857. Obwieszczenie 300.35 KB
1858. Obwieszczenie 267.29 KB
1859. Obwieszczenie 150.84 KB
1860. Obwieszczenie 71.58 KB
1861. Obwieszczenie 134.63 KB
1862. Obwieszczenie 116.27 KB
1863. Obwieszczenie 677.95 KB
1864. Obwieszczenie 2.02 MB
1865. Obwieszczenie 300.35 KB
1866. Obwieszczenie 677.95 KB
1867. Obwieszczenie 164.27 KB
1868. Obwieszczenie 148.46 KB
1869. Obwieszczenie 164.27 KB
1870. Obwieszczenie 2.02 MB
1871. Obwieszczenie 279.45 KB
1872. Obwieszczenie 170.56 KB
1873. Obwieszczenie 134.63 KB
1874. Obwieszczenie 2.02 MB
1875. Obwieszczenie 288.14 KB
1876. Obwieszczenie 301.28 KB
1877. Obwieszczenie 116.27 KB
1878. Obwieszczenie 225.34 KB
1879. Obwieszczenie 100.50 KB
1880. Obwieszczenie 233.08 KB
1881. Obwieszczenie 90.00 KB
1882. Obwieszczenie 71.58 KB
1883. Obwieszczenie 336.79 KB
1884. Obwieszczenie 274.30 KB
1885. Obwieszczenie 336.79 KB
1886. Obwieszczenie 148.46 KB
1887. Obwieszczenie 286.81 KB
1888. Obwieszczenie 127.24 KB
1889. Obwieszczenie 7 terenów 814.33 KB
1890. Obwieszczenie Brenna Leśnica 827.08 KB
1891. Obwieszczenie - kandydaci na radnych Rady Gminy Brenna 378.25 KB
1892. Obwieszczenie - kandydaci na Wójta Gminy Brenna 77.95 KB
1893. Obwieszczenie o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna 593.64 KB
1894. Obwieszczenie o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna Obwieszczenia, zawiadomienia 593.64 KB
1895. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium 515.20 KB
1896. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium Obwieszczenia, zawiadomienia 515.20 KB
1897. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy 576.23 KB
1898. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalajacej warunki zabudowy dla dz. nr 3675/2 w Brennej 650.41 KB
1899. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla dz. nr 3675/2 w Brennej 650.41 KB
1900. Obwieszczenie.pdf 432.68 KB
1901. Obwieszczenie - podjęcie uchwał 112.94 KB
1902. Obwieszczenie - podjęcie uchwał 112.94 KB
1903. Obwieszczenie - podjęcie uchwały 529.50 KB
1904. Obwieszczenie - podjęcie uchwały 529.50 KB
1905. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7821.2.2016 196.55 KB
1906. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7821.2.2016 109.10 KB
1907. Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna 814.33 KB
1908. Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna 827.08 KB
1909. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRENNA 715.35 KB
1910. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRENNA 715.35 KB
1911. Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna 674.31 KB
1912. Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna Obwieszczenia, zawiadomienia 674.31 KB
1913. Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna. 674.31 KB
1914. Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna przy ulicy Zielonej w Brennej i Zalesie w Górkach Małych Obwieszczenia, zawiadomienia 807.64 KB
1915. Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna przy ulicy Zielonej w Brennej i Zalesie w Górkach Małych. 807.64 KB
1916. Obwieszczenie Wójta Gminy - lokale wyborcze 137.67 KB
1917. OCENA JAKOŚCI WODY - Zestawienie do komunikatu nr 7 31.72 KB
1918. Ocena obszarowa za 2015 r. Ocena obszarowa wody przeznaczonej do spożycia 67.12 KB
1919. Ocena okresowa za 2015 r. Ocena okresowa przeznaczonej do spożycia 64.68 KB
1920.